12. INFEKCE KŮŽE, PODKOŽÍ A MĚKKÝCH TKÁNÍ, RANNÉ INFEKCE

H. Rozsypal, 14. 4. 2020

Úvod

Nastudujte kapitoly Infekce kůže a podkoží, Infekce měkkých tkání, Infekční komplikace ran v učebnici (strany 289-318)


 

Stručný přehled

Pyodermie jsou streptokokové nebo stafylokokové infekce omezené na epidermis a okolí vlasového folikulu. Erysipel je streptokoková infekce koria projevující se erytémem postižené oblasti a vysokou horečkou, léčba spočívá v podání krystalického penicilínu nebo klindamycinu. Flegmóna (celulitida) má podobný vzhled, ale oproti erysipelu zasahuje hlubší tkáně. Lokalizovaným zarudnutím kůže se manifestují i některé kožní formy lymeské borreliózy – migrující erytém a borreliový lymfocytom. Kožní mukormykóza je vzácné fatální onemocnění pacientů s diabetem, leukémií nebo lymfomem. Syndrom diabetické nohy je jednou z komplikací diabetu, na jejím vzniku a vývoji se podílí infekce.

Nekrotizující infekce podkoží a měkkých tkání zahrnují skupinu onemocnění, které postihují podkoží a hluboké tkáně, mají tendenci k rychlé progresi, vzniku nekróz a bouřlivým celkovým příznakům. Infekce podkoží vyvolávají pyogenní streptokoky, stafylokoky, anaerobní bakterie, nezřídka více druhů bakterií současně. Odběr materiálu na mikroskopické a kultivační vyšetření (včetně anaerobní kultivace) se nesmí opominout, zobrazovací vyšetření informují zejména o rozsahu procesu. Základem léčby je chirurgický výkon, podání antibiotik a stabilizace krevního oběhu a vnitřního prostředí. Infekce v místě operačního výkonu představují nejvýznamnější komplikaci chirurgického výkonu. Nezbytným opatřením je odběr materiálu ke kultivaci (vzhledem k předpokládané problematické citlivosti k antibiotikům). Léčba spočívá v lokálním ošetření operované části těla, podání antibiotik a celkových symptomatických opatřeních.

Pyogenní ranné infekce jsou častou infekční komplikací ran. Léčba ranné infekce spočívá v lokálním ošetření a podání antibiotik. Specifickou problematiku představují infekce v místě chirurgického výkonu (IMCHV). Léčba musí zohlednit možnou rezistenci původců k antibiotikům. Ke snížení výskytu infekcí v místě operační rány slouží antibiotická profylaxe před a během výkonu a další preventivní opatření. Obávané jsou nozokomiální infekce vyvolané methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA).

Tetanus je ranná infekce způsobená neurotoxinem Clostridium tetani. Díky očkování a řádnému ošetření kontaminovaných zranění je onemocnění vzácné. Typickými projevy nemoci je zvýšené napětí až křeče kosterních svalů. Iniciálním příznakem je trismus. Stav pacienta zvláště ohrožují poruchy vegetativní regulace. Prognóza je vážná. Základem léčby je klid, podání globulinu, penicilinu a antikonvulziv.

Při pokousání zvřetem je nutno zvážit nebezpečí přenosu vzteklinou. Vzteklina (rabies, lyssa) probíhá jako smrtelná encefalitida a encefalomyelitida s křečemi a neuropsychickými symptomy (záchvaty zuřivosti, kvadruparézou). Antirabická profylaxe, která zahrnuje pasivní imunizaci sérem a následně aktivní imunizaci vakcínou, se v indikovaných případech provádí v antirabických centrech.

Při poranění kontaminovaným krví či jiným biologickým materiálem hrozí infekce patogeny přenášenými krví – viry hepatitidy B a C a HIV. Všeobecným opatřením je dekontaminace a dezinfekce rány, za určitých okolností je indikována aktivní i pasivní imunizace proti virové hepatitidě B a postexpoziční profylaxe infekce HIV.


Kazuistiky


Literatura

 1. Infekce kůže a podkoží, Infekce měkkých tkání, Infekční komplikace ran. In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 289-318.


Otázky

Otázky, na které byste měli po nastudování kapitoly umět odpovědět. Odpovědi si ujasněte, ale nemusíte je posílat e-mailem.

 1. Co je to erysipel a v čem se liší od flegmóny?
 2. Uveďte základní charakteristiky, klinický obraz a léčbu pyodermií.
 3. Popište klinický obraz a léčbu kožních forem borreliózy
 4. Uveďte základní informace o erysipeloidu, antraxu, kožní mukormykóze.
 5. Která onemocnění patří k chronickým granulomatózním infekcím podkoží a měkkých tkání?
 6. V čem spočívá škodlivost klíšťat?
 7. Jaké jsou hlavní příznaky infekcí měkkých tkání?
 8. Které okolnosti nutí myslet na plynotvornou anaerobní infekci a které jsou varovné příznaky?
 9. Které jsou základní neodkladné diagnostické kroky?
 10. V čem spočívá léčba anaerobních infekcí měkkých tkání? Která antibiotika se používají?

Na uvedený e-mail pošlete odpověď

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 14. 4. 2020