English
 

Přednosta:
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Sekretářka:
PhDr. Božena Zachovalová

Adresa:
Klinika infekčních a tropických nemocí,
1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2
180 81 Praha 8

Kontakt:
Tel.: (+420) 266082717
E-mail: bozena.zachovalova@bulovka.cz

Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

H. Rozsypal, 21. 12. 2023

Milé studentky, milí studenti,
 

dnes odpoledne jsme byli šokováni tragickou událostí na Filozofické fakultě naší alma mater. Z rozhodnutí spectabilis pana děkana se 22. prosince 2023 ruší veškerá výuka. Naplánované zkoušky je možno uskutečnit, což se u nás týká zítřejšího zkoušení v předtermínu (ostatně vypsaného na přání studentů).

Chápeme, že dojem z hrůzného činu Vám nedovolil konečnou přípravu a znemožňuje komfortní skládání zkoušky. Z toho důvodu můžete uzavřít blok infekčního lékařství později bez započítání původně plánovaného termínu. Studenti, kteří se zítra dostaví, přistoupí ke zkoušce ještě v dopoledních hodinách (podle časových možností vyučujících). Ostatním studentům bude zápočet automaticky přiznán před zkouškou na základě vypracovaného chorobopisu a náležité prezence (přičemž se poslední den k absencím nepočítá).

Studentům, s kterými se zítra setkáme a důstojně uctíme památku obětí, přejeme úspěch u zkoušky a ostatním pokud možno klidné prožití vánočních svátků a klid na přípravu na lednové termíny.
 

Vaši učitelé

...zde

Pokyny k vypracování chorobopisu pro získání zápočtu

H. Rozsypal, 4. 10. 2023

Během stáží si samostatně vyšetříte pacienta a sepíšete vzorový chorobopis, který je jednou z podmínek zápočtu. Pro inspiraci, ale i zdokonalení představy o podobě infekčních nemocí se podívejte na kazuistiky uvedené v posledním e-learningovém kurzu z doby covidové. Pokyny k vypracování chorobopisu jsou...

...zde


Zahájení výuky ve školním roce 2023-2024

H. Rozsypal, 27. 9. 2023

Milé kolegyně, milí kolegové,

doufám, že jste si užili prázdniny, dostatečně si odpočinuli, načerpali spoustu zážitků a současně nabrali síly k dalšímu studiu.

První klinický předmět je dosti komplexní, relativně všeobecný a prolínající se s dalšími klinickými obory. Nemáte se spokojit jen s plytkým seznámením s hlavními tématy, ale máte se připravit na řešení určitých situací, které vám připraví vaše budoucí praxe a profesionální život. Nemusíte znát všechno, ale musíte být připraveni všechno řešit.

 

Vchod pro zaměstnance a studenty

 

...více


Nové vydání učebnice

H. Rozsypal, 27. 9. 2023

Dovolte mi představit vám učebnici Základy infekčního lékařství, která vás bude provázet třítýdenním blokem předmětu Infekční lékařství a z níž se budete připravovat ke zkoušce. Pokud se rozhodnete přečíst tuto recenzi, mohla by vám posloužit pro orientaci v knize a poskytnout návod k jejímu použití.

...více

Rozvrh

 

Rozvrhy předmětu infekční lékařství magisterského studia všeobecného lékařství české a anglické paralelky a zubního lékařství české a anglické paralelky na školní rok 2023/24.

Zahájení výuky každého bloku předmětu infekční lékařství se uskuteční v některé ze seminárních místností Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, popř. v posluchárně Vzdělávacího centra Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, jak je předepsáno rozvrhem.

Další výuka se bude konat v prostorách Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, pavilon 7, vchod pro personál a mediky na 2. patře a na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích (v budově E, vchod E1 - popis cesty) v časy uvedené v rozvrhu.

...zde


Učebnice

 

Základy infekčního lékařství
 
Rozsypal Hanuš
Základy infekčního lékařství,
2. vydání, Karolinum, Praha 2023, 574 s.
brožovaná, cena: 520 Kč
ISBN 978-80-246-5443-0
ISBN 978-80-246-5494-2 (pdf)

Webové stránky 1. lékařské fakulty UK
© Aktualizace 3. 5. 2024