Infekce srdce a krevních cév

© Hanuš Rozsypal
Infekční endokarditida | Myokarditida | Perikarditida


Infekční endokarditida (Endocarditis infectiosa)

Etiologie:
 1. Nativní chlopeň, nepřítomnost toxikomanie:
  • streptokoky 55% (S. viridans [sanguis, mutans, mitis, dříve mitior, milleri], S. bovis, S. equinus, S. pyogenes - sk. A)
  • stafylokoky 30% (S. aureus, S. epidermidis)
  • enterokoky 6% (Enterococcus faecalis, E. faecium)
  • bakterie skupiny HACEK (Haemophilus spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella spp., Kingella kingae)
 2. IV toxikomani:
  • S. aureus 50%
  • streptokoky a enterokoky 20%
  • Candida sp. 6%
  • G- bakterie 6% (Pseudomonas aeruginosa atd.)
 3. Umělá chlopeň:
     a) časně (<60dnů):
  • stafylokoky 50% (hlavně S. epidermidis)
  • G- bakterie 15%
  • houby 10%
  • jiné 35%
     b) pozdně (>60 dnů):
  • streptokoky 40%
  • stafylokoky 30% (hlavně S. epidermidis)
  • jiné 30%.

Příznaky: Přítomnost příznaků alespoň ze dvou následujících skupin symptomů či syndromů:
 1. Aktivní infekce
 2. Poškození srdečních chlopní
 3. Septické metastázy
 4. Postupné chřadnutí při známkách chronické infekce
Symptomatologie infekční endokarditidy

  Aktivní infekce Poškození chlopní Septické metastázy Chřadnutí při chronické infekci
Anamnéza
 
 
 
horečka
zimnice
třesavka
chlopenní vada
i.v. drogy
  subfebrilie
poty
Fyzikální nález
 
 
 
horečka
splenomegalie
šelest kožní projevy ("třísky")
konjunktivální hemoragie
neurologický deficit
 
Laboratorní vyšetření FW vysoká
leukocytóza
posun doleva
pozitivní hemokultura
   
 
 
 
anémie
Pomocná vyšetření
 
 
 
  echokardiografický průkaz vegetace či poškození chlopně fundus: Rothovy skvrny
sonografie: absces sleziny
 
 1. Vaskulární fenomény (kromě embolizací): mykotické aneurysma (mechanismem imunokomplexové vaskulitidy), mozkové krvácení, konjunktivální hemoragie, Janewayovy skvrny (červené skvrny na ploskách a dlaních).

 2. Imunologické fenomény: glomerulonefritida, Oslerovy uzly, Rothovy skvrny (na fundu hemoragické léze s bledým středem), pozitivní revmatoidní faktor.

Diagnóza: Dukeho kritéria (V - velká, M - malá): IE jistá (2V, 1V + 3M, 5M), pravděpodobná, vyloučená (alternativní dg., ústup příznaků do 4 dnů ATB léčby, žádný sekční či chirurgický nález svědčící pro IE do 4 dnů).
Náběr: FW, KO+dif., M ch.+sed., CRP, astrup, G, ionty, U, kr, RF (latex), hemokultura (rozšířená citlivost, schovat kmen), výtěry, kultivace moči.
Další vyšetření: EKG, ECHO, oční pozadí.

Echokardiografický obraz infekční endokarditidy

Obrázek se oživí kliknutím

Podle materiálu MUDr. R. Feureisla, Kardiologie s.r.o., FN Bulovka

K oživení klikni na obrázek!

Terapie:

1. Antibiotika: Podle Doporučeného diagnostického a léčebného postupu infekční endokarditidy (MUDr. J. Beneše): 2. Operace: Indikace kardiochirurgického řešení aktivní (nedoléčené) endokarditidy 3. Symptomatická léčba: Antipyretika, diuretika, kardiotonika, antiarytmika.

Sledování: Monitorace vitálních funkcí, P+V. Hodnocení účinnosti léčby: Baktericidie séra po 4.-5. dávce, resp. 3.-6. den léčby.

Minimální inhibiční a baktericidní koncentrace

  Minimální hladina
(před podáním ATB)
Vrcholová hladina
(po podání ATB)
MIC 1 : 32 1 : 128
MBC 1 : 8 1 : 32

Posudková hlediska: Hospitalizace: 5 týdnů, PN: několik týdnů, VZS: osvobození, trvalé následky: snížená prac. schopnost, dispenzarizace: min. 1 rok.

Profylaxe: Některé chirurgické, stomatologické a instrumentální (např. endoskopické) výkony u pacientů s některými srdečními vadami, prodělané infekční endokarditidě či umělou chlopní se kryjí antibiotiky (aminopeniciliny, klindamycinem, cefalosporiny I. generace, vankomycinem event. s aminoglykosidem).

Průkaz ohroženého infekční endokarditidou    Průkaz ohroženého infekční endokarditidou

Průkaz nemocného ohroženého infekční endokarditidou

Na začátekMyokarditida (Myocarditis)

Etiologie:

Patologická anatomie: Intersticiální infiltrace malými kulatými a velkými mononukleárními buňkami, degenerace a lýza myofibril, hypertrofie svalových vláken.

Příznaky: Nespecifické prodromální příznaky: horečka, kašel, bolest v krku, myalgie, únava. Kardiální příznaky: námahová dušnost, synkopy, otoky. Fyzikální vyšetření: Tachykardie, arytmie, protodiastolický nebo presystolický cval v oblasti hrotu, známky městnání v malém či systémovém oběhu, v nejtěžších případech známky kardiogenního šoku. Laboratorní vyšetření: zánětlivé ukazatele, elevace kardiálních enzymů. EKG: SVES, KES, FS, poruchy AV převodu, raménkové blokády, změny v repolarizační fázi (plochá či bifidní vlna T), přetížení síní a nižší voltáž (při exsudaci v perikardiální dutině při perimyokarditidě). Skiagram hrudníku: zvětšený srdeční stín, zmnožená plicní kresba s redistribucí do horních plicních polí. ECHO: dilatace dutin, difúzní hypokineza stěn LK, regurgitace na chlopních, perikardiální výpotek.

Diagnóza: Obtížná. Klinické příznaky (kardiální příznaky v návaznosti na chřipkové onemocnění u mladších lidí), EKG, ECHO, zvýšení markerů akutního zánětu, elevace kardiálních enzymů. Podpůrný význam pro diagnózu: průkaz protilátek proti myokardiálním strukturám. Mikrobiologická a serologická vyšetření mohou odhalit etiologii. Teoreticky lze diagnózu potvrdit biopsií srdečního svalu.

Prognóza: Dána rozsahem poškození myokardu a nasazením včasné adekvátní léčby. Může vyústit i v kardiogenní šok. Onemocnění může být vyléčeno ad integrum, může pokračovat do chronické dilatační a asi i restriktivní kardiomyopatie.

Terapie: Kauzální léčba není účinná a mnohdy není ani možná, klid na lůžku, protizánětlivé léky, symptomatická opatření (srdeční selhání, arytmie).

Sledování: Monitorace vitálních funkcí, po stabilizaci standardní lůžkovou péče a pak ambulantní režim, dlouhodobá rekonvalescence.

Na začátekPerikarditida (Pericarditis)

Etiologie:

Příznaky: Horečka, dušnost, bolest na hrudi, u tbc perikarditidy postupný nárůst obtíží, hubnutí, noční poty, kašel, dušnost. Fyzikální vyšetření: Perikardiální třecí šelest, s nárůstem výpotku známky tamponády (tachykardie, úzká amplituda TK, zvýšená jugulární náplň, rozšíření poklepového ztemnění, tiché ozvy, slabý puls) tolický cval v oblasti hrotu, známky městnání v malém či systémovém oběhu, v nejtěžších případech známky kardiogenního šoku. Laboratorní vyšetření: zánětlivé ukazatele. EKG: Sinusová tachykardie, elevace ST, později oploštění T, může být deprese PR, event. snížení voltáže QRS, někdy různé známky myokarditidy. Skiagram hrudníku: stanovité rozšíření srdečního stínu. ECHO: perikardiální výpotek.

Diagnóza: Klinické příznaky, EKG, RTG, rozhodující je ECHO. Původce serologicky, z hemokultury, z perikardiocentézy. Důležité je vyloučit či potvrdit tbc etiologii.

Prognóza: Obecně vážná.

Terapie: Antibiotika, nesteroidní antirevmatika, kortikoidy (u tbc perikarditidy - kontroverzní), drenáž, klid na lůžku.

Sledování: Monitorace vitálních funkcí, po stabilizaci standardní lůžkovou péče a pak ambulantní režim.


Na začátek / Top of the Page
Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
Úvodní stránka / Home PageAktualizace 20. 8. 2002 © H. Rozsypal