Kazuistika č. 2

20letá žena cestující v rizikové oblasti se symptomy akutní respirační infekce


Anamnéza

Anamnéza nynějšího onemocnění: S dvěma kamarádkami přiletěla v neděli 23. 2. 20 z Milána, kde byla jako zahraniční studentka, celkem 10denní pobyt, účastnila se poznávacího kolečka na univerzitě. Od čtvrtka 27. 2. respirační symptomy: rýma, kašel, mírné bolesti v krku, subfebrilie. 28. 2. navštívila nemocnici v Brně, kde odmítnuto ošetření. Dnes šly s kamarádkou do FN Motol, zde klinicky vyšetřeny, kontaktován epidemiolog hl. města Prahy a doporučen infekční převoz na naši kliniku. Pacientku příjmám k izolaci na odd.


Ostatní anamnéza:
RA: nevýznamná
EA: pobývala v Itálii 10 dnů v Miláně
PA: studentka
OA: v minulosti panické ataky, jinak se s ničím neléčí
AA: neguje
ŠN: nekouří, alkohol nepije, občas kouří marihuanu
FA: nic neužívá


Fyzikální nález

TT 36,7 st. C, TK 130/82, P 101,s at. 98% bez O2, DF 12/min., KP komp., eupnoická, klidná, plně při vědomí, orientovaná, spolupracuje, lucidní, hydratace v normě, turgor kožní zachován, periferie teplá, dobře prokrvená, kůže čistá bez ikteru, cyanózy, krvácivých projevů či exantému, hlava mezocef., pokl. nebol., zornice izo, foto ++, bulby volně pohyblivé, bez nystagmu, výstupy n. V nebol., inervace n. VII intaktní, inervace m.n. intaktní, jazyk vlhký, hrdlo prosáklé, lehce zarudlé, tonzily sym., LU nehmatné, náplň krčních žil nezv., AS prav., ozvy dvě ohr., dýchání alveolární zcela čisté bez vedl. fenom., břicho v niveau, dechové vlny symetrické, měkké, volně prohmatné, palpačně zcela nebolestivé, i při hluboké palpaci, peristaltika přítomna, bez hmatné rezistence, H a L nehmatné, bez známek perit. dráždění, DKK bez otoků, ameningeální, orient. neurol. v normě


Laboratorní a pomocná vyšetření


Terapie


Průběh

Pacientka přijata na doporučení epidemiologa k vyloučení covid-19. Vstupně subfebrilní, normosaturována. Byla zahájena symptomatická terapie s dobrou klinickou odezvou. Ošetřování pacientky probíhalo v izolačním režimu. Ze Státního zdravotního ústavu hlášen výsledek výtěru nazofaryngu ...


Diagnostický závěr

Tipněte si diagnózu! - Svůj tip pošlete e-mailem na známou adresu.


Komentář

Laboratorní diagnostika v akutní fázi covid-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli.

Zpět
23. Aktuální téma: covid-19
Úvodní stránka

© 8. 4. 2020