Orogastrointestinální infekce

© Hanuš Rozsypal
Infekční onemocnění dutiny ústní a manifestace infekcí v ústech | Střevní parazitózy


Vymezení pojmů

       Průjem je stav, kdy frekvence, objem a konzistence stolic vybočuje u daného jedince z obvyklého rámce, obvykle tedy jde o vyprazdňování tří a více řídkých stolic za 24 hodin. Akutní průjem (konsenzuálně) trvá méně než 14 dnů, protrahovaný (provleklý) akutní průjem trvá 15-30 dnů, chronický průjem trvá déle než 30 dnů.

       Akutní gastroenteritida je zánětlivé onemocnění sliznice žaludku a střeva. Tohoto pojmu se užívá běžně, ač většina střevních infekcí postihuje jen část střeva a mnohé nemají (patologicko anatomicky) zánětlivý podklad.Obsah

Infekční onemocnění dutiny ústní a manifestace infekcí v ústech

  • Herpetická gingivostomatitida
  • Manifestace infekčních nemocí v dutině ústní
  • Projevy HIV infekce v dutině ústní
  • Epidemická parotitida

Střevní parazitózy

  • Parazitologické vyšetření stolice
  • Střevní protozoonózy
  • Střevní helmintózy

Salvador Dalí: Pochmurná hra

Výřez z obrazu Salvadora Dalího Pochmurná hra, 1929


Na začátek / Top of the Page
Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
Úvodní stránka / Home PageAktualizace 8. 5. 2003 © H. Rozsypal