VÝUKA

Organizace výuky

27. 9. 2023

Organizace přednášek, seminářů a stáží

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

buďte vítáni na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) v Praze 8-Libni, která je sídlem všech tří pražských lékařských fakult, a současně na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) - Vojenské fakultní nemocnice v Praze-Střešovicích. Abyste se v tomto labyrintu dobře orientovali, věnujte pozornost těmto pár řádkům.

Přednášky a semináře se konají v seminárních místnostech infekčních klinik Fakultní nemocnice Bulovka v 6. nebo 7. patře, ve Výukovém centru Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (popis cesty) nebo v seminární místnosti Kliniky infekčních nemocí ÚVN (v přízemí, vchodem E7). Stáže jsou na odděleních infekčních klinik Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) a na Klinice infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).

Každý třítýdenní blok obvykle začíná v pondělí v posluchárně Fakultní nemocnice Bulovka (FNB). Místa konání výuky v následujících dnech budou určena rozvrhem. Nachází se na téměř opačných koncích Prahy, proto věnujte náležitou pozornost přesnému času a místu výuky.

Do budovy kliniky Fakultní nemocnice Bulovka vstupte vchodem pro personál a mediky na 2. patře, vyjděte po schodišti (nejezděte výtahem) a přezujete se v šatnách mediků 1. LF UK na 6. patře (dveře 602 a 604). První příchozí si klíč od šatny vyzvedne u sekretářky PhDr. B. Zachovalové v 8. patře (místnost č. 807).

První den se dozvíte další organizační pokyny.

Na stáže na odděleních noste

 • identifikační studentskou kartu
 • kartičku k potvrzení prezence
 • fonendoskop
 • obličejovou masku ffp2 (podle epidemiologické situace - bude upřesněno)
 • přezůvky.

Naopak plášť vám bude (na KITN FNB) zapůjčen první den stáží a ústenky dostanete před každou stáží. Na výuku v seminárních místnostech stačí mít přezůvky. Sešit a psací potřeby noste dle vlastního uvážení.

Podmínky získání zápočtu

 

Pro udělení zápočtu je požadována

 • povinná účast na přednáškách a stážích (jsou tolerovány dva dny absencí ve dnech, kdy jsou jen semináře a nekonají se stáže)
 • předložení kartičky s potvrzenou prezencí (po udělení zápočtu kartička zůstává na sekretariátu katedry)
 • prezentace vyšetření pacienta (asistenti upřesní podmínky, v detailech se liší na obou pracovištích)
 • prokázání orientace v diagnostice a terapii infekčních nemocí probrané během seminářů a stáží na klinikách.

Poslední den stáží si tedy nezapomeňte přinést

 • kartičku s prezencí
 • event. index.

Organizace ústní zkoušky

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

ke zkoušce se přihlašujte přes Studijní informační systém 1. LF UK. To lze prakticky od začátku bloku. Studenti z lichého kruhu budou zkoušeni v KIN ÚVN a studenti ze sudého kruhu v KITN FNB. Zkouška bývá na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB obvykle v pondělí, v úterý a ve středu, nejčastěji v seminární místnosti v 7. patře nebo v některé ze seminárních místností v 6. patře. Některé termíny jsou přednostně vyhrazeny studentům, kteří ukončili výukový blok v předchozím týdnu.

Studenti přicházející na zkoušku se shromáždí v seminární místnosti v 6. nebo 7. patře ve 13,00 (není-li domluveno jinak). Zde si vytáhnete dvě samostatné otázky - jednu z 31 otázek obecné části a druhou z 60 otázek speciální části. Během času na přípravu (minimálně 15 minut) si vypracujte písemnou přípravu. Již se nesmí opouštět místo, ani nahlížet do písemných poznámek nebo využívat elektronické pomůcky. Teoretická zkouška zahrnuje kromě zodpovězení dvojice vytažených otázek prokázání znalosti souvislostí a orientaci v problematice podle otázek examinátora. Zkoušený může dostat i doplňující otázku vztahující se k diagnostickému přístupu v typické klinické situaci.

Ke zkoušce je s výhodou přinést index.

Zpět
Domovská stránka

© 27. 9. 2023