Test: Projevy na kůži infekčních nemocí

 


Prohlédněte si fotografie a určete dignózu.
 


Kazuistika č. 1

 Obr. 3-1
 

Kazuistika č. 2

 Obr. 1-1

Kazuistika č. 3

 Obr. 2-1


Obr. 2-2

 Obr. 2-3

Kazuistika č. 4

 Obr. 4-1

Kazuistika č. 5

 Obr. 5-1

Kazuistika č. 6

 Obr. 6-1
 Obr. 6-2
 Obr. 6-3
 

Kazuistika č. 7

 Obr. 7-1
 Obr. 7-2


Úkol

Podle fotografií určete diagnózu a pošlete na známý e-mail.

 

Zpět
11. Infekční exantémová onemocnění
Úvodní stránka

© 22. 5. 2020