Rozvrh hodin infekčního lékařství


program zubní lékařství, 4. ročník
29. 1. - 2. 2. '24
pouze distanční forma
Den Hodina Kruh 1, 2
Pondělí
29. 1.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání, organizační pokyny. Infekce HIV (KITN FNB, 6.p.Z)
10,15-12,00 Doc. Rozsypal: Neuroinfekce. Infekce měkkých tkání hlavy a krku (KITN FNB, 6.p.Z)
Úterý
30. 1.
8,30-10,00 As. Bartovská: Kazuistiky (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,00 As. Bartovská: Kazuistiky (distančně cestou MS Teams)
Středa
31. 1.
8,30-10,00 Prof. Holub: Principy použití antibiotik (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,00 Prof. Holub: Sepse a infekční endokarditida (distančně cestou MS Teams)
Čtvrtek
1. 2.
8,30-10,00 Doc. Beran: Principy vyšetření pacienta. Očkování (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,00 Doc. Beran: Nálezy v dutině ústní u infekčních chorob. (distančně cestou MS Teams)
Pátek
2. 2.
8,30-10,00 As. Arientová: To nejlepší z infektologie pro zubní lékaře (KIN ÚVN)
10,15-12,00 As. Arientová: Konzultace, zápočty (KIN ÚVN)


Zkratky:

 

V Praze dne 22. 1. 2024

Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

Aktualizace © 22. 1. 2024