Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
26. 4. - 14. 5. '21

 

Den Hodina Kruh 13 Kruh 14
Pondělí
26. 4.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání. Neuroinfekce (distančně - cestou MS Teams)
10,30-12,00 Doc. Rozsypal: Exantémová onemocnění (v rámci asynchronní distanční výuky)
Úterý
27. 4.
8,30-10,00 As. Fleischhans, dr. Lhoťan: Stáž FNB
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Kazuistiky (prezenčně - FNB, 6.p.)
Středa
28. 4.
8,30-10,00 Prof. Chalupa: Zoonózy (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 Dr. Jedličková: Tropická medicína (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
29. 4.
8,30-10,00 Doc. Beran: Očkování (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Doc. Beran: Respirační infekce. Diskuse k očkování (distančně - cestou MS Teams)
Pátek
30. 4.
8,30-10,00 Dr. Veselý: Kazuistiky (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 As. Aster, as. Veselý: Stáž FNB


Den Hodina Kruh 13 Kruh 14
Pondělí
3. 5.
pozor změna: 10,00-12,00 Prof. Holub: Sepse (distančně - cestou MS Teams)
Prof. Holub: Covid-19 (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
4. 5.
8,30-10,00 9,00-11,00 Doc. Beran, as. Arientová: Stáž, nácvik LP na simulátoru (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Kazuistiky (prezenčně - FNB, 6.p.)
10,15-12,15 As. Fleischhans, as. Jilich: Stáž FNB
Středa
5. 5.
8,30-10,00 As. Jilich: Infekce HIV (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15
Čtvrtek
6. 5.
8,30-10,00 Prof. Chalupa: Akutní a chronické virové hepatitidy (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 As. Aster: Gastrointestinální infekce (v rámci asynchronní distanční výuky)
Pátek
7. 5.
8,30-10,00 As. Bartovská: Antibiotika (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 As. Veselý, as. Aster: Stáž FNB


Den Hodina Kruh 13 Kruh 14
Pondělí
10. 5.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u HIV pozitivních osob (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Neuroinfekce II (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
11. 5.
8,30-10,00 As. Richterová: Diagnostika parazitárních infekcí (v rámci asynchronní distanční výuky) 9,00-11,00 Doc. Beran, as. Arientová: Stáž, nácvik LP na simulátoru (KIN ÚVN)
10,15-12,15
Středa
12. 5.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Kazuistiky (prezenčně - FNB, 6.p.) As. Richterová: Diagnostika parazitárních infekcí (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 As. Jilich, dr. Lhoťan: Stáž FNB
Čtvrtek
13. 5.
9,00-11,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (distančně - cestou MS Teams)
Prof. Holub: Zobrazovací metody v infekčním lékařství (distančně - cestou MS Teams)
Pátek
14. 5.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Zápočty (distančně)
10,15-12,15

 

Zkratky:

Podmínka účasti na stážích je buď certifikát o očkování proti covidu-19, nebo doklad, popř. čestné prohlášení o prodělaném covidu-19, a nebo platný antigenní test na SARS-CoV-2 (ve FNB lze vyšetřit i před stáží samotestem).
S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.
Po celou dobu výuky je nutné zachovávat ochranu nosu a úst.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.

Individuální příprava bude vedena podle pokynů e-learningového kurzu.

V Praze dne 23. 4. '21

Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

© 23. 4. 2021, aktualizace 5. 5. '21