Antibiotické minimum


Milé kolegyně, milí kolegové,

     Přijměte uvedený učební text jako malý vánoční dárek. Obáváme se, že ještě zasluhuje jisté úpravy, ale pokud bychom ho stále zdokonalovali, nemuseli byste se do zkoušky dočkat. Učební látka je rozdělena do devíti kapitol, které obsahují vždy několik skupin antibiotik, jež spolu vzájemně logicky souvisí. Určitě doplníme antimykotika a antivirotika. Ještě se poradíme, co budeme skutečně považovat za nepodkročitelné minimum a co naopak pro Vás bude doplňující (a třeba užitečná) informace. Vodítkem zatím bude rozlišení normálně a šedě vytištěného textu. Černě je základní a závazná látka, šedý text je informativní. V celém textu obchodní názvy nepožadujeme, ale jen doporučujeme k zapamatování. Rovněž chemické vzorce jsou pomůckou. Informace o skupinách antibiotik, které jsou explicitně zahrnuty do zkušebních otázek, budete muset ovládat přibližně v uvedeném rozsahu.
     Přejeme klidné prožití vánočních svátků, dostatek klidu na učení a radost ze získání nových poznatků.

Vaši učitelé               


Obsah

Přehled studijních materiálů
Úvodní strana

© Hanuš Rozsypal, 18. 12. 2011