Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
15. 3. - 31. 3. '21

 

Den Hodina Kruh 11 Kruh 12
Pondělí
15. 3.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání. Neuroinfekce (distančně - cestou MS Teams)
10,30-12,00 Doc. Rozsypal: Exantémová onemocnění (v rámci asynchronní distanční výuky)
Úterý
16. 3.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Kazuistiky (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Dr. Jilich (dr. Fleischhans): Stáž NNB
Středa
17. 3.
8,30-10,00 Prof. Chalupa: Zoonózy (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 Dr. Jedličková: Tropická medicína (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
18. 3.
8,30-10,00 Doc. Beran: Očkování (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Doc. Beran: Respirační infekce. Diskuse k očkování (distančně - cestou MS Teams)
Pátek
19. 3.
8,30-10,00 Dr. Veselý: Kazuistiky (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 As. Aster (dr. Veselý): Stáž NNB


Den Hodina Kruh 11 Kruh 12
Pondělí
22. 3.
9,00-11,00 Prof. Holub: Sepse (distančně - cestou MS Teams)
Prof. Holub: Covid-19 (distančně - cestou MS Teams)
Úterý
23. 3.
8,30-10,00 9,00-11,00 Doc. Beran, as. Arientová: Stáž, nácvik LP na simulátoru (KIN ÚVN)
10,15-12,15 Dr. Fleischhans (dr. Lhoťan): Stáž NNB
Středa
24. 3.
8,30-10,00 As. Richterová: Diagnostika parazitárních infekcí (v rámci asynchronní distanční výuky - nahráno do MS Teams)
10,15-12,15 As. Jilich: Infekce HIV (v rámci asynchronní distanční výuky)
Čtvrtek
25. 3.
9,00-11,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (distančně - cestou MS Teams)
Prof. Holub: Zobrazovací metody v infekčním lékařství (distančně - cestou MS Teams)
Pátek
26. 3.
8,30-10,00 As. Bartovská, prim. Zlámal, dr. Liška: Kazuistiky (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Dr. Veselý (as. Aster): Stáž NNB


Den Hodina Kruh 11 Kruh 12
Pondělí
29. 3.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u HIV pozitivních osob (distančně - cestou MS Teams)
10,15-12,15 Prof. Chalupa: Akutní a chronické virové hepatitidy (v rámci asynchronní distanční výuky)
Úterý
30. 3.
8,30-10,00 9,00-11,00 Doc. Beran, as. Arientová: Stáž, nácvik LP na simulátoru (KIN ÚVN)
10,15-12,15 Dr. Lhoťan (dr. Jilich): Stáž FNB
Středa
31. 3.
8,30-10,00 As. Aster: Gastrointestinální infekce (v rámci asynchronní distanční výuky)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Zápočty (distančně)
Čtvrtek
1. 4.
8,30-10,00 Děkanský den
10,15-12,15
Pátek
2. 4.
8,30-10,00 Velký pátek
10,15-12,15

 

Zkratky:

Po celou dobu výuky je nutné zachovávat ochranu nosu a úst.
S sebou přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.

Individuální příprava bude vedena podle pokynů e-learningového kurzu.

V Praze dne 11. 3. '21

Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN NNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

© 11. 3. 2021, aktualizace 29. 3. '21