Pracoviště
Charakteristika Pracovníci Historie
Léčebná péče
Lůžková část Ambulantní služby
Výuka
Organizace výuky Rozvrhy Učebnice E-learning Přednášky Přehled antibiotik Kazuistiky Beletrie
Výzkum
Publikace 2016-17 Granty Lékové studie
Archiv aktualit
Odkazy
anglicky
latinsky
Přednosta:
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Sekretářka:
PhDr. Božena Zachovalová

Adresa:
Klinika infekčních a tropických nemocí,
1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81

Kontakt:
Tel.: (+420) 266082717
E-mail: bozena.zachovalova@ bulovka.cz

Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4001 a 4002

H. Rozsypal, 6. 4. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je pracovištěm, které zajišťuje výuku třítýdenního bloku předmětu Infekční lékařství (B00121). Epidemiologická situace, navazující kroky a spektrum pacientů infekčních lůžkových zařízení nadále nepříznivě ovlivňují způsob výuky našeho předmětu. Pro doplnění zkušenosti u lůžka slouží podrobné kazuistiky, jejichž řešení bude i součástí samostatné přípravy.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce, popř. v prostředí MS Teams nebo na serveru medicalmedia.eu. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4001 a 4002) a v rozvrhu, kde se budete seznamovat s harmonogramem vaší prezenční výuky, přípravy k zápočtu a ke zkoušce. Budete nalézat odkazy na některé studijní materiály a konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.

 

Prázdná posluchárna ÚVI

 

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé


Podmínky účasti na prezenční výuce

H. Rozsypal, 18. 3. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

účast na stáži na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka v pátek 19. 3. 21 je podmíněna potvrzením o negativním výsledku antigenního testu na SARS-CoV-2. Ti studenti, kteří nejsou očkováni nebo neprodělali covid-19, si musí obstarat potvrzení ne starší než týden, nejlépe na testovacích místech pro veřejnost nebo pro studenty ve VFN. V areálu Fakultní nemocnice Bulovka je tato možnost, ale po objednání v rezervačním kalendáři na stránce www.bulovka.cz, konkrétně: zde. Pokud se vám podaří získat termín ráno před stáží, mohli byste to zvládnout při jedné cestě.

Podmínky pro prezenční výuku v příštím týdnu opět upřesníme, ale pokud nezískáme soupravy k samotestování, aby si netestovaní studenti provedli test na začátku stáže, požadavek na potvrzení se nemění.

S jistými pochybami o účelnosti tohoto opatření se na vás těší

vaši učitelé   


Doplnění informace o podmínkách účasti na prezenční výuce: Od 22. 3. '21 máme k dispozici soupravu pro samotestování na SARS-CoV-2, kterou lze do určité míry suplovat chybění předepsaného antigenního testu. Studenti, kteří si z různých důvodů nemohli obstarat potvrzení, zhotoví si před začátkem stáže samotest ze soupravy New Gene (Hangzhou) podle příbalové informace. Počítejte s časovou rezervou: výsledek se odečítá za 15-30 minut.


Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4011 a 4012

H. Rozsypal, 15. 3. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítáme vás na stránce Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. Spolu s Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice je pracovištěm, které zajišťuje výuku třítýdenního bloku předmětu Infekční lékařství (B00121). Epidemiologická situace, navazující kroky a spektrum pacientů infekčních lůžkových zařízení nadále nepříznivě ovlivňují způsob výuky našeho předmětu.

Přesně před rokem dolehlo vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření na výuku právě studijních skupin 4011 a 4012. Měli jsme snahu praktickou výuku v co nejvyšší míře zachovat, ale oddělení se proměnila na izolační pokoje pro pacienty s covidem-19, popř. karanténní jednotky pro kontakty se SARS-CoV-2. Po roce zůstává situace nadále obtížná. Získali jsme zkušenosti s distanční výukou, přibylo množství učebních materiálů, ale prezenční výuka se ztenčila na absolutní minimum. Ze šesti standardních oddělení je pět určeno pro těžké případy covidu-19, resuscitační a intermediární jednotky intenzivní péče (JIP) o celkem 11 lůžkách jsou permanentně naplněny paciety s kritickým průběhem covidu-19. Zbylé jedno oddělení slouží pro jinam neumístitelné pacienty.
 

JIP KIN FNB


Podobně jsou na tom další oddělení nemocnice: ARO, interna a plicní klinika, těžké pacienty umísťují ortopedická a chirurgická klinika a urgentní příjem. Další oddělení FNB jsou transformována na covidové jednotky pro (v průměru) o něco lehčí pacienty. V této svízelné situaci je důležitá součást přípravy ke zkoušce i práce s kazuistikami.

Podklady přednášek (formálně seminářů) jsou v SISu, některé jsou na zdejší stránce, popř. v prostředí MS Teams nebo na serveru medicalmedia.eu. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4011 a 4012) a harmonogram synchronní distanční a prezenční výuky v rozvrhu. Řešení úkolů a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s vámi se těší

vaši učitelé

 

Rozvrhy

Rozvrhy předmětu infekční lékařství magisterského studia lékařství české a anglické paralelky a zubního lékařství české a anglické paralelky na školní rok 2020/21.

Výuka studijních skupin 4001 a 4002 začíná distančně schůzkou v platformě MS Teams v úterý 6. 4. '20 v 8,30 podle rozvrhu. Prezenční výuka se bude konat v značně omezeném rozsahu na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, pavilon 7, vchod pro personál a mediky na 2. patře a na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze-Střešovicích (v budově E, vchod E1) v časy uvedené v rozvrhu. Popis cesty do Ústřední vojenské nemocnice je zde (ale výuka se tentokrát koná jen v pavilonu E). Počítejte se změnami průběhu výuky.

...zde


E-learning

E-learningový kurz nyní pro studijní skupiny 4001 a 4002, kterým chceme do určité míry nahradit zrušenou prezenční výuku, naleznete...
 

e-learning
 
v době epidemie covidu-19

...zde


Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

© Aktualizace 19. 4. 2021