Odkazy na internetové stránky o infekčních nemocech
Logo internetových stránek

Odkazy na některé důležité nebo zajímavé internetové stránky o infekčních chorobách

Vyhledávací servery | Knihovny | Časopisy | Nakladatelství | Odborné společnosti a organizace | Epidemiologie | Laboratorní diagnostika | Terapie | Prevence | Horečka, sepse a multisystémové infekce | Infekce srdce | Respirační infekce včetně SARS | Infekce úst a GIT | Infekce jater | Neuroinfekce | Infekce měkkých tkání | Infekce kůže | HIV infekce | Specifické skupiny | Expozice infekcím včetně bioterorismu | Tropická medicína | Intenzivní péče | Standardy | Kazuistiky | Varia | Úvodní stránka


Zdravotnické vyhledávací servery

Adresa Vysvětlivka
http://id.medscape.com/Home/Topics/ ID/InfectiousDiseases.html Sekce infekčních nemocí na lékařském vyhledávacím serveru Medscape
http://www.docguide.com/ Vyhledávač Doctor´s Guide to the Internet, vyžaduje registraci
http://www.idlinx.com/ ID Linx.com - obsahuje odkazy na aktuální články o infekčních nemocech
http://www.infectiousdiseasenews.com/ Infectious Disease News - novinky o infekčních nemocech
http://www.medweb.emory.edu/ MedWeb/ MedWeb - katalog internetových stránek s lékařskou tématikou knihovny Emory University
http://www.medical.cz/ Český zdravotnický informační server Medical obsahující zejména katalog zdravotnických zařízení, odkazy na zdravotnické časopisy
http://www.mediclub.cz/ Český lékařský internetový portál Mediclub přinášející odborné informace a poskytuje různé služby, např. e-mail
http://www.zdrav.cz/ Český zdravotnický informační server Zdraví a zdravotnictví obsahující např. zdravotnické aktuality, přehled zákonů

Na začátek

Lékařské knihovny

Adresa Vysvětlivka
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ PubMed (USA): Vyhledávání abstrakt periodik
http://www.nlk.cz/nlkcz/ Národní lékařská knihovna (NLK)
http://www.lf1.cuni.cz/uvi/ Ústav vědeckých informací 1. LF UK

Na začátek

Časopisy přinášející informace o infekčních nemocech

Adresa Vysvětlivka
http://www.journals.uchicago.edu/JID/ home.html The Journal of Infectious Diseases
http://www.journals.uchicago.edu/CID/ home.html Časopis Clinical Infectious Diseases
http://www.pidj.com/ The Pediatric Infectious Disease Journal
http://jvi.asm.org/ Journal of Virology
http://www.idreview.co.uk/ The Infectious Disease Review Online: Přehledné články ve formátu .pdf
http://cmr.asm.org/ Clinical Microbiology Reviews: Přehledné články starších ročníků v plnotextové verzi
http://www.nejm.org/ Abstrakty prestižního časopisu New England Journal of Medicine, k zobrazení plných textů článků je vyžadováno předplatné
http://infection.thelancet.com/ Internetová verze časopisu The Lancet, věnovaná infekčním nemocem
http://www.jama.ama-assn.org/ The Journal of the American Medical Association
http://www.annals.org/ Časopis Annals of Internal Medicine - s mnoha úplnými texty článků
http://kmil.trios.cz/ KMIL
http://www.szu.cz/cem/zpravy/default.htm
Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie Plnotextová verze Zpráv CEM (Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu v Praze)
http://www.clsjep.cz/nts/casop/ epidemiologie/epidemiologie.htm Abstrakty článků časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
http://www.panax.cz/casopisy/remedia/ Časopis Remedia - úplné texty ve formátu .pdf
http://www.zdn.cz/ Zdravotnické noviny
http://www.causa-subita.cz/ Časopis Causa subita - úplné texty přinášející základní informaci také o některých infekčních nemocech
http://www.postgradmed.cz/ Časopis Postgraduální medicína

Na začátek

Nakladatelství zdravotnické a vědecké literatury

Adresa Vysvětlivka
http://humanapress.com/ Humana Press
http://Lww.com/ Lippincott Williams & Wilkins
http://www.wkap.nl/ Kluwer Academic/ Plenum Publishers
http://www.grada.cz/ GRADA
http://www.maxdorf.cz/ MAXDORF s Praktickým slovníkem medicíny on-line autorů M. Vokurky a J. Huga
http://www.galen.cz/ Galén
http://www.triton-books.cz/ Triton
http://www.cas.cz/ACADEMIA/ Academia, nakladatelství Akademie věd ČR
http://www.espero.cz/ Espero Publishing s ukázkami z knihy Základy buněčné biologie

Na začátek

Odborné společnosti a organizace

Adresa Vysvětlivka
http://www.cdc.gov/ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA - stránka základního významu, aktuální epidemiologické údaje, guidelines, MMWR
http://www.who.int/home-page/ World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) - výskyt infekčních nemocí ve světě, očkování, surveillance a eradikace nemocí, cestovní medicína
http://www.isid.org/ International Society for Infectious Diseases (ISID)
http://www.idsociety.org/
http://www.escmid.org/ European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
http://www.asmusa.org/ American Society for Microbiology
http://www.niaid.nih.gov/ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
http://www.iasociety.org/ International AIDS Society (IAS)
http://www.infekce.cz/ Informace Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP o tuzemských a zahraničních akcích
http://www.volny.cz/chtscis/ Stránka Chemoterapeutické sekce České internistické společnosti ČLS JEP
http://www.parazitologie.cz/ Stránka České parazitologické společnosti
http://www.szu.cz/ Stránka Státního zdravotního ústavu (SZÚ)

Na začátek

Výskyt a epidemiologie infekčních nemocí

Adresa Vysvětlivka
http://www.eurosurv.org/ EuroSurveillance WebSite - týdenní zprávy o výskytu infekčních chorob v Evropě
http://www.promedmail.org/ ProMed - stránka spravovaná ISID obsahující aktuální informace o výskytu infekčních nemocí v Evropě
http://www.unaids.org/epidemic_ update/report/index.htm Aktuální počty HIV/AIDS ve světě (UNAIDS)
http://www.cdc.gov/ncidod/eid/ Časopis Emerging Infectious Diseases
http://www.szu.cz/cem/epidat/epidat.htm EPIDAT: Počty hlášených infekčních chorob v ČR
http://www.aids-hiv.cz/udaje.htm Aktuální počty HIV/AIDS v ČR (údaje NRL pro AIDS, SZÚ, Praha)

Na začátek

Laboratorní diagnostika

Adresa Vysvětlivka
http://www.lf2.cuni.cz/projekty/prusa-dna/ Doc. R. Průša: Základy analytických metod v klinické molekulární biologii - multimediální učebnice
http://www.lf3.cuni.cz/mikrobiologie/ Stránka Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK - obsahuje přehled klinicky důležitých baktérií s obrázky v Gramově barvení a na plotnách, obrázky parazitů v biologickém materiálu, údaje o prof. Patočkovi, odkazy
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0103/ elm1.htm Schramlová J. Elektronová mikroskopie ve virologické diagnostice: Průkaz virionů z čeledi Herpesviridae ve vezikulární tekutině. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(1):26–27
http://www.medicine.cmu.ac.th/dept/ parasite/ Parazitologický atlas a stránky oddělení parazitologie Lékařské fakulty Univerzity Chiang Mai, Thajsko
http://www.biosci.ohio-state.edu/ ~parasite/images.html Parazitologický atlas z Ohio State University
http://www.cdfound.to.it/ Atlas of Medical Parasitology italské Nadace Carla Denegriho
http://www.life.sci.qut.edu.au/LIFESCI/ darben/paraqut.htm Parazitologické stránky s vyobrazeními parazitů z Queensland University of Technology, Brisbane, Austrálie
http://icb.usp.br/~marcelcp/ Vyobrazení parazitů na stránkách Institutu biolékařských věd Univerzity Sao Paulo, Brazílie
http://www.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/ glency1.htm Dr. P. Kocna: Miniencyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii

Na začátek

Terapie infekčních nemocí

Adresa Vysvětlivka
http://www.cponline.gsm.com/ Clinical Pharmacology 2000 - Index léků USA
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration - Registrace léků v USA
http://www.ampath.co.za/AntiBiotGuide/ ABIndex.htm Miller N, van den Ende J, Brink A, Botha F: Guidelines for Antimicrobial Usages
http://www.mja.com.au/public/issues/ 176_09_060502/how10375_fm.html Howden BP, Grayson ML. Hospital-in-the-home treatment of infectious diseases. Med J Aust 2002;176(7):440-445
http://www.aislp.cz/docs/cz/main.htm Automatický informační systém léčivých přípravků (AISLP), nepřetržitý přístup omezen systémem "kreditů" (vyžadující pauzu po sérii dotazů)

Na začátek

Prevence a profylaxe infekčních nemocí

Adresa Vysvětlivka
http://www.cdc.gov/hiv/vaccine/hivvu.htm HIV Vaccine Unit - CDC Divisions of HIV/AIDS Prevention
http://www.hvtn.org/ HIV Vaccine Trials Network (HVTN)
http://www.mzcr.cz/data/c167/lib/439- ock-vyhl.doc Vyhláška MZ 439/2000Sb. ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem
http://www.vakciny.net Internetové informační centrum o očkování (M. Petráše)
http://www.panax.cz/casopisy/ forum/1999/01/obsah.htm Populárně vědecké články o očkování v časopisu Forum medicinae

Na začátek

Horečka, sepse a multisystémové infekce

Adresa Vysvětlivka
http://www.cdc.gov/ncidod/eid/ Hotchkiss RS, Karl IE. The pathophysiology and treatment of sepsis. N Engl J Med 2003;348:138-150
http://content.nejm.org/cgi/content/full/ 348/16/1600 Ronco C, Bellomo R, Lonneman G, et al. Sepsis - theory and therapies. N Engl J Med 2003;348:1600-1602
http://www.jasn.org/cgi/content/full/14/ 3/792 De Vriese AS. Prevention and treatment of acute renal failure in sepsis. J Am Soc Nephrol 2003;14:792-805
http://cmr.asm.org/... van Deuren M, Brandtzaeg P, van der Meer JWM. Update on meningococcal disease with emphasis on pathogenesis and clinical management. Clin Microbiol Rev 2000;13:144–6
http://www.uszscb.cz/wf.htm Standard ošetření Watterhouse-Friderichsenova syndromu v přednemocniční neodkladné péči
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0802/ lepto.htm Zitek K. Leptospirózy - zdravotní riziko po povodních. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2002;11(8):336-337
http://cmr.asm.org/cgi/content/ full/11/3/405 Rowley AH, Shulman ST. Kawasaki Syndrome. Clin Microbiol Rev 1998;11(3):405-414

Na začátek

Infekce srdce a krevních cév

Adresa Vysvětlivka
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/ 98/25/2936 Bayer AS, Bolger AF, Taubert KA et al. Diagnosis and management of infective endocarditis and its complications. Circulation 1998;98:2936-2948
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/ 105/17/2115 Ferrieri P, Gewitz MH, Gerber MA, et al. Unique features of infective endocarditis in childhood. Circulation 2002;105:2115

Na začátek

Respirační infekce

Adresa Vysvětlivka
http://www.annals.org/issues/v134n6/ toc.html Časopis Ann Intern Med, číslo věnované antibiotické léčbě infekcí horních cest dýchacích
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/ full/327/7405/36 van Woensel JBM, van Aalderen WMC, Kimpen JLL. Viral lower respiratory tract infection in infants and young children. BMJ 2003;327:36-40
http://www.chestjournal.org/cgi/content/ full/124/1/12 Hui DSC, Sung JJY. Severe acute respiratory syndrome. Chest 2003;124:12-15
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/mm5211a5.htm Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome - Worldwide, 2003. MMWR Weekly 2003;52(11);226-228
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/ casedefinition.htm Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Interim Case Definition of the CDC
http://www.droid.cuhk.edu.hk/web/ atypical_pneumonia/atypical_ pneumonia.htm#img_find Ahuja AT, Wong JKT, Griffith JF, Antonio GE: Radiological Appearances of Recent Cases of Atypical Pneumonia in Hong Kong (RTG obrazy plic u SARS na webové stránce Čínské univerzity v Hong Kongu)
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/ vol9no6/03-0264.htm Hsu L-Y, Lee C-C, Green JA, et al. Severe acute respiratory syndrome (SARS) in Singapore: Clinical features of index patient and initial contacts. Emerg Infect Dis [online] Jun-9-2003
http://www.who.int/csr/sars/en/ Stránka Světové zdravotnické organizace (WHO) o SARS
http://www.szu.cz/cem/zpravy/ zpr0303/tezky1.htm Havlíčková M, Kynčl J. Těžký akutní respirační syndrom (Severe Acute Respiratory Syndrom, SARS). Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(3):113-114
http://www.szu.cz/cem/zpravy/ zpr0303/sars.htm Jindrák V, Havlíčková M, Kříž B, Kynčl J, Otavová M, Urbášková P, Žampachová E. SARS - Pokyny pro terénní pracoviště klinické mikrobiologie. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(3):114-116
http://www.szu.cz/cem/sars.htm SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Pokyny pro pracoviště klinické mikrobiologie a infektologie
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/rr5004a1.htm Doporučení Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) o očkování proti chřipce
http://www.mja.com.au/public/issues/ 176_07_010402/joh10289_fm.html Johnson PDR, Irving LB, Turnidge JD. Community-acquired pneumonia. Med J Aust 2002;176:341-347
http://www.panax.cz/casopisy/ remedia/2001/03_01/pdf_lock/ft_a.pdf Doc. V. Marešová: Infekce dýchacích cest v komunitě - diagnostika a léčba. Remedia 2001;11(3):192-198 (ve formátu .pdf)
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0103/ meta.htm Havlíčková M. Lidský metapneumovirus - nově identifikovaný původce akutních respiračních viróz. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(1):30

Na začátek

Orogastrointestinální infekce

Adresa Vysvětlivka
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/rr5002a1.htm Diagnosis and management of foodborne illnesses - doporučení CDC pro praktické lékaře. MMWR 2001;50:RR-2
http://www.journals.uchicago.edu/CID/ journal/issues/v32n3/001387/ 001387.web.pdf Practice guidelines for the management of infectious diarrhea - doporučení IDSA o léčbě infekčního průjmu (ve formátu .pdf)
http://www.ifst.org/ Informace o střevních infekcích britského Institute of Food Safety and Technology
http://www.GastroHep.com/ Informace o gastroenterologii, hepatologii a endoskopii
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/ md/diarrhea.html Stránka o enteroinfekcích na Hardin Meta Directory

Na začátek

Infekce jater

Adresa Vysvětlivka
http://www.hepnet.com/ The Hepatitis Information Network
http://www.annals.org/shared/ login.html?url=/issues/v132n6/full/ 200003210-00006.html Update in hepatology v Ann Intern Med 2001;132:460-466
http://www.hivandhepatitis.com/
http://www.GastroHep.com/ Informace o gastroenterologii, hepatologii a endoskopii
http://www.ceska-hepatologie.cz/ Stránka České hepatologické společnosti obsahuje doporučené postupy diagnostiky a léčby virových hepatitid B a C, odkazy, informace o hepatologických kongresech
http://www.mzcr.cz/data/c58/lib/ 12_00.htm Prevence virových hepatitid - Metodický návod č.j. HEM-370-5.10.00-40091 ve Věstníku MZ ČR, ročník 2000, částka 12
http://www.e-globals.net/web/strakrle Stránka o hepatitidách a cestovní medicíně dr. V. Strakrleho z Brna

Na začátek

Neuroinfekce

Adresa Vysvětlivka
http://www.uhrad.com/mriarc.htm Atlas neuroradiologie
http://www.mja.com.au/public/issues/ 176_08_150402/bea10248_fm.html Beaman MH, Wesselingh SL. Acute community-acquired meningitis and encephalitis. Med J Aust 2002;176(8):389-396
http://www.fda.gov/oc/opacom/ hottopics/bse.html Informace o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE)
http://www.lyme.org/ Stránka Lyme Disease Foundation, Inc.
http://www.mzcr.cz/index.php3?id=144/ Hlášení, diagnostika a léčení Creutzfeldt-Jakobovy nemoci a její nové varianty

Na začátek

Infekce měkkých tkání

Adresa Vysvětlivka
http://www.mja.com.au/public/issues/ 176_12_170602/got10354_fm.html Gottlieb T, Atkins BL, Shaw DR. Soft tissue, bone and joint infections. Med J Aust 2002;176(12):609-615
http://www.chirurgie.cz/ruzne/r5.htm Dr. L. Němec: Fournierova gangréna

Na začátek

Infekce kůže

Adresa Vysvětlivka
http://www.mja.com.au/public/issues/ 177_05_020902/dwy10631_fm.html Dwyer DE, Cunningham AL. Herpes simplex and varicella–zoster virus infections. Med J Aust 2002;177(5):267-273
http://cmr.asm.org/cgi/content/ full/11/3/405 Rowley AH, Shulman ST. Kawasaki Syndrome. Clin Microbiol Rev 1998;11(3):405-414
http://dermatology.cdlib.org/93/reviews/ viral/scott.html Scott LA, Stone MS. Viral exanthems. Dermatology Online Journal 2003;9(3):4
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0602/ labo.htm Laboratorní diagnostika zarděnek
http://www.dermis.net/ Atlas kožních chorob DermIS, společný projekt univerzit v Heidelbergu a Erlangenu

Na začátek

HIV infekce

Adresa Vysvětlivka
http://www.aidsinfo.nih.gov/ The National Institutes of Health (NIH) - Guidelines: Standardy léčby HIV infekce USA: Postexpoziční profylaxe po expozici HIV+ materiálu u zdravotníků, přístup k neprofesionální expozici HIV+ materiálu, antiretrovirová léčba u dětí, antiretrovirová léčba u gravidních žen, antiretrovirová léčba u dospělých, léčba oportunních infekcí
http://hopkins-aids.edu/publications/ abbrevgd/abbrevgd.htm Bartlett JG. The Abbreviated Guide 2002 to Medical Management of HIV Infection. 1st ed. Boehringer Ingelheim. 2002 (Plnotextová verze základní příručky o diagnostických a léčebných aspektech HIV/AIDS)
http://www.aidsnews.org/ AIDS Treatment News: Internetové odkazy na časopisy o HIV/AIDS
http://www.thebody.com/ Stránka zabývající se komplexně nejen zdravotnickými, ale i psychologickými a společenskými aspekty HIV/AIDS zaměřená více na pacienty
http://www.AIDSonline.com/ Journal of the International AIDS Society (IAS)
http://www.aids2006.org/ Stránka připravované XVI. mezinárodní AIDS konference v Torontu, 13.-18. srpna 2006
http://www.aidsmap.com/ Populární i odborné informace o HIV/AIDS
http://www.actis.org/ AIDS Clinical Trials Information Service
http://www.aegis.com/ AIDS Education Global Information System (AEGIS)
http://www.unaids.org/
http://www.amfar.org/ American Foundation for AIDS Research
http://www.iapac.org/ International Association of Physicians in AIDS Care
http://www.npan.org/ National Pediatric AIDS Network
http://hivinsite.ucsf.edu/ HIV Insite (University of California, San Francisco)
http://www.avert.org/ AIDS Education and Research Trust (AVERT)
http://www.cdc.gov/hiv/vaccine/hivvu.htm HIV Vaccine Unit - CDC Divisions of HIV/AIDS Prevention
http://www.hvtn.org/ HIV Vaccine Trials Network (HVTN)
http://bmj.com/cgi/content/full/322/7298/ 1350?view=full&pmid=11387187 Krátký přehled léčby hlavních oportunních infekcí u AIDS v BMJ 2001;322:1350-1354
http://www.aids-hiv.cz/ Národní program boje proti AIDS: Vesměs populární informace o HIV/AIDS (v češtině)
http://www.aids-pomoc.cz/ Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP): Obsahuje srozumitelné poučení HIV pozitivních osob
http://aids.alms.cz/aids/default.asp AIDS Server české Nadace pro život s on-line verzí populární ilustrované publikace L. Montagniera, S. Khouryho a spol. "AIDS - Fakta, naděje", důležité adresy

Na začátek

Infekce specifických skupin

Adresa Vysvětlivka
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/rr4910a1.htm Prevence oportunních infekcí u příjemců transplantátu kostní dřeně - doporučený postup CDC. MMWR 2000;49:RR-10
http://www.journals.uchicago.edu/ CID/journal/issues/v34n6/011605/ 011605.html Použití antibiotik u neutropenických pacientů - doporučený postup IDSA. Clin Infect Dis 2002;34:730-751

Na začátek

Expozice určitým infekcím, vysoce nebezpečné nákazy a bioterorismus

Adresa Vysvětlivka
http://www.rabnet.who.int/ Aktuální informace o vzteklině
http://www.svscr.cz/hlavni.php Epidemiologické údaje o vzteklině v ČR na stránkách Státní veterinární správy
http://www.bt.cdc.gov/ Stránky o bioterorismu americké Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR 2000;49:RR-4
http://www.bt.cdc.gov/Documents/ BTStratPlan.pdf Základní dokument postupu při bioteroristickém útoku: MMWR 2000;49:RR-4 (ve formátu .pdf)
http://www.hhs.gov/hottopics/healing/ biological.html Stránka o bioterorismu americké Food and Drug Administration (FDA)
http://jama.ama-assn.org/issues/ v282n22/ffull/jct90025.html Článek o účinnosti protiantraxové vakcíny v časopisu JAMA
http://www.szu.cz/cem/aktu/epaktu.htmAktuální články o botulismu a antraxu v souvislosti s teroristickými útoky v USA na domovské stránce Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM) SZÚ
http://www.pmfhk.cz/Prednasky/ bwagens_soubory/frame.htm Prof. M. Špliňo a doc. J. Beran: Možnosti zneužití biologických agens k teroristickému útoku - přednáška epidemiologů Vojenské lékařské akademie JEP, Hradec Králové
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0202/ sou.htm Současná situace připravenosti na možnost bioteroristického útoku v oblasti veřejného zdravotnictví. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2002;11(2):93-94
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0103/ import.htm
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0103/ kom.htm
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0103/ elm1.htm
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0203/ bulovka.htm
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0203/ hradec.htm
Série článků ve Zprávách CEM (SZÚ, Praha) hodnotící na kazuistice varioliformního exantému u běžence připravenost našeho zdravotnictví na nebezpečí bioterorismu (viz též oddíl Kazuistiky)
http://www.uszscb.cz/jedy.htm Dr. J. Valenta a Ing. J. Šimák: Intoxikace živočišnými jedy

Na začátek

Tropická a cestovní medicína

Adresa Vysvětlivka
http://www.who.int/ith/ International Travel and Health: Zdravotní rizika cestování, doporučená očkování, profylaxe malárie, doporučení pro cesty do jednotlivých zemí
http://www.vakciny.net/CIZINA/ prehled_cizina.htm Přehled očkování pro cestování do ciziny na Internetovém informačním centru o očkování (M. Petráše)
http://www.vakciny.net/CIZINA/ osvedceni.htm Zdravotní osvědčení a další certifikáty nezbytné pro cestování pro cestování do některých zemí na Internetovém informačním centru o očkování (M. Petráše)
http://www.mzcr.cz/data/c65/lib/s3_72.rtf Lékařské prohlídky osob vracejících se z epidemiologicky závažných oblastí - Směrnice MZ ČSR z 23. 11. 1971
http://www.volny.cz/schistosomes/ Aktuality o schistosomóze Dr. P. Horáka
http://www.istm.org/ International Society of Travel Medicine
http://tacm.trios.cz/ Prezentace doc. J. Berana (z VLA JEP v Hradci Králové): Úvod do cestovního lékařství
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ tropical.html Tropická medicína na Hardin Meta Directory
http://www.enivd.de/ European Network for Imported Viral Diseases (ENIVD) německého Robert-Koch-Institutu v angličtině a němčině
http://bmj.com/cgi/content/full/312/7036/ 953?view=full&pmid=8616312 Humar A, Keystone J. Evaluating fever in travellers returning from tropical countries. Brit Med J 1996;312:953-956
http://www.mja.com.au/public/issues/ 177_04_190802/loo10413_fm.html Looke DFM, Robson JMB. Infections in the returned traveller. Med J Aust 2002;177(4):212-219

Na začátek

Intenzivní péče v infektologii

Adresa Vysvětlivka
http://www.emedicine.com/emerg/ Přehledné články o mnoha akutních infekčních nemocech
http://www.csarim.cz/ Stránka České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
http://www.uszscb.cz/ Stránka Územního střediska záchranné služby České Budějovice dr. J. Gutvirtha
http://www.erbook.com/ Hebb MO. The Gist of Emergency Medicine. Darthmouth, Canada 1998 - plnotextová verze příručky medicíny neodkladných stavů (ve formátu .pdf)

Na začátek

Standardy, Evidence Based Medicine

Adresa Vysvětlivka
http://hiru.mcmaster.ca/cochrane/ default.htm Domácí stránka Cochrane Collaboration
http://clinicaltrials.gov/ct/gui Clinical Trials.gov. A service of the U.S. National Institutes of Health
http://www.cls.cz/dp/ Doporučené postupy pro praktické lékaře ČLS JEP
http://www.uszscb.cz/wf.htm Standard ošetření Watterhouse-Friderichsenova syndromu v přednemocniční neodkladné péči

Na začátek

Kazuistiky

Adresa Vysvětlivka
http://edcenter.med.cornell.edu/ Kazuistiky infekčních nemocí z Cornellovy univerzity (v menu se volí Course info - Basis of Disease - Infectious Disease)
http://hopkins-id.edu/education/id_ caserounds/index_case.html Kazuistiky infekčních nemocí z nemocnice Johna Hopkinse, Baltimore, USA
http://hopkins-aids.edu/educational/ caserounds/caserounds.html Kazuistiky HIV/AIDS z nemocnice Johna Hopkinse, Baltimore, USA
http://www.geocities.com/ CapeCanaveral/3504/cases.htm Různé kazuistiky včetně případů infekčních nemocí
http://www.geum.org/diakazuistiky/   Obsahují řadu kazuistik infekčních komplikací diabetu
http://www.szu.cz/cem/ zpravy/zpr0999/weil.htm Viechová J, Beneš J. Duální infekce: Weilova nemoc (Leptospira icterohaemorrhagiae) a salmonelová sepse (Salmonella Enteritidis) po koupání v řece - kazuistika. Zprávy CEM 1999;9(8):339-340
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0502/ clo.htm Viechová J, Beneš J, Gabrielová A. Infekce Clostridium perfringens po aplikaci intramuskulární injekce vitaminu B12. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2002;11(5):212-214
http://www.khsova.cz/nrl/ identifikace/identifikace3.htm Kostřicová E, Chmelař D, Jančová J. Clostridium septicum - původce hnisavé meningoencefalitidy - kazuistika
http://www.khsova.cz/micro/ bakteriologie/bakteriologie02.htm Jančová J, Kostřicová E, Pětvaldská L. Purulentní meningitida vyvolaná bakterií Listeria monocytogenes alimentárního původu s letálním koncem - kazuistika
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0103/ import.htm
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0103/ kom.htm
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0103/ elm1.htm
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0203/ bulovka.htm
http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0203/ hradec.htm
Atypický vezikulózní exantém u běžence budící podezření na variolu. Příběh mapuje připravenost našeho zdravotnictví na nebezpečí bioterorismu: Chmelík V. Prvé podezření na import vysoce nebezpečné nákazy. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(1):23–24, Kříž B. Komentář k článku „Prvé podezření na import vysoce nebezpečné nákazy“. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(1):24–25, Schramlová J. Elektronová mikroskopie ve virologické diagnostice: Průkaz virionů z čeledi Herpesviridae ve vezikulární tekutině. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(1):26–27, Beneš J. Komentář k článku „Prvé podezření na import vysoce nebezpečné nákazy“. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(2):70-71. Förstl M, Plíšková L, Kohout A. Podezření na import vysoce nebezpečné nákazy – komentář ke článkům ze Zpráv CEM 1/2003. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2003;12(2):71-72

Na začátek

Varia

Adresa Vysvětlivka
http://www.kcom.edu/faculty/chamberlain
/Website/lectures/syllabi3.htm
Přednášky o infekčních nemocech N. R. Chamberlaina a G. J. Tritze z Kirksville College of Osteopathic Medicine (KCOM)
http://www.mdconsult.com/ MD Consult - úplné texty základních lékařských učebnic v angličtině, včetně Mandellovy, Douglasovy a Bennettovy Principles and Practice of Infectious Diseases (časově omezený přístup)
http://www.medslides.com/ Série diapozitivů k přednáškám o různých lékařských tématech
http://www.lf3.cuni.cz/mikrobiologie/ Stránka Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK - obsahuje přehled klinicky důležitých baktérií s obrázky v Gramově barvení a na plotnách, obrázky parazitů v biologickém materiálu, údaje o prof. Patočkovi, odkazy
http://www.zuova.cz/informace/plesnik.php "Studijní materiály důchodce" dr. Plesníka z KHS Ostrava: Původní a přeložené články k aktuálním tématům v mikrobiologii, epidemiologii a infektologii
http://www.pmfhk.cz/prednasky.htm Podklady přednášek prof. Špliňa, prof. Berana a dr. Chlíbka z VLA JEP, Hradec Králové o epidemiologii infekčních nemocí, cestovní medicíně, bioterorismu, vzteklině

 

Na začátek / Top of the Page
Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
Úvodní stránka / Home PageAktualizace 13. 9. 2005 © H. Rozsypal