Antibiotické minimum

V.


Makrolidy

Erytromycin, spiramycin, roxitromycin, klaritromycin

Historie a původ   1952: ERY: Streptomyces erythreus
Chemická povaha   Laktonový kruh
- 14členný:
   erytromycin
   roxitromycin
   klaritromycin
- 16členný:
   spiramycin
- 15členný [s dusíkem - azalidy]
   azitromycin
- 14členný [s ketoskupinou místo sacharidového zbytku v poloze 3 - ketolidy]
   telitromycin
Mechanismus účinku   Statický, blokuje proteosyntézu na úrovni ribozómů
Spektrum účinku   G+ i G- bakterie, speciálně legionely, mykoplasmata a chlamydie, Helicobacter pylori, Mycobacterium avium a některá protozoa (Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum).
Spektrum původně široké, nyní častá rezistence (navíc zkřížená a s linkosamidy).
Farmakokinetika   Neúplné vstřebávání (lépe nalačno, alespoň u spiramycinu, roxitromycinu), výborný průnik do tkání, buněk, sekretů, metabolizace cytochromem P450
Indikace   Lehké a středně těžké respirační infekce
Urogenitální infekce (chlamydie)
Streptokokové infekce alergiků k PNC
Mykobakteriózy (profylaxe u HIV+ osob, léčba v kombinaci s dalšími antituberkulotiky)
Vředová choroba gastroduodenální nebo gastritida - eradikace Helicobacter pylori (v kombinaci s dalším antibiotikem a inhibitorem protonové pumpy)
Kontraindikace   Užívání léků s potenciálním nebezpečím interakcí
Nežádoucí účinky   Obecně minimálně toxické
ERY – nauzea a zvracení,
Nové makrolidy (II. gen., tj. roxitromycin, klaritromycin) – eliminován motilinový účinek ERY
Spiramycin - lepší snášenlivost (ale slabší účinek)
Prodloužení QT intervalu (hl. v kombinaci s podobně působícími léky) a tím riziko vzniku komorové tachykardie typu torsade de pointes
Lékové interakce   Četné - na úrovni cytochromových enzymů:
- zvyšuje hladiny statinů, antiepileptik, benzodiazepinů, antidepresiv, monoklonálních protilátek (inhibitorů transdukčních signálů), imunosupresiv (cyklosporinu, tacrolimu), warfarinu, maravirocu
- snižuje účinek clopidogrelu, b-laktamových a linkosamidových ATB
Hladiny a účinek klaritromycinu
- zvyšují rifabutin, ketokonazol, řada inhibitorů HIV proteinázy
- snižují rifampicin, etravirin, linkosamidy
Údaje o bezpečnosti   Bezpečné v graviditě, jen klaritromycin může interferovat s angiogenezí
Dávkování a způsob podání   klaritromycin 2x (250-)500 mg/d p.o., Klacid SR 1x 500 mg/d p.o., (makrolidy I. gen. dávky 2x vyšší)
Farmaceutické údaje   Orální:
   [erytromycin (Erythromycin, Meromycin)]
   spiramycin (Rovamycine)
   roxitromycin (Rulid, Roxithromycin)
   klaritromycin (Klacid, Fromilid, Lekoklar, Clarexid, Clarithromycin)
Farmakoekonomika   Levné, (s azalidy) představují významný podíl na předepisovaných antibioticích (2007: 16 %), erytromycin není t.č. v ČR k dispozici


Azalidy

Azitromycin

Chemická povaha  Mechanismus účinku   Shodný s makrolidy
Spektrum účinku   Podobné makrolidům
Farmakokinetika   Vysoké koncentrace v ložisku zánětu, nízké sérové koncentrace, T1/2 2-4 dny (extrémní!)
Indikace   Shodné s makrolidy, zkřížená rezistence s makrolidy
Kontraindikace   Nevýznamné
Nežádoucí účinky   Málo toxický, pomalý pokles hladin je nevýhodný navozením rezistence
Lékové interakce   Vcelku slabé
Údaje o bezpečnosti   U gravidních lze (s opatrností)
Dávkování a způsob podání   1x 500 mg/d p.o. 3 dny
Farmaceutické údaje   Orální:
   azitromycin (Sumamed, Azitrox, Zitrocin, Azitromycin, Azibiot)
Parenterální:
   azitromycin (Sumamed, Zitrocin)
Farmakoekonomika   Relativně levný


Ketolidy

Telitromycin

Historie a původ   Nově vyvinuté antibiotikum, příbuzné makrolidům
Chemická povaha   14 členný laktonový kruh s ketoskupinou místo sacharidového zbytku v poloze 3
Mechanismus účinku   Jako makrolidy
Spektrum účinku   Podobné makrolidům
Farmakokinetika   Vstřebávání neúplné, dobrý průnik do tkání a sekretů, eliminace žlučí, T1/2 = 10-13 hod.
Indikace   Respirační infekce (sinusitida, komunitní pneumonie) - jako záložní ATB
Kontraindikace   Děti, alergie na makrolidy, současná terapie řadou léků (antiepileptiky, rifampicinem, statiny, léky prodlužující interval QT)
Nežádoucí účinky   Dyspepsie, závratě
Blokáda nervosvalové ploténky
Prodloužení QT intervalu (hl. v kombinaci s podobně působícími léky) a tím riziko vzniku komorové tachykardie typu torsade de pointes
Lékové interakce   Četné na úrovni cytochromových enzymů - podobné makrolidům
Dávkování a způsob podání   1x 800 mg/d p.o.
Farmaceutické údaje   Orální:
   telitromycin (Ketek)
Farmakoekonomika   Drahý


Linkosamidy

Linkomycin, klindamycin

Historie a původ   1962: aktinobacterium (aktinomyceta) Streptomyces lincolnensis
Mechanismus účinku   Statický, blokuje proteosyntézu na úrovni ribozómů
Spektrum účinku   užší než makrolidy – G+ koky a anaeroby (ne G- bakterie), některá protozoa (Toxoplasma gondii, Plasmodium sp.), hraničně jiné mikroorganizmy (Pneumocystis jiroveci)
Farmakokinetika   Vstřebávání a průnik do tkání velmi dobré, vstup do buněk lepší u klindamycinu, metabolizují se v játrech a vylučují žlučí
Indikace   Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání (erysipel [při kontraindikaci PNC], diabetická noha, ranné infekce)
Odontogenní infekce
Tonzilitida a peritonzilární absces (vedle PNC)
Aspirační pneumonie (2. volba po PNC)
osteomyelitida
Některé vzácné systémové infekce (syndrom toxického šoku apod.)
Mozková toxoplasmóza u HIV+ (v kombinaci s pyrimethaminem)
Obecně: Spíše subakutní a chronické infekce (statický účinek)
Kontraindikace   Nejsou významné (pseudomembranózní kolitida v anamnéze, myasthenia gravis)
Nežádoucí účinky   Málo toxické
GIT – postantibiotická kolitida
Periferní myorelaxační účinek
Lékové interakce  
Celková anestézie – nebezpečí srdeční zástavy (upozornit anesteziologa)
Údaje o bezpečnosti   Relativně bezpečné v graviditě
Dávkování a způsob podání   Linkomycin – slabší účinek lze kompenzovat vysokými dávkami,
klindamycin – lepší absorpce, průměrně 4x 300 mg/d p.o.
Farmaceutické údaje   Orální a parenterální:
   linkomycin (Neloren, Lincocin)
   klindamycin (Dalacin C, Klimicin, Clindamycin)
Farmakoekonomika   Levné


Ansamyciny

Rifampicin, rifabutin, rifaximin

Historie a původ   1966: Streptomyces mediterranei
Mechanismus účinku   Baktericidní, inhibuje DNA dependentní RNA polymerázu
Spektrum účinku   G+ koky, Mycobacterium tuberculosis, rychlý vznik rezistence (i během léčby, proto vždy v kombinaci s jiným ATB)
RFB: speciálně Mycobacterium avium
RFX: speciálně ETEC
Farmakokinetika   Dobrá absorpce (nalačno!), vylučování žlučí i močí (oranžové zbarvení sekretů a moči)
RFX má zcela odlišnou FK - nevstřebává se
Indikace   RFM:
   Tuberkulóza (v kombinaci s ostatními antituberkulotiky)
   Sepse a infekční endokarditida vyvolaná G+ koky (v kombinaci s dalším antibiotikem)
   Legionelová pneumonie (v kombinaci s makrolidem)
RFB:
   Léčba a profylaxe infekcí způsobených M. avium (u HIV+)
RFX:
   Cestovatelský průjem (ne však invazivní [s horečkou či krvavou příměsí])
Kontraindikace   Nevýznamné
Nežádoucí účinky   Hepatotoxicita: cholestatický ikterus, chřipkové příznaky (flu-like syndrom), alergické kožní reakce
Lékové interakce   Četné na úrovni cytochromu CYP 3A4: RIF je silný enzymový induktor, RFB slabší
Údaje o bezpečnosti  
Dávkování a způsob podání   RFM: 1x 600mg/d p.o., RFX: 3x 200 mg/d p.o.
Farmaceutické údaje   Orální:
   rifampicin, RFM (Benemicin, Arficin)
   rifabutin, RFB (Mycobutin)
   rifaximin, RFX (Normix)
Parenterální (i.v.):
   rifampicin, RFM (Eramfat)
Farmakoekonomika   Cenově přijatelné


Předchozí strana
Následující strana
Přehled skupin antibiotik
Úvodní strana

© Hanuš Rozsypal, 18. 12. 2011