E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Zúčastněte se přednášky na platformě MS Teams (podle rozvrhu) nebo si ve vámi zvolený čas spusťte multimediální prezentaci, pokud bude k dispozici.
  3. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  4. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  5. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  6. Zodpovězte otázky v testu zde nebo v platformě Moodle, pokud bude k dispozici.
  7. Vaše e-mailové odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb) nebo je budeme probírat v rámci prezenční výuky nebo na seminářích pomocí MS Teams.

 


Témata kurzu

 

Lekce Téma Prezentace Kazuistiky Test Odpověď zaslat do
1.    Symptomatologie a diagnostika infekčních nemocí v SISu
2.    Antibiotika v SISu test 28. 3. 2021
3.    Organizace péče o infekčně nemocné, izolace, intenzivní péče
4.    Očkování Očkování - multimediální: 1. část, 2. část -
5.    Infekce dutiny ústní a horních dýchacích cest v SISu kaz. 1, kaz. 2 kvíz 19. 3. 2021
6.    Infekce dolních dýchacích cest a plic v SISu kaz. 1, kaz. 2 19. 3. 2021
7.    Gastrointestinální infekce Střevní infekce - multimediální kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 30. 3. 2021
8.    Virové hepatitidy a infekční hepatologie Hepatitidy - multimediální: část 1, 2 nebo na serveru medicalmedia.eu kaz. 1, kaz. 2 test 30. 3. 2021
9.    Infekce ledvin a močových cest zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2 28. 3. 2021
10.    Sexuálně přenosné infekce
11.    Exantémová infekční onemocnění zde (multimediální), prezenčně kvíz 19. 3. 2021
12.    Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, ranné infekce kaz. 1
13.    Infekce kostí a kloubů kaz. 1, kaz. 2 28. 3. 2021
14.    Neuroinfekce MS Teams kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 19. 3. 2021
15.    Lymfadenopatie, infekční mononukleóza, zoonózy Zoonózy - multimediální: část 1, 2, 3, 4 nebo na serveru medicalmedia.eu v testu tématu 8
16.    Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) Infekce HIV - multimediální: 1. část, 2. část, Oportunní infekce (pdf), MS Teams kaz. 1, kaz. 2
17.    Sepse, infekční endokarditida a diferenciální diagnostika horečnatého stavu v SISu, MS Teams kaz. 1 28. 3. 2021
18.    Infekce v těhotenství a infekce novorozenců v SISu kaz. 1
19.    Infekce imunokompromitovaných pacientů a jiných ohrožených skupin, febrilní neutropenie
20.    Cestovní a tropická medicína Malárie
Helmintózy
Arbovirózy
(multimediální)
kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 28. 3. 2021
21.    Nozokomiální infekce
22.    Bioterorismus, vysoce nebezpečné nákazy
23.    Aktuální téma: covid-19 MS Teams kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3

 


Požadavky

 

První týden

 

15. 3. 21:

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

začali jsme přednáškami na témata

Do konce týdne budete řešit kazuistiky neuroinfekcí a odešlete odpovědi ke kvízu s obrázky kožních projevů infekcí vztahující se k tématům 11 a 12. Ještě i zítra se sejdeme na síti, zejména abychom si připomněli to nejdůležitější z propedeutiky.

V úterý 16. 3. v 10,15 může přijít první skupina mediků na Kliniku infekčních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka. Test na SARS-CoV-2 požadovat nebudeme. Je doporučeno, aby studenti podepsali čestné prohlášení, že neměli rizikový kontakt s nemocným s covidem-19. Samozřejmě musí být dodržena odpovídající opatření - k pacientům chodí skupiny do 5 osob, trvá povinnost (3R) používat respirátory, zachovávat rozestupy a dodržovat hygienu rukou.

Dále si obstarejte učebnici, abyste si mohli nastudovat i další témata. Aby se učivo rovnoměrně rozložilo do tří týdnů, do konce prvního týdne si přečtěte kapitoly v učebnici a dalších zdrojích o tématech

Zodpovězte otázky u kazuistik - 3 otázky na infekční mononukleózu a otázku na léčbu pacienta z kazuistiky č. 2, zašlete vyřešený obrazový kvíz k tématu 5 a dokončení kazuistik tématu 6 do 19. 3. 2021.

Další pokyny přijdou.

 

Druhý týden

 

21. 3. 21:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vzorně vypracovaných úloh. Pokud jste pracovali samostatně a poctivě, budete mít náskok v přípravě ke zkoušce a jistě i pro budoucí praxi ve většině klinických oborů.

Své odeslané odpovědi si porovnejte s vzorovým řešením. Kazuistiky vám nedělaly problémy. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění v kazuistice 5-2 je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je rovnocenné, vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejího šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, ale hodí se lépe na subakutní procesy. Klindamycin (fosfát) limitací dávky tiše počítá s účastí imunity (méně používaný linkomycin lze naopak bezpečněji "předávkovat").

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili až na drobnosti úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Z fyzikálního nálezu prakticky nejde určit diagnózu v případě syfilitické angíny, která musela být potvrzena laboratorně, a pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy, diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud se test luští jako křížovka - vylučovací metodou, lze dosáhnout plného počtu bodů.

Řešení kvízu s exantémy je zde.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

V následujícím týdnu si nastudujte sepsi a antibiotika, což je nezbytné pro správné řešení kazuistik k tématům

V tomto týdnu přednáškou Diagnostika parazitárních infekcí dokončíme téma 20 - cestovní a tropické medicíny. A protože jsme probrali témata ve vztahu k antibiotikům, naučte se antibiotika a vypracujte test na toto téma. Až se budete učit antibiotika (po zkouškách z mikrobiologie a farmakologie minimálně potřetí), snažte se zapamatovat o každé skupině údaje uspořádané podle následující osnovy (ideálně i v uvedeném pořadí):

Pokud chcete mít o víkendu pokoj, své odpovědi pošlete do pátku, ale bude nám stačit, pokud je odešlete do neděle 28. 3. '21.

 

Třetí týden

 

29. 3. 21:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější, ale nefrotoxický gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon.

Vzorové odpovědi na test na antibiotika je zde.

Do konce kurzu byste měli projít zbylá témata. Vzhledem k tomu, že je pracovní týden zkrácený, pro udělení zápočtu vypracujte odpovědi k tématům 7 a 8.

Téma infekce v těhotenství a infekce novorozenců (téma 18) obsahuje jednu kazuistiku jako drobný příklad k ilustraci problematiky. Jen se nad ní zamyslete. Až se budete učit vrozené infekce, nemusíte zacházet do velkých podrobností. Hlavně si uvědomte pro praxi cestu k diagnóze: Buď onemocní těhotná žena, a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky.

Infekci HIV (téma 16) dokončíme během setkání na platformě MS Teams. Kazuistiky si projdete sami; na řešení ani nemusíte čekat, protože se dvě nejcharakterističtější velké oportunní infekce nabízí.

Ve středu 31. 3. 2021 obdrží zápočty ti, kdo stačí odeslat do úterý 30. 3. 2021 odpovědi k tématům:

Plnění časového limitu je požadováno kvůli uvolnění správných odpovědí.

Přeji hodně zdraví a pokud možno dost času na studium.

 

31. 3. 21:

Milé kolegyně, milí kolegové,

závěrem vám děkuji za zájem a spolehlivé plnění domácích úkolů. Na oplátku máte zapsány zápočty v SISu. Termínů zkoušek bude pro vás dostatek.

Dokončené kazuistiky a vzorové odpovědi na otázky testu jsou zde:

U léků si zvykejte uvádět dávky. Málokteré antibiotikum má jediné dávkování. Také vankomycin nelze dávkovat paušálně, lze odhadnout iniciání dávku, u mladších a předtím zdravých je obvykle třeba dávku navýšit u starších a/nebo s renální insuficiencí redukovat (jednoduchý výpočet naleznete zde: https://www.infekce.cz/zprava17-06.htm).

Drobnou připomínku mám k psaní pořadí diagnóz - na první místo obecně píšeme tu základní, nejvýznamnější, pak ty méně důležité. Do budoucna sdružujte diagnózy podle vzájemné podmíněnosti a souvislostí, např. "Hepatopatie, susp. cirhóza jater, ascites". Není potřeba uvádět do diagnostického závěru integrální projev nemoci (např. "infekční mononukleóza s hepatální lézí"), uvádí se jen při snaze o zdůraznění této skutečnosti nebo tehdy, kdy ovlivňuje intenzitu nebo způsob léčby, např. "akutní encefalitida s těžkou poruchou vědomí". Co nejvíce se vyhýbejte zkratkám, speciálně v diagnostickém závěru. Dobré bylo, pokud jste se snažili i o vlastní epikrízu. Pořadí diagnóz uváděné v úmrtním listu se řídí vlastními pravidly (morbus principalis - causa mortis - complicationes - inventus accessorius). Latinské zakončení -itis se v češtině mění na -itida.

Dovolte ještě pár drobných pravopisných poznámek. Drobnosti se tolerují. U léků rozlišujte název generický (s malým písmenem) a obchodní čili firemní (s velkým písmenem). Psaní i/y, c/k, t/th apod. je u léků skutečně rozkolísané - generické názvy respektují národní pravopis, ale existují i generickým názvům podobné mezinárodní nechráněné názvy (international nonproprietary names, INN), které dávají přednost i před y (např aciclovir/acyklovir, amoxicilin/amoxycilin), c před k (clarihromycin/klaritromycin) apod. Antibiotika se slovním základem -mycin jsou odvozena od -mycet, obvykle Streptomyces sp., gentamicinová skupina má původ v bakteriích Micromonospora purpurea a podobných, proto je psáno -micin (gentamicin, isepamicin).

 

Přeji příjemné strávení Velikonoc a těším se na vás u zkoušky nebo na osobní setkání při jiné příležitosti.


Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © 31. 3. 2021, odkazy na dokončení kazuistik a správné odpovědi testů zaslepeny 6. 4. 2021