Kazuistika č. 2

31letý muž přijat pro dva dny narůstající bolest v krku, odynofagii a horečku


Anamnéza

NO: Dva dny narůstající bolest v krku vlevo, pro bolest téměř nemůže polykat, ráno měl zimnici a třesavku, nemůže plně otevřít ústa. Vyšetřen na ORL ambulanci, odeslán k terapii parenterálním antibiotikem.


RA: nevýznamná
EA: sexuální styk se stálým partnerem, poslední před 14 dny, rovněž orální, negativní HIV test před 3 roky
PSA: úředník, svobodný, žije s partnerem
OA: hypotyreóza, operace: před 4 roky pravostranná tonsilektomie pro peritonzilární absces, cholecystektomie laparoskopická před 5 roky
AA: nemá
FA: Letrox 50 µg tbl 0-0-1 tabl p.o.
Abusus: 20 cigaret denně, drogy neguje


Fyzikální nález

TT 38 °C, 122/min, 126/94 mmHg. při vědomí, orientován, spolupracuje. Hybnost aktivní. Kolorit normální. Turgor kůže přiměřený. Klidově eupnoe. Skléry bílé, spojivky růžové, zornice izokorické. Jazyk vlhký, plazí středem, hrdlo prosáklé, levá tonzila zvětšena s četnými bílými povláčky, protruze až ke střední čáře, foetor ex ore, bolestivost a fluktuace na krku vlevo. Náplň krčních žil nezvýšená. Šíje volná. Dýchání sklípkové, bez vedlejších fenoménů. Akce srdce pravidelná, dvě ohraničené ozvy. Břicho: v niveau, měkké, dýchá v celém rozsahu. Palpace břicha nebolestivá, bez hmatné rezistence. Poklep břicha diferencovaně bubínkový. Peristaltika auskultačně přítomna. Játra a slezinu nehmatám. Murphy negat. Blumberg negat. Tapottement bilaterálně nebolestivý. Končetiny: Dolní končetiny bez otoků a známek zánětu, bez známek HŽT. Ameningeální, bez lateralizace.

 

Aspekce krku   Obr. 1: Aspekce krku

 

Aspekce krku   Obr. 2: Aspekce krku

 


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:

Zobrazovací a ostatní paraklinická vyšetření

Zobrazovací vyšetření:

 

CT krku   Obr. 2: CT krku

 


Diagnostický závěr


Terapie

Navrhněte medikamentózní léčbu.

Zpět
5. Infekce dutiny ústní a horních dýchacích cest
Úvodní stránka

© 7. 5. 2020