20. CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA

H. Rozsypal, 10. 5. 2020

Úvod

Nastudujte v učebnici kapitoly Malárie a diferenciální diagnóza horečky cestovatele, Jiné zdravotní problémy cestovatele (strany 451-473)


Stručný přehled

Importovaná infekce je nákaza, ke které došlo za pobytu v zahraničí a projevila se až po návratu z cesty. Importované nákazy zahrnují tropické i geopolitní infekce. Nejčastějšími příznaky importovaných nákaz jsou horečka, průjem, kašel, ikterus a kožní projevy. Diagnostický postup se odvíjí od cestovatelské anamnézy. Výsadní postavení mezi horečnatými onemocněními má malárie. Infekci na člověka přenáší komár rodu Anopheles. Původce – Plasmodium – napadá hepatocyty a záhy erytrocyty, což vede k jejich synchronizovanému rozpadu zodpovědnému za periodické vzestupy horečky. Základním diagnostickým testem je mikroskopické vyšetření krevního nátěru a tlusté kapky na přítomnost plasmodií. Onemocnění je zvláště nebezpečné pro osoby, které trvale nežijí v endemické oblasti (cestovatele), u nichž může vést k poškození orgánů a smrti. Základním lékem těžké tropické malárie je chinin, resp. chinidin, lehčí tropická malárie a ostatní druhy malárie se léčí dalšími antimalariky. Maligní malárie se musí léčit na JIP, vedle kontinuální monitorace a infúzní léčby jsou někdy nezbytné umělá plicní ventilace, eliminační metody a výjimečně i výměnná transfuze.

K dalším importovaným horečnatým onemocněním patří břišní tyfus, dengue a příbuzné virové horečky (např. chikungunya), prodromy virové hepatitidy, vzácně jiné infekce, jako akutní schistosomóza (horečka katayama), vzácně viscerální leishmanióza (kala-azar) a brucelóza (maltská horečka).

Vedle horečky se importované nákazy manifestují nejčastěji průjmem, kašlem, ikterem a kožními projevy. Pro stanovení diagnózy je opět důležitá cestovatelská anamnéza. Mnoho exotických chorob se diagnostikuje sérologicky. Průjmová onemocnění jsou velice častá, jen zřídkakdy závažná, velkou část z nich představuje průjem cestovatelů vyvolaný enterotoxickými kmeny Escherichia coli (ETEC). U protrahovaného průjmu se odebírá stolice na parazitologické vyšetření. Cholera je sice charakteristickým onemocněním v určitých oblastech, ale jako importovaná nákaza je raritní. Možnými importovanými kožními infekčními nemocemi jsou vedle běžných kožních mykóz a pyodermií kožní leishmanióza, kožní migrující larva migrans, kožní forma antraxu a jiné stavy.

K minimalizaci zdravotních rizik u cestovatelů přispívá očkování, chemoprofylaxe malárie a jistá hygienická doporučení během pobytu. Při cestování do určitých zemí je vyžadován Mezinárodní očkovací průkaz s certifikátem o povinném očkování proti žluté zimnici.


 

Komentované přednášky

Přednášky nelze spustit v Internet Exploreru (ostatní prohlížeče fungují). Pod prezentací jsou odkazy na podklady ("hand-outy") přednášek.

 


Kazuistiky


Literatura

  1. Malárie a diferenciální diagnóza horečky cestovatele, Jiné zdravotní problémy cestovatele. In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 451-473.
  2. Stejskal F, Nohýnková E, Kosina P, Kulichová J. Diagnostika, léčba a profylaxe malárie v České republice. Datum vydání: duben 2018. Dostupné z: https://www.infekce.cz/DPMalarie18.htm.


Otázky

Otázky, na které byste měli po nastudování kapitoly umět odpovědět. Odpovědi si ujasněte, ale nemusíte je posílat e-mailem.

  1. Charakterizujte malárii, čím je způsobena a koho postihuje?
  2. Popište zhotovení krevního nátěru a tlusté kapky.
  3. V čem spočívá léčba maligní malárie?
  4. Jmenujte další importovaná horečnatá onemocnění a uvádějte jejich základní klinické charakteristiky.
  5. Které importované infekce se manifestují průjmem?
  6. U kterých importovaných infekčních onemocnění se může objevit ikterus?
  7. Které jsou hlavní kožní problémy cestovatelů?
  8. Co je obsahem zdravotnického poučení před cestováním do oblastí se zvýšeným zravotním rizikem?

Napište diagnózu pacienta v kazuistice č. 1, navrhněte léčbu a odpovězte na připojené doplňující otázky, dále si tipněte diagnózu kazuistiky č. 2 a určete diagnózu a léčbu kazuistiky č. 3. Své závěry odešlete na známou e-mailovou adresu.

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 3. 6. 2020, aktualizace 27. 10. 2020