Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
9. 11. - 27. 11. '20

Návrh rozložení prezenční a synchronní distanční výuky

 

Den Hodina Kruh 5 Kruh 6
Pondělí
9. 11.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání. Organizace výuky. Ochrana před infekcemi (distančně - cestou MS Teams)
10,30-12,00 Doc. Rozsypal: Organizace péče o infekčně nemocné (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
10. 11.
8,30-10,00   As. Aster: Kazuistiky (NNB, 6.p.)
10,15-12,15 Doc. Beran, as. Arientová: Praktická výuka (KIN ÚVN) As. Jilich: Stáž NNB*
Středa
11. 11.
8,30-10,00 Prof. Chalupa: Virové hepatitidy (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 Dr. Jedličková: Tropická medicína (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
12. 11.
8,30-10,00
10,15-12,15
Pátek
13. 11.
8,30-10,00 Dr. Veselý: Kazuistiky (NNB, 6.p.)
10,15-12,15 Dr. Veselý: Stáž NNB*


Den Hodina Kruh 5 Kruh 6
Pondělí
16. 11.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Neuroinfekce I (distančně - cestou MS Teams)
10,30-12,00 Doc. Rozsypal: Neuroinfekce II (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
17. 11.
8,30-10,00 Státní svátek
10,15-12,15
Středa
18. 11.
8,30-10,00 - - -
10,30-12,00 As. Aster: Gastrointestinální infekce (distančně - cestou MS Teams)
Čtvrtek
19. 11.
8,30-10,00
10,15-12,15
Pátek
20. 11.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Kazuistiky (NNB, 6.p.)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž NNB*


Den Hodina Kruh 5 Kruh 6
Pondělí
23. 11.
8,30-9,45 As. Jilich: Infekce HIV (ozvučená přednáška je k dispozici)
10,00-11,30 Doc. Rozsypal: Diskuse k problematice infekce HIV (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
24. 11.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Kazuistiky (NNB, 6.p.)
10,15-12,15 As. Fleischhans (dr. Lhoťan): Stáž NNB* Doc. Beran, as. Arientová: Praktická výuka (KIN ÚVN)
Středa
25. 11.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Exantémová infekční onemocnění - komentáře (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Prof. Chalupa: Zoonózy (zařazeno do asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
26. 11.
8,30-10,00
10,15-12,15
Pátek
27. 11.
8,30-10,00 Zápočty distančně
10,15-12,15

 

* ≤9 posluchačů

 

Zkratky:

Po celou dobu výuky je nutné zachovávat ochranu nosu a úst.
S sebou přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop a identifikační kartu studenta.

 

Je možné, že synchronní distanční výuka (v platformě MS Teams) bude nahrazovat výuku v dopoledních hodinách.

Individuální příprava bude vedena podle pokynů e-learningového kurzu.

V Praze dne 6. 11. '20

Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN NNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

© 6. 11. 2020, aktualizace 22. 11. 2020