VIROVÉ HEPATITIDY A INFEKČNÍ HEPATOLOGIE - TEST

P. Chalupa, 14. 4. 2020

Test

Na uvedený e-mail pošlete také odpovědi na otázky v testu (v němž vždy právě jedna odpověď je správná). Před vypracováním si nastudujte i problematiku zoonóz (kapitola 15).

 1. Doposud bylo popsáno 7 typů virových hepatitid - A až G. U kterých z těchto typů bylo později prokázáno, že jejich původci nejsou hepatotropní agens:
  a. u F a G
  b. u D a F
 2. U pacienta s akutní hepatitidou A detekujeme v séru pozitivitu protilátky:
  a. anti-HAV IgG
  b. anti-HAV IgM
 3. Pacient prodělal hepatitidu A v minulosti a nyní je znovu infikován virem hepatitidy A:
  a. může dojít k nové infekci virem hepatitidy A
  b. k nové akutní hepatitidě A již nedojde
 4. V současné době u imunokompetentních pacientů proti hepatitidě A očkujeme:
  a. jednou dávkou vakcíny
  b. dvěma dávkami vakcíny
  c. třemi dávkami vakcíny
 5. U pacienta s akutní hepatitidou B detekujeme v séru pozitivitu těchto markerů:
  a. HBsAg a HBeAg a anti-HBc IgM
  b. HBsAg, HBeAg a HBcAg
 6. V současné době u imunokompetentních pacientů proti hepatitidě B očkujeme:
  a. jednou dávkou vakcíny
  b. dvěma dávkami vakcíny
  c. třemi dávkami vákcíny
 7. Pacient prodělal hepatitidu B v minulosti a nyní je znovu infikován virem hepatitidy B:
  a. může dojít k nové infekci virem hepatitidy B
  b. k nové akutní hepatitidě B již nedojde
 8. Pacient s HBeAg pozitivní chronickou hepatitidou B má v séru pozitivní tyto markery:
  a. HBsAg, HBcAg a anti-HBe
  b. HBsAg, HBeAg a anti-HBc IgM
  c. HBsAg, HBeAg a anti-HBc IgG
 9. Pacient s HBeAg negativní chronickou hepatitidou B má v séru pozitivní tyto markery:
  a. HBsAg, HBcAg a anti-HBe
  b. HBsAg, anti-HBe a anti-HBc IgG
  c. HBsAg, HBeAg a anti-HBc IgM
 10. U akutní virové hepatitidy C detekujeme v séru:
  a. pozitivitu protilátky anti-HCV IgM
  b. pozitivitu protilátky anti-HCV
 11. U virových hepatitid hovoříme o chronicitě, pokud infekce trvá minimálně:
  a. 3 měsíce
  b. 6 měsíců
  c. 12 měsíců
 12. Do chronicity může přejít:
  a. akutní hepatitida B a C
  b. akutní hepatitida B, C a D
  c. akutní hepatitida B, C, D a E
 13. U závažně probíhající akutní hepatitidy B lze použít:
  a. pegylovaný interferon alfa
  b. nukleosidová nebo nukleotidová analoga
  c. DAA preparáty (direct acting antiviral drugs)
 14. Pacient prodělal hepatitidu C v minulosti a pokud bude v budoucnu znovu infikován virem hepatitidy C (např. i.v. narkoman, pokud pokračuje ve sdílení jehel a stříkaček):
  a. může dojít k nové infekci virem hepatitidy C (k nové akutní hepatitidě C) např. jiným genotypem viru.
  b. k nové akutní hepatitidě C již nedojde
 15. K léčbě chronické hepatitidy C v současné době používáme:
  a. pegylovaný interferon alfa s nebo bez ribavirinu
  b. DAA preparáty (direct acting antiviral drugs)
  c. ribavirin
 16. U závažně probíhající hepatitidy E lze použít:
  a. ribavirin
  b. entecavir
  c. tenofovir
 17. Pacient prodělal hepatitidu E v minulosti a pokud bude v budoucnu znovu infikován virem hepatitidy E:
  a. může dojít k nové infekci virem hepatitidy E (k nové akutní hepatitidě E)
  b. k nové akutní hepatitidě E již nedojde
 18. Pokud u pacienta prokážeme v séru protilátky proti lymeské borrelióze, zahajujeme léčbu:
  a. vždy
  b. pouze pokud je přítomna také klinická symptomatologie
 19. Tvorba protilátek třídy IgM u lymeské borreliózy začíná obvykle až ve 3.-4. týdnu po primoinfekci, tedy v době 1. stádia (tj. erythema migrans) nemusí být protilátky ještě vytvořeny. Pokud jsme ale přesvědčeni, že o erythema migrans se jedná, léčbu:
  a. zahajujeme
  b. se zahájením léčby čekáme, až se objeví pozitivita protilátek třídy IgM
 20. U tularémie specifické protilátky detekujeme koncem 2., nejčastěji až ve 3. týdnu onemocnění. Pokud jsme ale přesvědčeni, že o tularémii se jedná, léčbu:
  a. zahajujeme, neboť v případě pozdního nasazení antibiotik je nebezpečí, že nedojde k regresi zvětšených regionálních uzlin a bude nutno provést jejich extirpaci
  b. se zahájením léčby čekáme až je pozitivita protilátek
 21. Toxoplasma gondii může způsobit poškození plodu. Pro plod je nebezpečné, pokud matka má v těhotenství:
  a. exacerbaci chronické toxoplasmózy
  b. primoinfekci
 22. Pokud matka neví, zda toxoplasmózu v minulosti prodělala, může být užitečné vyšetření avidity IgG protilátek. Nízké hodnoty jsou u:
  a. u exacerbace chronické toxoplasmózy
  b. u primoinfekce

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 25. 10. 2020