9. INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST

H. Rozsypal, 29. 3. 2020

Úvod

Nastudujte v učebnici kapitoly Infekce močových cest (strany 255-264).


Stručný přehled

Infekce močových cest jsou zánětlivá onemocnění močových cest vyvolaná infekcí a charakterizovaná přítomností bakterií nebo jiných mikroorganismů v moči a někdy vedoucí ke klinickým příznakům, jindy zůstávají klinicky němé (asymptomatická bakteriurie). Rozlišuje se infekce dolního segmentu zahrnující zejména zánět močového měchýře (cystitida) a infekce horního segmentu zahrnující zejména hnisavý zánět ledviny (pyelonefritida). Původci jsou gramnegativní tyčinky (zejména Escherichia coli), stafylokoky, enterokoky a další. Infekce se do močového ústrojí šíří vzestupně čili ascendentně (močovými cestami) nebo hematogenně (krví při bakteriémii). K infekci močového ústrojí nejvíce inklinují osoby se zavedeným permanentním močovým katétrem a pacienti po derivačních operacích a náhradách močového měchýře. Příznaky akutní cystitidy nejčastěji zahrnují dysurii a polakisurii, akutní pyelonefritida se v typickém případě manifestuje jednostrannou lumbalgií a horečkou. Diagnostické postupy jsou zaměřeny na průkaz (kvantitativní) bakteriurie, objasnění možné obstrukce a jiné poruchy urodynamiky a rozlišení mezi těžší pyelonefritidou a lehčí cystitidou. Léčba spočívá v podání účinných chemoterapeutik. Asymptomatická bakteriurie se léčí jen za specifických okolností, opatření u recidivujících infekcí směřují ke zlepšení urodynamických poměrů, odstranění obstrukce apod. Infekce má významný podíl na vzniku chronické intersticiální nefritidy a urolitiázy. Obecně prospěšným opatřením je dostatečný obrat tekutin.


Poznámky k antibiotické léčbě uroinfekcí

Interpretace močového kultivačního nálezu:

 • Escherichia coli - nejčastější původce IMC, vzhledem k asi 13% rezistenci komunitní E. coli na amoxycilin/klavulanát je akceptovatelná pro léčbu cystitidy, ale již ne pyelonefritidy, nicméně pro cystitidu je řada lépe použitelných antibiotik; ke co-trimoxazolu je rezistence asi 25 %, fluorochinolonům 11 %, cefotaximu 4 %; nozokomiální E. coli je často nadaná produkcí širokospektrých β-laktamáz
 • Klebsiella pneumoniae je spíše původcem nozokomiální IMC, přirozeně rezistentní k ampicilinu
 • Enterococcus faecalis je přirozeně rezistentní k cefalosporinům, antibiotikem volby je ampicilin
 • Enterococcus faecium je vzácnější a ještě odolnější vůči antibiotikům, lze léčit vankomycinem (rezistence - VRE - je vzácná)
 • Staphylococcus aureus v moči svědčí více o "přefiltrování" z krve při stafylokokové sepsi nebo infekční endokarditidě, nutno doplnit vyšetření hemokultury, stafylokok může být původcem abscesu ledviny.

Empirická antibiotická léčba akutní cystitidy zahrnuje

 • nitrofurantoin - nízká prevalence rezistence (bakterie nemají mechanismy, jak čelit málo selektivnímu účinku), přirozeně rezistentní je Proteus sp.
 • fosfomycin - zatím nízká prevalence rezistence (ale s tím, jak se bude podávat, prevalence jeho rezistence se bude zvyšovat), působí i na některé enterobakterie producenty ESBL, zatím se izoláty rutinně netestují ve všech laboratořích)
 • amoxycilin/klavulanát, fluorochinolony, co-trimoxazol - podle citlivosti až jako léky druhé volby pro indukci rezistence, nežádoucí účinky
 • karbapenemy u původců G- tyčinek producentů ESBL, ambulantně by se dal použít ertapenem (vzhledem k možnosti OPAT)
 • aminoglykosidy - lze ambulantně 1x denně i.m.

Empirická antibiotická léčba akutní pyelonefritidy zahrnuje

 • amoxycilin/klavulanát i.v. nebo ampicilin/sulbactam i.v. event. k rozšíření spektra s aminoglykosidem
 • cefotaxim či ceftriaxon i.v. relativně spolehlivé, ale selekce rezistentních kmenů
 • ciprofloxacin i.v./p.o. - nevýhoda: indukce rezistence, výhoda: možnost převedení na režim p.o.
 • karbapenemy u nozokomiálních pyelonefritid jediná spolehlivá volba pro multirezistentní G- bakterie - enterobakterie, pseudomonády - produkující širokospektré β-laktamázy.

 


Kazuistiky


Literatura

 1. Infekce močových cest. In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 255-264.


Otázky

Otázky, na které byste měli po nastudování kapitoly umět odpovědět. Odpovědi si ujasněte, ale nemusíte je posílat e-mailem.

 1. Jmenujte hlavní původce infekcí močových cest.
 2. Která vyšetření se provádí u recidivující infekce močových cest u ženy a která u muže?
 3. Jaké jsou léčebné možnosti ovlivnění frekvence recidivujících cystitid mladších a starších žen?
 4. Které příznaky a laboratorní nálezy svědčí pro akutní pyelonefritidu?
 5. Co obnáší léčba akutní pyelonefritidy a abscesu ledviny?
 6. Uveďte základní informace o katétrových infekcích močových cest, kandidurii, urogenitální tuberkulóze a epidemické nefropatii.

Na uvedený e-mail pošlete

 • odpovědi na otázky na konci obou kazuistik 1 a 2, tj. vypsat všechny diagnózy a navrhnout antibiotickou léčbu.

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 5. 5. 2020