E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Zúčastněte se přednášky na platformě MS Teams (podle rozvrhu) nebo si ve vámi zvolený čas spusťte multimediální prezentaci, pokud bude k dispozici.
  3. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  4. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  5. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  6. Zodpovězte otázky v testu zde nebo v platformě Moodle, pokud bude k dispozici.
  7. Vaše e-mailové odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb) nebo je budeme probírat v rámci prezenční výuky nebo na seminářích pomocí MS Teams.

 


Témata kurzu

 

Lekce Téma Prezentace Kazuistiky Test Odpověď zaslat do
1.    Symptomatologie a diagnostika infekčních nemocí v SISu
2.    Antibiotika v SISu test 26. 11. 2020
3.    Organizace péče o infekčně nemocné, izolace, intenzivní péče prezenčně
4.    Očkování Očkování - multimediální: 1. část, 2. část -
5.    Infekce dutiny ústní a horních dýchacích cest v SISu kaz. 1, kaz. 2 kvíz 12. 11. 2020
6.    Infekce dolních dýchacích cest a plic v SISu kaz. 1, kaz. 2 12. 11. 2020
7.    Gastrointestinální infekce prezenčně kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 13. 11. 2020
8.    Virové hepatitidy a infekční hepatologie zde (pdf), na serveru medicalmedia.eu kaz. 1, kaz. 2 test 19. 11. 2020
9.    Infekce ledvin a močových cest zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2 26. 11. 2020
10.    Sexuálně přenosné infekce
11.    Exantémová infekční onemocnění zde (multimediální), prezenčně kvíz 18. 11. 2020
12.    Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, ranné infekce kaz. 1 18. 11. 2020
13.    Infekce kostí a kloubů kaz. 1, kaz. 2 26. 11. 2020
14.    Neuroinfekce prezenčně kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 18. 11. 2020
15.    Lymfadenopatie, infekční mononukleóza, zoonózy zde (pdf) v testu tématu 8 19. 11. 2020
16.    Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) Infekce HIV - multimediální: 1. část, 2. část, Oportunní infekce (pdf), prezenčně kaz. 1, kaz. 2 20. 11. 2020
17.    Sepse, infekční endokarditida a diferenciální diagnostika horečnatého stavu v SISu kaz. 1 26. 11. 2020
18.    Infekce v těhotenství a infekce novorozenců v SISu kaz. 1 24. 11. 2020
19.    Infekce imunokompromitovaných pacientů a jiných ohrožených skupin, febrilní neutropenie
20.    Cestovní a tropická medicína Malárie
Helmintózy
Arbovirózy
(multimediální)
kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 20. 11. 2020
21.    Nozokomiální infekce
22.    Bioterorismus, vysoce nebezpečné nákazy
23.    Aktuální téma: covid-19 kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3

 


Požadavky

 

První týden

 

6. 11. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

na této stránce budete nalézat úkoly pro následující tři týdny distanční výuky.

 

Těšíme se na vás 9. listopadu 2020 na setkání v Síti a následující den osobně na obou klinikách - studijní skupina 5 začíná v ÚVN a skupina 6 v NNB.

 

9. 11. 20:

Nejdříve si obstarejte učebnici. Nastudujte témata, která se vztahují k infekcím dutiny ústní a dýchacích cest, tedy témata 5 a 6, přečtěte kapitoly v učebnici a dalších zdrojích, zodpovězte otázky u kazuistik - 3 otázky na infekční mononukleózu a otázku na léčbu pacienta z kazuistiky č. 2, zašlete vyřešený obrazový kvíz k tématu 5 a dokončení kazuistik tématu 6 do 12. 11. 2020. Přečtěte si i kazuistiky covidu-19 (téma 23), ale na otázky neodpovídejte, názory na použití léků se změnily. Do konce týdne nastudujte i enteroinfekce (téma 7) a pošlete dokončení kazuistik do 13. 11. 2020.

V pondělí 16. 10. '20 byste si měli připravit témata exantémová infekční onemocnění (téma 11) a neuroinfekce (téma 14). Rozvrhněte si studium tak, abyste si látku promysleli a odpovědi k tématům 11 a 14 spolu s dokončením kazuistiky na infekce kůže a podkoží (téma 12), pošlete výše uvedeným e-mailem do 18. 11. 2020.

Další pokyny přijdou (nejspíše začátkem příštího týdne).

 

Druhý týden

 

15. 11. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh.

Své odeslané odpovědi si porovnejte s vzorovým řešením. Otázky, které se vztahovaly k infekční mononukleóze a lakunární angíně (téma 5), byly jednoduché. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je rovnocenné, vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejího šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, ale hodí se lépe na subakutní procesy. Klindamycin (fosfát) limitací dávky tiše počítá s účastí imunity (méně používaný linkomycin lze naopak bezpečněji "předávkovat").

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili až na drobnosti úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Z fyzikálního nálezu prakticky nejde určit diagnózu v případě syfilitické angíny, která musela být potvrzena laboratorně, a pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy, diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud jste úlohu luštili jako křížovku - vylučovací metodou, museli jste být stoprocentně úspěšní.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

Pro dopnění tématu 23 (covid-19) doporučuji přečíst si některý z přehledových článků dostupných on-line (ze stránky infekce.cz):

V pondělí 16. 11. 2020 se uslyšíme na výuce v platformě MS Teams, kdy vás upozorním na důležité informace v tématech Neuroinfekce a Exantémová onemocnění (11 a 14), abyste mohli dokončit kazuistiky a správně odpovědět na otázky v testu na exantémy a kožní projevy.

Ve středu 18. 11. 2020 se opět přihlásíte přes MS Teams. Do konce týdne si připravte další témata, abyste mohli ve čtvrtek 19. 11. a pátek 20. 11. 20 odeslat odpovědi k tématům:

Pro lepší chápání kontextu vertikálních infekcí jsem doplnil pár poznámek k fyziologické graviditě a dispenzarizaci těhotných žen. Přesný harmonogram samozřejmě znát nemusíte, ale co se vyšetřuje všem těhotným musíte vědět.

 

Přeji hodně zdraví a pokud možno dost času na studium.

 

Třetí týden

 

22. 11. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh.

Správně zodpovězený kvíz na exantémové nemoci měl vypadat takto.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

V pondělí ráno 23. 11. 2020 si poslechněte prezentaci as. Jilicha, abychom mohli navázat v diskusi od 10,00 na platformě MS Teams. Přednáška je pro vás připravena zde:

Během následujícího týdne je třeba dokončit zbylá témata. Do úterý 24. 11. 2020 si přečtěte vertikální infekce, abyste dokázali dokončit kazuistiku k tématu 18 a ve středu a ve čtvrtek si projděte témata 9, 13 a 17. Kazuistiky vám pomohou orientovat se v antibiotikách. Do čtvrtka 26. 11. 2020 pošlete dokončené kazuistiky k těmto tématům a vypracovaný test na antibiotika, což je poslední podmínka zápočtu.

Jako studentům předchozích kroužků, připomínám osnovu, jak utřídit informace o antibiotikách. O každé skupině byste měli znát údaje uspořádané podle uvedené osnovy:

 

24. 11. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za příjemnou spolupráci s vámi. Snažili jsme se vám infekční problematiku přiblížit co nejvěrněji a snad zajímavě. Hlavní překážkou bylo málo času. Tato doba je pro infektology možná ještě náročnější, než pro ostatní.

Nepřehlédněte na serveru medicalmedia.eu nově přidanou ozvučenou přednášku Zoonózy prof. Chalupy. Vzhledem k tomu, že i Exantémová infekční onemocnění existují v multimediální formě, ve středu 25. 11. se už nebudeme scházet pomocí MS Teams. Poprosím vás o samostatnou přípravu zbylých témat.

Až odešlete vypracované odpovědi testů, promyslíte kazuistiky a sdělíte svá řešení, obdržíte zápočet a můžete se přihlásit k ústní zkoušce. Pokud vás v tomto obtížném období náš distanční kurz s pár stážemi u lůžka zaujal a trochu přinutil naučit se něco už v průběhu kurzu, účel byl splněn. O víkendu ještě naleznete vzorová řešení kazuistik a některé doplňující informace k tématům, která jsme načali a nedokončili. Nestačili jsme zpracovat vše, takže i poté, co budete mít ukončený blok, srdečně vás zveme k návštěvě naší stránky.

Těšíme se na vás u zkoušky a nebo lépe při jíné - pro vás příjemnější - příležitosti.

 

27. 11. 20:

K dispozici máte nově připravenou ozvučenou prezentaci doc. Berana Očkování: 1. část, 2. část.

 

29. 11. 20:

Pro úplnost poskytuji dokončení kazuistik témat, která jste si připravovali v průběhu posledního týdne:

U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější, ale nefrotoxický gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon.

U léků si zvykejte uvádět dávky. Málokteré antibiotikum má jediné dávkování. Také vankomycin nelze dávkovat paušálně, lze odhadnout iniciání dávku, u mladších a předtím zdravých je obvykle třeba dávku navýšit u starších a/nebo s renální insuficiencí redukovat (jednoduchý výpočet naleznete zde: https://www.infekce.cz/zprava17-06.htm).


Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © 29. 11. 2020, zaslepení odkazů 7. 12. 2020