Infekce močopohlavní soustavy

© Hanuš Rozsypal
Krátký přehled STD´s | Léčba syfilidy


Sexuálně přenosné choroby v krátkém přehledu


Ulcerace genitálu

Choroba Původce Diagnóza Léčba
Syfilis, lues (příjice) Treponema pallidum mikroskopie v zástinu, serologické testy penicilin, erytromycin, tetracyklin
Chancroid (šankroid) Haemophilus ducreyi kultivace, mikroskopie - hl. Gramovo barvení ceftriaxon, cotrimoxazol, erytromycin
Lymphogranuloma venereum Chlamydia trachomatis sérovarů L1, L2, L3 přímý enzymový průkaz antigenu, buněčná kultura, MIF cotrimoxazol, tetracyklin (doxycyklin), erytromycin, sulfonamidy
Granuloma inguinale Calymmatobacterium granulomatis Donovanova tělíska v stěru barveném dle Giemsy, histologie cotrimoxazol, tetracyklin (doxycyklin), chloramfenikol, streptomycin
Herpes genitalis Herpes simplex virus typ 2 MIF, přímý enzymový průkaz antigenu, buněčná kultura aciclovir, (famciclovir)


Syfilis* Šankroid*
Syfilis Šankroid

Lymphogranuloma venereum* Granuloma inguinale*
Lymphogranuloma venereum Granuloma inguinale

* Z reklamního materiálu firmy Wellcome


Výtok z genitálu

Choroba Původce Diagnóza Léčba
Gonorea (kapavka) Neisseria gonorrhoeae mikroskopie, kultivace, PCR/LCR ceftriaxon (cefixim), chinolony, spectinomycin, (+ doxycyklin či azitromycin)
Trichomonóza Trichomonas vaginalis mikroskopie, kultivace metronidazol (ornidazol, tinidazol)
Chlamydióza Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, M. genitalium, Ureaplasma sp. LCR, kultivace doxycyklin či azitromycin


Na začátekNěkterá vybraná onemocnění

Syfilis (Syphilis)

Viz učebnice dermatovenerologie

Terapie:

Léčba syfilidy

Klinická forma Léčivo Dávkování
primární a sekundární syfilis

benzathin penicilin 2,4 mil.j., resp. 50.000j./kg i.m. jednorázově
doxycyklin 2x 100mg/d p.o. 2 týdny
tetracyklin 4x 500mg/d p.o. 2 týdny
časná latentní syfilis benzathin penicilin 2,4 mil.j.,resp. 50.000j./kg i.m. jednorázově
doxycyklin 2x 100mg/d p.o. 2 týdny
tetracyklin 4x 500mg/d p.o. 2 týdny
pozdní latentní syfilis a syfilis neznámého trvání benzathin penicilin 2,4 mil.j., resp. 50.000j./kg i.m. 3 dávky v týdenních intervalech
doxycyklin 2x 100mg/d p.o. 4 týdny
tetracyklin 4x 500mg/d p.o. 4 týdny
terciární syfilis benzathin penicilin 2,4 mil.j., resp. 50.000j./kg i.m. 3 dávky v týdenních intervalech
doxycyklin 2x 100mg/d p.o. 4 týdny
tetracyklin 4x 500mg/d p.o. 4 týdny
neurosyfilis krystalický penicilin 4x 5mil.j./d i.v. 10-14 dní
prokain penicilin + probenecid 2,4(-3)mil.j./d i.m. + 4x 500mg/d p.o. 10-14 dní


Na začátek / Top of the Page
Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
Úvodní stránka / Home PageAktualizace 1. 9. 2001 © H. Rozsypal