Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
17. 5. - 4. 6. '21

 

Den Hodina Kruh 3 Kruh 4
Pondělí
17. 5.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání. Neuroinfekce (distančně - cestou MS Teams)
10,30-12,00 Doc. Rozsypal: Exantémová onemocnění (v rámci asynchronní distanční výuky)
Úterý
18. 5.
8,30-10,00 As. Veselý: Kazuistiky
10,15-12,15 As. Jilich, as. Fleischhans: Stáž FNB
Středa
19. 5.
8,30-10,00 Prof. Chalupa: Zoonózy (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 Dr. Jedličková: Tropická medicína (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
20. 5.
8,30-10,00 Doc. Beran: Očkování (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Doc. Beran: Respirační infekce. Diskuse k očkování (distančně - cestou MS Teams)
Pátek
21. 5.
8,30-10,00 Dr. Veselý: Kazuistiky (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 As. Aster, as. Veselý: Stáž FNB


Den Hodina Kruh 3 Kruh 4
Pondělí
24. 5.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u HIV pozitivních osob (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Neuroinfekce II (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
25. 5.
8,30-10,00 9,00-11,00 Doc. Beran, as. Arientová: Stáž, nácvik LP na simulátoru (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Kazuistiky (prezenčně - FNB, 6.p.)
10,15-12,15 Dr. Lhoťan, as. Jilich: Stáž FNB
Středa
26. 5.
8,30-10,00 As. Jilich: Infekce HIV (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitárních infekcí I (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
27. 5.
9,00-11,00 Prof. Holub: Sepse (distančně - cestou MS Teams)
Prof. Holub: Covid-19 (distančně - cestou MS Teams)
Pátek
28. 5.
8,30-10,00 As. Bartovská: Antibiotika (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 As. Veselý, as. Aster: Stáž FNB


Den Hodina Kruh 3 Kruh 4
Pondělí
31. 5.
9,00-11,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (distančně - cestou MS Teams)
Prof. Holub: Zobrazovací metody v infekčním lékařství (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
1. 6.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Kazuistiky (prezenčně - FNB, 6.p.) 9,00-11,00 Doc. Beran, as. Arientová: Stáž, nácvik LP na simulátoru (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Fleischhans, dr. Lhoťan: Stáž FNB
Středa
2. 6.
8,30-10,00 Prof. Chalupa: Akutní a chronické virové hepatitidy (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 As. Aster: Gastrointestinální infekce (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
3. 6.
8,30-10,00 As. Richterová: Diagnostika parazitárních infekcí II (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 bude upřesněno
Pátek
4. 6.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Zápočty (distančně)
10,15-12,15

 

Zkratky:

Podmínka účasti na stážích je buď certifikát o očkování proti covidu-19, nebo doklad, popř. čestné prohlášení o prodělaném covidu-19, a nebo platný antigenní test na SARS-CoV-2 (ve FNB lze vyšetřit i před stáží samotestem).
S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.
Po celou dobu výuky je nutné zachovávat ochranu nosu a úst.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.

Individuální příprava bude vedena podle pokynů e-learningového kurzu.

V Praze dne 13. 5. '21

Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

© 13. 5. '21, aktualizace 14. 5. '21