Kazuistika č. 1

74letá klientka domova seniorů s myelodysplastickým syndromem (MDS) prakticky upoutaná na lůžko s bolestmi v zádech dlouhodobě vztahovanými k fraktuře bederního obratle po pádu, s malým sakrálním dekubitem, špatným výživovým stavem, aktuálně pád z postele


Anamnéza

NO: Dnes v noci spadla z postele, nalezena ležící v poloze plodu, na pád si pamatuje, vědomí neztratila, udeřila se do kříže a p. kolene. Nikde jinde než natlučené partie ji nebolí, na hrudi nebolelo a nebolí, dýchá se jí dobře, bolesti v zádech dlouhodobě, v poslední době nestonala, neguje horečky či zimnice, dysurie nemá, nekašle, průjem nemá. Poslední dobou málo pije a jí. Ošetřena na úrazové ambulanci, RTG bez průkazu čerstvé frct LS oblasti, pánve, kolen a kyčlí. Ošetřen dekubit v sakrální oblasti. Pro dehydrataci a celkově špatnou kondici odeslána k dořešení k hospitalizaci.


RA: otec: neznala, matka: +78 let stáří, ostatní sledované nemoci v rodině nebyly
EA: atb neužívala, necestovala
PSA: starobní důchodce, bydlí v domově seniorů, dříve pracovala jako řidička
OA: hypoplastická forma MDS, st.p. frct L3 po pádu, řešené konzervativně, vertebrogenní algický snydrom, anamn. toxonutritivní hepatopatie GA: 1x potrat, postmenopauza
AA: neguje
FA: Bisoprolol 5mg tbl. p.o. 1/2-0-0, Nolpaza 40mg tbl p.o. 0-0-1, Kalnormin 1g tbl.p.o. 1-1-1 (dle kalémie), Tardyferon Fol tbl.p.o. 1-0-1, Kanavit gtt.p.o. 10-10-10 (dále dle hladiny INR), Buronil 25mg tbl p.o. 0-0-1
Abusus: nekuřačka, alkohol: abusus alkoholu - víno 4dcl cca 30let, protialkoholní léčbu odmítá, pokus o abstinenci opak. neúspěšný, černá káva: minimálně, ostatní návykové látky: neguje


Fyzikální nález

TT 36,3 °C, váha, výšku nelze (ležící), SF 85/min., TK 140/70mmHg, SpO2 87-94% bez kyslíku. Při vědomí, rámcově orientována časem i místem, PM zpomalená, pobledlá, třes rukou, je jí zima, hydratace snížená, výživa: přiměřená, neurologicky nelze, sinistropozice těla pro bolest v zádech, zjevné známky neuroinfekce nemá, meningy hodnotit nyní nelze. Stisk symetr., Mingazzini nespolupracuje. Klidově eupnoe, bez ikteru, bez cyanozy, difúzně menší hematomy na kůži končetin, nad P kyčli bez otoků. Tmavé skvrny na LHK. Hlava - poklepově nebolestivá, bez zn. traumatu, výstupy n. trigeminu nebolestivé, inervace n. facialis v normě. Oči: zornice izo, foto +/+, skléry anikterické, spojivky růžové. Nos a uši bez výtoku, jazyk plazí středem, bez povlaku, kariézní chrup, nahoře asi zubní protéza. Krk - LU a thyroidea nezvětš., karotidy - pulsace symetrická, šelesty neslyším, náplň KŽ normální. Hrudník - symetrický, poklep sonorní, dýchání dif. oslabené bez v.d.f., AS reg. 2 ozvy ohr, tichý systolický šelest nad sternem, není zvedavý úder hrotu. Břicho - v niveau, prohmatné, palp. nebolestivé, bez hmatné patol. rezistence, peristaltika +, H a L nezvětš. Tapott. bil negat. Páteř - obratlové trny na poklep nebolestivé. DK - bez zn. otoků a zánětu. Periferní pulzace hmatné. P.r.: bez zn. melény či enterorhagie. Dekubitus sakrálně průměru 2cm, ošetřen.


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:


Zobrazovací vyšetření

RTG L páteře

Obr. 1: RTG L páteře
CT L páteře

Obr. 2: CT L páteře

 

MRI L páteře - T1W zobrazení

Obr. 3: MRI L páteře - T1W zobrazení
MRI L páteře - T2W zobrazení

Obr. 4: MRI L páteře - T2W zobrazení

 


Ostatní paraklinická vyšetření

Elektrofyziologická a funkční vyšetření:


Konzilia

Konziliární vyšetření:


Diagnostický závěr

Stanovte hlavní diagnózu a vypište podle anamnézy, fyzikálního nálezu a pomocných vyšetření další diagnózy.


Terapie

Antibiotickou léčbu zvolte sami.


Průběh

Dozvíte se po zodpovězení otázek

 

Zpět
13. Infekce kostí a kloubů
Úvodní stránka

© 10. 5. 2020