VÝUKA

Zkušební otázky

27. 9. 2023

Obecná část

 1. Základní principy antiinfekční imunity
 2. Provoz infekčního oddělení a zásady izolace
 3. Vysoce nebezpečné nákazy
 4. Infektologické konzilium a antibiotická konzultace
 5. Ukazatelé akutní fáze zánětu
 6. Odběr a hodnocení hemokultur
 7. Lumbální punkce a vyšetření likvoru
 8. Symptomatická terapie infekčních nemocí
 9. Principy empirické antibiotické léčby
 10. Význam rezistence mikroorganismů pro volbu antibiotické terapie
 11. Přirozené a protistafylokokové penicilíny
 12. Aminopeniciliny a protipseudomonádové peniciliny
 13. Cefalosporiny
 14. Karbapenemy
 15. Makrolidy a azalidy
 16. Linkosamidy a rifampicin
 17. Aminoglykosidy a chloramfenikol
 18. Fluorochinolony
 19. Vankomycin, linezolid a fidaxomicin
 20. Tetracykliny a metronidazol
 21. Nitrofurantoin a kotrimoxazol
 22. Protivirová terapie herpetických infekcí a chřipky
 23. Protivirová terapie virových hepatitid a HIV
 24. Systémová antimykotika
 25. Typy vakcín, reakce po očkování
 26. Povinné pravidelné očkování dětí
 27. Nepovinné pravidelné očkování dětí
 28. Očkování dospělých
 29. Zvláštní a mimořádná očkování
 30. Preventivní opatření při cestách do zahraničí
 31. Postexpoziční profylaxe (vzteklina, tetanus, varicella)

Speciální část

 1. Diferenciální diagnostika akutní tonzilofaryngitidy
 2. Streptokoková tonzilofaryngitida a spála
 3. Infekční mononukleóza
 4. Diferenciální diagnostika kašle - infekční příčiny
 5. Chřipka a akutní onemocnění horních dýchacích cest
 6. Covid-19 a další koronavirové infekce
 7. Diferenciální diagnostika pneumonií
 8. Pneumonie s typickým průběhem
 9. Atypické pneumonie
 10. Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů
 11. Diferenciální diagnostika průjmu
 12. Alimentární intoxikace
 13. Průjmová onemocnění virového původu
 14. Průjmová onemocnění bakteriálního původu
 15. Postantibiotická kolitida
 16. Autochtonní střevní parazitózy
 17. Diferenciální diagnostika makulopapulózních exantémů
 18. Diferenciální diagnostika vezikulopustulózních exantémů
 19. Projevy infekce herpes simplex virem
 20. Plané neštovice a pásový opar
 21. Spalničky a zarděnky
 22. Pátá a šestá nemoc, syndrom ruka-noha-ústa
 23. Erysipel a flegmóna
 24. Diferenciální diagnostika febrilního stavu
 25. Diferenciální diagnostika meningeálního syndromu
 26. Serózní meningoencefalitidy
 27. Klíšťová meningoencefalitida
 28. Lymeská borrelióza
 29. Purulentní meningitidy
 30. Invazivní pneumokoková onemocnění
 1. Invazivní meningokoková onemocnění
 2. Akutní polyradikuloneuritida a léze lícního nervu
 3. Diferenciální diagnostika ikteru
 4. Diferenciální diagnostika virových hepatitid
 5. Akutní virové hepatitidy
 6. Chronické hepatitidy
 7. Absces jater a echinokokóza jater
 8. Průběh infekce HIV a dispenzarizace HIV pozitivních
 9. Oportunní infekce a nádory u pacientů s AIDS
 10. Transplacentární infekce
 11. Dětské infekční nemoci v dospělosti
 12. Herpetická gingivostomatitida a epidemická parotitida
 13. Diferenciální diagnostika lymfadenopatií
 14. Zoonózy manifestující se jako lymfadenopatie
 15. Infekce přenášené klíšťaty
 16. Diagnostika a antibiotická léčba infekcí močových cest
 17. Infekce pacientů s poruchou buněčné a protilátkové imunity
 18. Febrilní neutropenie a infekce u pacientů po splenektomii
 19. Infekce spojené se zdravotní péčí
 20. Infekční nemoci v intenzivní péči
 21. Infekční nemoci diabetiků, seniorů a gravidních žen
 22. Sepse a septický šok
 23. Infekční endokarditida
 24. Horečka nejasného původu
 25. Průjem cestovatelů a importované střevní parazitózy
 26. Kožní léze u cestovatelů
 27. Diferenciální diagnostika febrilního stavu v tropech a subtropech
 28. Malárie
 29. Horečka dengue
 30. Břišní tyfus
Zpět
Domovská stránka

© 27. 9. 2023