Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
6. 4. - 23. 4. '21

 

Den Hodina Kruh 1 Kruh 2
Pondělí
5. 4.
8,30-10,00 Velikonoční pondělí
10,15-12,15
Úterý
6. 4.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání. Neuroinfekce I (distančně - cestou MS Teams)
10,30-12,00 Doc. Rozsypal: Exantémová onemocnění (v rámci asynchronní distanční výuky)
Středa
7. 4.
8,30-10,00 Prof. Chalupa: Zoonózy (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 Dr. Jedličková: Tropická medicína (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
8. 4.
8,30-10,00 Doc. Beran: Očkování (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Doc. Beran: Respirační infekce. Diskuse k očkování (distančně - cestou MS Teams)
Pátek
9. 4.
8,30-10,00 As. Veselý: Kazuistiky (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 As. Aster, as. Veselý: Stáž FNB


Den Hodina Kruh 1 Kruh 2
Pondělí
12. 4.
9,00-11,00 Prof. Holub: Sepse (distančně - cestou MS Teams)
Prof. Holub: Covid-19 (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
13. 4.
8,30-10,00 9,00-11,00 Doc. Beran, as. Arientová: Stáž, nácvik LP na simulátoru (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Fleischhans, dr. Lhoťan: Stáž FNB
Středa
14. 4.
8,30-10,00 As. Richterová: Diagnostika parazitárních infekcí (v rámci asynchronní distanční výuky - nahráno do MS Teams)
10,15-12,15 As. Jilich: Infekce HIV (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
15. 4.
8,30-10,00 Prof. Chalupa: Akutní a chronické virové hepatitidy (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 As. Aster: Gastrointestinální infekce (v rámci asynchronní distanční výuky)
Pátek
16. 4.
8,30-10,00 As. Bartovská: Antibiotika (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 As. Veselý, as. Aster: Stáž FNB


Den Hodina Kruh 1 Kruh 2
Pondělí
19. 4.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u HIV pozitivních osob (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Neuroinfekce II (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
20. 4.
8,30-10,00 9,00-11,00 Doc. Beran, as. Arientová: Stáž, nácvik LP na simulátoru (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Jilich, as. Fleischhans: Stáž FNB
Středa
21. 4.
8,30-10,00 Samostudium
10,15-12,15
Čtvrtek
22. 4.
9,00-11,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (distančně - cestou MS Teams)
Prof. Holub: Zobrazovací metody v infekčním lékařství (distančně - cestou MS Teams)
Pátek
23. 4.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Zápočty (distančně)
10,15-12,15

 

Zkratky:

Podmínka účasti na stážích je buď certifikát o očkování proti covidu-19, nebo doklad, popř. čestné prohlášení o prodělaném covidu-19, a nebo platný antigenní test na SARS-CoV-2 (ve FNB lze vyšetřit i před stáží samotestem).
S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.
Po celou dobu výuky je nutné zachovávat ochranu nosu a úst.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.

Individuální příprava bude vedena podle pokynů e-learningového kurzu.

V Praze dne 31. 3. '21

Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

© 31. 3. 2021, aktualizace 12. 4. '21