Antibiotické minimum

V.


Glykopeptidy

Vankomycin, teikoplanin

Historie a původ   1956: VAN: Streptomyces orientalis, 1978: TEI: Actinoplanes teichomyceticus
Mechanismus účinku   Cidní, inhibují syntézu stěny blokádou esenciálního substrátu (jiným mechanismem, než b-laktamy)
Spektrum účinku   G+ koky (však i MRSA, enterokoky), nepůsobí na G- mikroby a intracelulární bakterie.
Rezistence výjimečná (VRE = Vancomycin-resistant Enterococci, GISA = Glycopeptide-intermediate-resistant Staphylococcus aureus)
Farmakokinetika   Nevstřebávají se, distribuce ECT.
Indikace   Záložní ATB těžkých G+ infekcí, sepsí (infekční endokarditida, katétrová sepse), nozokomiálních infekcí vyvolaných rezistentními G+ bakteriemi
Postantibiotická kolitida – p.o.
Kontraindikace  
Nežádoucí účinky   Nefrotoxicita, ototoxicita, vyplavení histaminu (red man syndrome) – erytém, hypotenze.
Opatření proti nefrotoxicitě jako u aminoglykosidů, lze měřit hladiny, teikoplanin má nižší nefrotoxicitu (ale nižší účinnost)
Lékové interakce   Méně vhodná kombinace s jinými nefrotoxickými léky
Údaje o bezpečnosti   Lze v graviditě (u život ohrožujících stavů)
Dávkování a způsob podání   VAN: 4x 0,5 g/d nebo 2x 1 g/d (pomalu) i.v., TEI: 1. 2 dny dvojnásobná nasycovací dávka
Farmaceutické údaje   Orální a parenterální:
   vankomycin (Vancocin, Edicin)
   teikoplanin (Targocid)
Farmakoekonomika   VAN: cenově přijatelný


Lipopeptidy

Daptomycin

Historie a původ   Relativně nově vyvinuté antibiotikum
Mechanismus účinku  
Spektrum účinku   G+ koky - hl. Staphylococcus aureus (včetně MRSA), G+ anaerobní bakterie (Clostridium perfringens, Peptostreptococcus)
Farmakokinetika   Nevstřebává se, dobrý průnik do tkání a sekretů vyjma CNS, částečně se biotransformuje v játrech, eliminace v nezměněné formě i metabolitů močí, méně žlučí, T1/2 = 7-11 hod.
Indikace   Těžké nozokomiální infekce (sepse včetně IE, pneumonie, infekce měkkých tkání) vyvolané G+ koky
Kontraindikace   Nelze dětem (málo zkušeností), gravidním ženám
Nežádoucí účinky   Myopatie (proto kontrolovat CK 1x/2 dny až týden)
Lékové interakce   Četné: vazoaktivní aminy, antidepresiva ze skupiny inhibitorů MAO, serotoninergní léky (potencuje jejich efekt).
Opatrnost při požívání potravin bohatých na tyramin (sýry)
Pozor na současné užívání metadonu (změny TK, útlum dýchání, epileptické paroxysmy, kóma)
Dávkování a způsob podání   6 mg/kg.d (1x/d) i.v., redukce při poruše funkce ledvin
Farmaceutické údaje   Parenterální:
   daptomycin (Cubicin)
Farmakoekonomika   Drahý


Pristinamyciny (streptograminy)

Streptogramin A a B (chinupristin/dalfopristin)

Historie a původ   Relativně nová antibiotika
Mechanismus účinku   Synergisticky působící dvojice látek, účinek baktericidní, zasahují do proteosyntézy
Spektrum účinku   G+ koky, včetně MRSA, VRE, GISA (lepší účinek na Enterococcus faecium než E. faecalis)
RFX: speciálně ETEC
Farmakokinetika   Nevstřebávají se, dobře pronikají do tkání a sekretů, nízké koncentrace v CNS, biotransformují se v játrech a vylučují žlučí
Indikace   Nozokomiální infekce způsobené problémovými G+ koky
Kontraindikace   Nelze dětem (málo zkušeností), závažné jaterní onemocnění
Nežádoucí účinky   Flebitida (proto podávat CŽK), jaterní léze, závratě, zmatenost
Lékové interakce   Zvyšuje hladiny a nežádoucí účinky digoxinu, amiodaronu
Údaje o bezpečnosti  
Dávkování a způsob podání   Infúze, po aplikaci propláchnout roztokem glukózy
Farmaceutické údaje   Parenterální (i.v.):
   streptogramin A + B (chinupristin/dalfopristin) (Synercid)
Farmakoekonomika   Drahý


Oxazolidinony

Linezolid

Historie a původ   Relativně nově vyvinuté antibiotikum
Mechanismus účinku   Statický, blokáda ribozómu 50S
Spektrum účinku   G+ koky, včetně problémových (MRSA, GISA, VRE)
Farmakokinetika   Vstřebávání výborné, dobrý průnik do tkání a sekretů, relativně dobře proniká do CNS, úplná biotransformace v játrech, eliminace neúčinných metabolitů močí
Indikace   Těžké nozokomiální infekce (pneumonie, infekce měkkých tkání) vyvolané problémovými G+ koky
Kontraindikace   Nelze dětem (málo zkušeností), opatrnost u hypertenze, bipolární poruchy a léčených řadou léků
Nežádoucí účinky   Bolesti hlavy, průjem, inhibice MAO, hematotoxicita – po 2-4 týdnech, alergické kožní reakce
Lékové interakce   Četné: vazoaktivní aminy, antidepresiva ze skupiny inhibitorů MAO, serotoninergní léky (potencuje jejich efekt).
Opatrnost při požívání potravin bohatých na tyramin (sýry)
Pozor na současné užívání metadonu (změny TK, útlum dýchání, epileptické paroxysmy, kóma)
Dávkování a způsob podání   2x 600mg/d i.v./p.o.
Farmaceutické údaje   Parenterální i orální:
   linezolid (Zyvoxid)
Farmakoekonomika   Drahý


Předchozí strana
Následující strana
Přehled skupin antibiotik
Úvodní strana

© Hanuš Rozsypal, 18. 12. 2011