Pracoviště
Charakteristika Pracovníci Historie
Léčebná péče
Lůžková část Ambulantní služby
Výuka
Organizace výuky Rozvrhy Učebnice E-learning Přehled antibiotik Kazuistiky (starší) Beletrie
Výzkum
Publikace 2016-17 Granty Lékové studie
Archiv aktualit
Odkazy
anglicky
latinsky
Přednosta:
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Sekretářka:
PhDr. Božena Zachovalová

Adresa:
Klinika infekčních a tropických nemocí,
1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2
Praha 8
180 81

Kontakt:
Tel.: (+420) 266082717
E-mail: bozena.zachovalova@ bulovka.cz

Zahájení výuky ve školním roce 2022-2023

H. Rozsypal, 2. 10. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové,

doufám, že jste si užili prázdniny, dostatečně si odpočinuli, načerpali spoustu zážitků a současně nabrali síly k dalšímu studiu.

První klinický předmět je dosti komplexní, relativně všeobecný a prolínající se s dalšími klinickými obory. Nemáte se spokojit jen s plytkým seznámením s hlavními tématy, ale máte se připravit na řešení určitých situací, které vám připraví vaše budoucí praxe a profesionální život. Nemusíte znát všechno, ale musíte být připraveni všechno řešit.

 

Vstup pro personál a mediky na 2. patře

 

... více


Volitelný předmět Propedeutika infekčních nemocí

H. Rozsypal, 20. 9. 2022

Volitelný předmět Propedeutika infekčních onemocnění (B01673) bude zahájen ve středu 12. 10. '22 v 15,00 v seminární místnosti Infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka v 6. patře. Další výuka se bude konat ve středy odpoledne 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. '22, vždy v rozsahu asi 4 vyučovacích hodin - u lůžka a v posluchárně ana partes. Domluvíme se i na individuálních návštěvách ambulancí.

Doufáme, že vás volitelný předmět zaujme a vzbudí ještě hlubší zájem o problematiku infekčních nemocí. Těšíme se na setkání s vámi.


Dokončená kazuistika z květnové stáže

H. Rozsypal, 31. 5. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

pokud jste absolvováním třítýdenního bloku a zkoušky neudělali tečku za infekčními nemocemi, nabízím vám drobné poohlédnutí za vaší stáží - kazuistiku, jejíž zařazení do e-learningového kurzu k problematice infekcí jater ještě zvážím.

Mnozí ze studentů skupin 4013 a 4014 se na stáži setkali s 45letým pacientem toxikomanem, který byl demonstrován pro nápadný fyzikální nález. Na infekční kliniku ho přivedlo onemocnění jater a vysoké zánětlivé ukazatele. Viděli jste ascites, někteří z vás nahmatali velkou slezinu a játra a podle dokumentace se probíraly biochemické a hematologické indikátory jaterní léze, markery virových hepatitid a v zobrazovacích metodách indicie pro nádorové onemocnění (spíše sekundárně) lokalizované v játrech. Jeho onkologická diagnóza byla histologicky verifikována až ve dnech, kdy jste u nás ukončovali třítýdenní kurz.

 

Sonografie břicha

 

... více


Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4003 a 4004

H. Rozsypal, 13. 5. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je pracovištěm, které zajišťuje výuku třítýdenního bloku předmětu Infekční lékařství (B00121).

Prezenční výuka bude i u vás regulovaná a bude probíhat v omezeném rozsahu. Respektujeme i vaše pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních. Proto si kromě synchronní distanční výuky naplánujte svůj program, abyste mohli absolvovat dvě stáže na Klinice infekčních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka (KITN FNB) a jednu stáž na Klinice infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice (KIN ÚVN). Nabízené termíny úterní stáže v KITN FNB jsou tři - předpokládáme, že se účastníte alespoň jedné stáže v úterý, ale zájemci mohou přijít dvakrát. Nevyhovující termín určený pro vaší studijní skupinu můžete vzájemně vyměnit s někým z druhé studijní skupiny. V úterý 18. 5. '21 by měli stážovat studenti, jímž studijní nebo pracovní povinnosti nedovolují účastnit se v ostatních naplánovaných termínech.

Respektujte epidemiologické podmínky pro účast na stáži uvedené níže. Samozřejmě musí být dodržena odpovídající protiepidemická opatření - k pacientům chodí skupiny do 10 osob, trvá povinnost (3R) používat respirátory, zachovávat rozestupy a dodržovat hygienu rukou.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce, popř. v prostředí MS Teams nebo na serveru medicalmedia.eu. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4003 a 4004) a v rozvrhu, kde se budete seznamovat s harmonogramem vaší prezenční výuky, přípravy k zápočtu a ke zkoušce. Budete nalézat odkazy na některé studijní materiály a konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz. Pro doplnění zkušenosti u lůžka slouží podrobné kazuistiky, jejichž řešení bude i součástí samostatné přípravy.

 

Prázdná posluchárna ÚVI

 

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé


Podmínky účasti na prezenční výuce

H. Rozsypal, 18. 3. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

účast na stáži na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka v pátek 19. 3. 21 je podmíněna potvrzením o negativním výsledku antigenního testu na SARS-CoV-2. Ti studenti, kteří nejsou očkováni nebo neprodělali covid-19, si musí obstarat potvrzení ne starší než týden, nejlépe na testovacích místech pro veřejnost nebo pro studenty ve VFN. V areálu Fakultní nemocnice Bulovka je tato možnost, ale po objednání v rezervačním kalendáři na stránce www.bulovka.cz, konkrétně: zde. Pokud se vám podaří získat termín ráno před stáží, mohli byste to zvládnout při jedné cestě.

Podmínky pro prezenční výuku v příštím týdnu opět upřesníme, ale pokud nezískáme soupravy k samotestování, aby si netestovaní studenti provedli test na začátku stáže, požadavek na potvrzení se nemění.

S jistými pochybami o účelnosti tohoto opatření se na vás těší

vaši učitelé   


Doplnění informace o podmínkách účasti na prezenční výuce: Od 22. 3. '21 máme k dispozici soupravu pro samotestování na SARS-CoV-2, kterou lze do určité míry suplovat chybění předepsaného antigenního testu. Studenti, kteří si z různých důvodů nemohli obstarat potvrzení, zhotoví si před začátkem stáže samotest ze soupravy New Gene (Hangzhou) podle příbalové informace. Počítejte s časovou rezervou: výsledek se odečítá za 15-30 minut.

Rozvrhy

Rozvrhy předmětu infekční lékařství magisterského studia všeobecného lékařství české a anglické paralelky a zubního lékařství české a anglické paralelky na školní rok 2023/24.

Zahájení výuky každého bloku předmětu infekční lékařství se uskuteční v některé ze seminárních místností Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, popř. v posluchárně Vzdělávacího centra Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, jak je předepsáno rozvrhem.

Další výuka se bude konat v prostorách Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, pavilon 7, vchod pro personál a mediky na 2. patře a na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích (v budově E, vchod E1 - popis cesty) v časy uvedené v rozvrhu.

...zde


E-learning

E-learningový kurz nyní pro studijní skupiny 4003 a 4004, kterým chceme do určité míry nahradit zrušenou prezenční výuku, naleznete...
 

e-learning
 
v době epidemie covidu-19

...zde


Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

© Aktualizace 18. 9. 2023