13. INFEKCE KOSTÍ A KLOUBŮ

H. Rozsypal, 10. 5. 2020

Úvod

Nastudujte v učebnici kapitoly Infekce kostí a kloubů (strany 319-330).


Stručný přehled

Osteomyelitida je infekce kosti způsobená obvykle bakteriemi, které se sem dostanou cestou hematogenní, progresí zánětlivého procesu z okolí a penetrujícím poraněním. Převládajícím původcem všech druhů osteomyelitidy je stafylokok, uplatňují se i enterobakterie a anaeroby. Příznaky jsou dány obvykle lokalizovanou bolestí, vizuálními změnami postižené části těla a vysokými laboratorními ukazateli zánětu. Zobrazovací metody (zejména klasický skiagram) přináší až opožděné změny. Specifickou formou je osteomyelitida obratle (spondylitida) a meziobratlového disku (spondylodiscitida). Onemocnění se vyvíjí subakutně, diagnóza se stanoví i po řadě týdnů. Jako komplikace se může vyvinout epidurální absces nebo kompresní fraktura obratle, oboje s následnou paraparézou až paraplegií. Léčba spočívá v kombinaci podání antibiotik a chirurgické revizi. Septická artritida je zánět kloubu vzniklý zanesením a přímým působením hlavně pyogenních bakterií do kloubu. Častými původci jsou stafylokoky, gonokoky či salmonely. Lokální nález obvykle na jediném kloubu bývá rozsáhlý. Hrozí nebezpečí destrukce kloubu a vznik sepse. Léčba zahrnuje podání antibiotik a punkci, resp. drenáž kloubní dutiny. Infekce kloubní náhrady je vážnou komplikací, která musí být řešena antibiotiky a někdy i explantací endoprotézy. Reaktivní artritida je v průměru lehčí onemocnění, které vzniká jako zánětlivá odpověď v kloubu na pouhou přítomnost bakterií nebo jejich antigenů, kam se dostaly během vzdálené infekce (střevní nebo močopohlavní). Klouby mohou být postiženy i při lymeské borrelióze a artritida je nedílnou součástí revmatické horečky.


Kazuistiky


Literatura

  1. Infekce kostí a kloubů. In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 319-330.


Otázky

Otázky, na které byste měli po nastudování kapitoly umět odpovědět. Odpovědi si ujasněte, ale nemusíte je posílat e-mailem.

  1. Jaké jsou druhy osteomyelitidy, jak vznikají a jak se projevují?
  2. Shrňte principy léčby osteomyelitidy a spondylodiscitidy.
  3. Jaké jsou obvyklé příčiny artritidy?
  4. Interpretujte jednotlivé cytobiochemické nálezy v kloubním punktátu.

Na uvedený e-mail pošlete

  • odpověď na otázky na konci obou kazuistik 1 a 2, tj. diagnózu a návrh léčby u obou případů.

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 21. 5. 2020