E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  3. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  4. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  5. Vaše odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb).

Omlouvám se za jisté neodostatky a překlepy, protože kurz se tvoří za pochodu při nutnosti plnit i jiné povinnosti.

Témata e-learningového kurzu

 

Tabulka: Plán kurzu

 

Lekce Téma Prezentace Kazuistiky, testy Odpověď zaslat do
1.    Symptomatologie a diagnostika infekčních nemocí -
2.    Antibiotika test 4. 6. 2020
3.    Organizace péče o infekčně nemocné, izolace, intenzivní péče
4.    Očkování -
5.    Infekce dutiny ústní a horních dýchacích cest kaz. 1, kaz. 2, kvíz 20. 5. 2020
6.    Infekce dolních dýchacích cest a plic kaz. 1, kaz. 2 20. 5. 2020
7.    Gastrointestinální infekce kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 21. 5. 2020
8.    Virové hepatitidy a infekční hepatologie zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2, test 22. 5. 2020
9.    Infekce ledvin a močových cest zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2 26. 5. 2020
10.    Sexuálně přenosné infekce
11.    Exantémová infekční onemocnění zde (multimediální) test 25. 5. 2020
12.    Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, ranné infekce kaz. 1 25. 5. 2020
13.    Infekce kostí a kloubů kaz. 1, kaz. 2 29. 5. 2020
14.    Neuroinfekce kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 27. 5. 2020
15.    Lymfadenopatie, infekční mononukleóza, zoonózy zde (pdf) v testu tématu 8 22. 5. 2020
16.    Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) zde (pdf), zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2 4. 6. 2020
17.    Sepse, infekční endokarditida a diferenciální diagnostika horečnatého stavu kaz. 1 29. 5. 2020
18.    Infekce v těhotenství a infekce novorozenců kaz. 1 1. 6. 2020
19.    Infekce imunokompromitovaných pacientů a jiných ohrožených skupin, febrilní neutropenie
20.    Cestovní a tropická medicína zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 2. 6. 2020
21.    Nozokomiální infekce
22.    Bioterorismus, vysoce nebezpečné nákazy
23.    Aktuální téma: covid-19 kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 20. 5. 2020

 


Požadavky

 

První týden

 

17. 5. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

na této stránce budete nalézat úkoly pro následující tři týdny distanční výuky. V kurzu se vám snažíme plasticky přiblížit problematiku infekčních nemocí a zároveň vám rozvrhnout učivo, abyste se stačili připravit pro zkoušku (a samozřejmě pro další profesní činnost). Vypracované úkoly posílejte do navržených termínů na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pokud nyní pracujete pro zdravotnictví, tolerujeme i zpoždění. Raději věnujte učivu potřebný čas, kazuistiky pečlivě projděte a přemýšlejte o nich. Nesnažte se za každou cenu získat správné odpovědi od kolegů, kteří už mají blok infekčního lékařství za sebou. V hodnocení ceníme i pečlivost a originální přístup. Pokud přijdete s nějakým podnětem nebo nápadem, který by mohl být užitečný pro spolužáky, tento web vám bude nápomocen.

Nyní pokyny pro první týden:

Výsledky a řešení vám budeme odkrývat postupně po zaslání vašich odpovědí. Pak se můžete začít seznamovat s dalším tématem, abych vám po víkendu zadal do pondělí 25. 5. 20 obrazový kvíz k tématu exantémových infekčních onemocnění (téma 11) a dokončení kazuistiky infekce kůže a podkoží (téma 12).

Doufám, že vám e-learningový kurz nejen pomůže snáze zvládnout látku ke zkoušce, ale podnítí zájem o infekční nemoci.

 

 

22. 5. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh. Během dneška 22. 5. '20 ještě pošlete vypracovaný test na hepatitidy a lymfadenopatie s dokončenými kazuistikami tématu 8 a 15.

Své odeslané odpovědi si porovnejte s vzorovým řešením. Otázky, které se vztahovaly k infekční mononukleóze a lakunární angíně, vám nedělaly žádné problémy. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je rovnocenné, vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejího šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, ale hodí se lépe na subakutní procesy. Klindamycin (fosfát) limitací dávky tiše počítá s účastí imunity (méně používaný linkomycin lze naopak bezpečněji "předávkovat").

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili až na drobnosti úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Z fyzikálního nálezu prakticky nejde určit diagnózu v případě syfilitické angíny, která musela být potvrzena laboratorně, a pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy, diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud jste úlohu luštili jako křížovku - vylučovací metodou, museli jste být stoprocentně úspěšní.

Dokončené kazuistiky pneumonií (téma 6) jsou zde:

a dokončené kazuistiky enteroinfekcí (téma 7) jsou zde:

Nejpřekvapivější a mimořádná je diagnóza kazuistiky č. 3. Pokud byste v praxi hned nevyslovili suspekci na uvedenou diagnózu, neměly by vás nechat klidnými anurie, alarmující hodnoty krevního obrazu a výrazná elevace urey a kreatininu. Klinický obraz nebyl příliš nápadný. Podobný vzestup renálních ukazatelů bychom očekávali spíše při profúzním průjmu! Hluboká trombocytopenie nepatří do obrazu průjmových infekčních onemocnění.

Odpovědi na otázky na covid-19 a další průběh tří kazuistik naleznete zde. Zájemci o ucelenou informaci o covidu-19 si mohou přečíst přehledové články (jeden od primáře Dlouhého a kolektivu a druhý od dr. Trojánka a kolektivu), které byly v nedávné době umístěny na www.infekce.cz. Zde naleznete i řadu dalších aktualit a doporučení.

V pondělí 25. 5. 2020 pošlete odpovědi na otázky testu a kazuistiky k tématům 11 a 12. Abyste si rozvrhli přípravu na příští týden, témata budou následovat v pořadí:

Na kazuistiky nahlížejte jako na materiál, který má dokreslit vaši představu o probírané teorii. Že "uhodnete" diagnózu, je jeden cíl, ale prohlédněte si pečlivě laboratorní a přístrojová vyšetření, co přinášejí a jak utvářejí komplexní pochopení nemoci konkrétního pacienta. Klaďte si další otázky.

Mimoto se postupně seznamujte s antibiotiky. Ta si po prvním přečtení nezapamatujete.

Rádi bychom vám umožnili alespoň jednu prezenční konzultaci. Navrhuji termín - 25. 5. a podle zájmu i 26. 5. 2020. Napište nám e-mailem odpovedi@infektologie.cz, kdo máte zájem a podle vašich požadavků a našich možností bychom vás rozdělili na menší skupiny, které by přišly v pondělí 25. 5. od 9,00 do 10,30 a od 10,30 do 12,00 a v úterý 26. 5. od 9,00 do 10,30 a od 10,30 do 12,00. V e-mailu bychom vám do konce víkendu napsali, kdo kdy máte přijít.

Další pokyny se dozvíte během příštího týdne. Prožijte příjemný víkend.

 

24. 5. 20

 

Abyste si mohli opravit své závěry z kazuistik a testu tématu 8, podívejte se na

Reálně posuďte své znalosti a doučte se vše potřebné.

 

Těším se na zítra na přihlášené ke konzultaci.

 

Druhý týden

 

26. 5. 20

 

Děkuji za spolehlivé plnění úkolů. Věřím, že vám jejich průběžné vypracování pomůže zvládnout látku. Ti, kdo se musí připravovat na jiný předmět, budou mít více práce před zkouškou. Mimochodem jsem rád, že jsem se s některými z vás setkal osobně. Rozpis úkolů (zasílání odpovědí e-mailem) do konce týdne platí:

Své odpovědi v kvízu tématu 11 a řešení kazuistiky tématu 12 můžete porovnat s vzorovými, které najdete zde:

 

 

28. 5. 20

 

Děkuji za zaslání odpovědí. Obecně jste odpovídali velmi pěkně. Řešení kazuistik uroinfekcí (téma 9) a neuroinfekcí (téma 14) jsou zde:

Nabídnutá antibiotická léčba jistě není jediná možná. Předváděné kazuistiky často ukazovaly pacienty polymorbidní, nezřídka léčené již před hospitalizací u nás. Tyto okolnosti vedly k volbě antibiotik vyšší volby. Aminopeniciliny, které jste často navrhovali, byly často korektní volba, ale riziko selhání by bylo vzhledem k závažnosti stavu a menší spolehlivosti antibiotika nebezpečné. CT břicha pacienta paraplegika s abscedující pyelonefritidou nepotvrzuje počáteční suspekci na ileus, jedná se jen o obleněnou peristaltiku u paraplegika (chybí hladinky a dilatace kliček).

U neuroinfekcí mějte stále na paměti základní rozdělení podle zánětlivé odpovědi - záněty hnisavé (purulentní) bezprostředně ohrožující život a záněty nehnisavé (serózní, méně přesně označované jako aseptické), které jsou obecně lehčí. Nicméně herpetická nekrotizující encefalitida v kazuistice představuje v tomto čestnou výjimku - tedy příklad, že onemocnění na podkladě serózního záněttu může být rovněž život ohrožující a vyžadující energická opatření.

Drobnou připomínku mám k psaní pořadí diagnóz - na první místo obecně píšeme tu základní, nejvýznamnější, pak ty méně důležité. Sdružujte diagnózy podle vzájemné podmíněnosti a souvislostí, např. "Hepatopatie, susp. cirhóza jater, ascites". Není potřeba uvádět do diagnostického závěru integrální projev nemoci (např. "infekční mononukleóza s hepatální lézí"), uvádí se jen při snaze o zdůraznění této skutečnosti nebo tehdy, kdy ovlivňuje intenzitu nebo způsob léčby, např. "akutní encefalitida s těžkou poruchou vědomí". Co nejvíce se vyhýbejte zkratkám, speciálně v diagnostickém závěru. Dobré bylo, pokud jste se snažili i o vlastní epikrízu. Pořadí diagnóz uváděné v úmrtním listu se řídí vlastními pravidly (morbus principalis - causa mortis - complicationes - inventus accessorius). Latinské zakončení -itis se v češtině mění na -itida.

Kvůli rozvržení vaší přípravy rozepisuji úkoly až do konce kurzu, abysme vám mohli v pátek 5. 6. '20 zapsat do SISu zápočty. Ještě před víkendem pošlete podle představeného plánu řešení kazuistik infekcí kostí a kloubů, sepse a infekční endokarditidy (témata 13 a 17) a počítejte s přípravou k odeslání odpovědí na otázky a řešení kazuistik po neděli:

 

Třetí týden

 

30. 5. 20

 

Zdravím vás uprostřed víkendu. Pokud odpočíváte, budiž vám to přáno. Své odpovědi na kazuistiky infekcí kostí a kloubů, sepse a infekční endokarditidy (témata 13 a 17) můžete konfrontovat se závěry zde:

Až se budete učit o sepsi, vzpomeňte i na kazuistiky zařazené do tématu infekcí močových cest (téma 9). Určitě se seznamte s přednáškami vyvěšenými v SISu. Mezi nimi je i přednáška prof. Holuba o sepsi (a jejím moderním chápání = definice Sepsis-3 - což se už do naší učebnice nedostalo). U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější, ale nefrotoxický gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon. U léků si zvykejte uvádět dávky. Málokteré antibiotikum má jediné dávkování. Také vankomycin nelze dávkovat paušálně, lze odhadnout iniciání dávku, u mladších a předtím zdravých je obvykle třeba dávku navýšit u starších a/nebo s renální insuficiencí redukovat (jednoduchý výpočet naleznete zde: https://www.infekce.cz/zprava17-06.htm).

V pondělí 1. 6. 2020 se máte podívat na vertikální infekce (téma 18) a máte poslat odpověď ke kazuistice. Až se budete učit vrozené infekce, nemusíte zacházet do velkých podrobností. Hlavně si uvědomte pro praxi cestu k diagnóze: Buď onemocní těhotná žena, a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky. Kazuistika je jen drobný příklad k ilustraci problematiky.

Přeji vám klidný zbytek víkendu, abyste se v pondělí opět vrhli do práce.

 

3. 6. 20

 

Diagnózu kazuistiky č. 1 tropických nemocí (tématu 20) jste samozřejmě napsali správně. Jen upozorňuji na změnu přístupu k léčbě nekomplikované tropické malárie. Antimalarikum chlorochin je skutečně uvedeno v učebnici, nicméně dnes je rezistence P. falciparum k chlorochinu natolik rozšířena, že se chlorochin k léčbě tropické malárie prakticky nepoužívá a lze jej použít jen u tropické malárie akvírované na Haiti a v Dominikánské republice. Chlorochin je možné použít u non-falciparum infekcí. Lékem první volby nekomplikované malárie P. falciparum se tak v současnosti stal artemeter (20 mg) + lumefantrin (120 mg) (tj. Riamet, Coartem) 8 tbl./den po 3 dny ve schématu 4 tbl. a dále a 4 tbl. po 8, 24, 36, 48 a 60 hod. Při nedostupnosti artemisininů lze použít i kombinaci atovachon/proguanil (Malarone), ale působí trochu pomaleji. Meflochin (Lariam) by byl rovněž vhodný, ale není už v ČR registrován a i v zahraničí je obtížně dostupný. Své závěry dalších kazuistik tropických nemocí (tématu 20) a vertikálních infekcí (tématu 18) můžete porovnat se skutečnými průběhy:

Předposlední úkol vám má kazuistikami dokreslit typické komplikace infekce HIV. Odpovědi stačí poslat s řešením závěrečného testu do čtvrtku 4. 6. 2020.

Na závěr odpovězte na otázky testu na antibiotika a pošlete e-mailem do čtvrtku 4. 6. 2020 (pokud máte dostat zápočet v pátek 5. 6. '20), popř. podle vašich časových možností i později. Znovu si tedy projděte základní informace o antibiotikách. O každé skupině byste měli znát údaje uspořádané podle uvedené osnovy:

 

Do konce bloku se vám ještě budu ozývat se vzorovými odpověďmi a komentáři k vašim odpovědím.

 

5. 6. 20:
 

Dokončené kazuistiky posledního tématu jsou zde:

Správné odpovědi na otázky v testu na antibiotika naleznete zde.

 

Dovolte ještě malou poznámku k pravopisu názvů léků. Drobnosti se tolerují. U léků rozlišujte název generický (s malým písmenem) a obchodní čili firemní (s velkým písmenem). Psaní i/y, c/k, t/th apod. je u léků skutečně rozkolísané - generické názvy respektují národní pravopis, ale existují i generickým názvům podobné mezinárodní nechráněné názvy (INN), které dávají přednost i před y (např aciclovir/acyklovir, amoxicilin/amoxycilin), c před k (clarihromycin/klaritromycin) apod. Antibiotika se slovním základem -mycin jsou odvozena od -mycet, obvykle Streptomyces sp., gentamicinová skupina má původ v bakteriích Micromonospora purpurea a podobných, proto je psáno vždy -micin (gentamicin, isepamicin).

 

Závěrem vám děkuji za zájem a spolehlivé plnění domácích úkolů. Na oplátku budete mít během dneška 5. 6. '20 zapsány zápočty v SISu. Termínů zkoušek bude pro vás dostatek.

 

Těším se na vás u zkoušky nebo na osobní setkání při jiné příležitosti.


Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © 6. 6. 2020, zaslepení odkazů se vzorovými odpověďmi 23. 9. 2020