ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Ambulance

30. 12. 2023

Akutní a chronické ambulance

 

Akutní ambulance

Personál: dle rozpisu

Umístění: 4. patro

Kontakt: tel. (+420) 26608 2600

Ordinační hodiny: nepřetržitý provoz

Objednání: bez

Předmět ošetření: neodkladné stavy na podkladě infekční nemoci, podezření na ni nebo akutní stavy u pacientů s infekcí

 

Chronická ambulance

Personál: vedoucí lékařka: MUDr. Markéta Geleneky

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: 7:30–15:30

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779

Předmět ošetření: objednaní pacienti, vesměs kontroly po hospitalizaci

 

Ambulance pro děti s infekčním onemocněním

Personál: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. (út 13:00–15:00; st 8:00–15:00)
  MUDr. Jitka Bolchová (2. patro - Očkovací centrum: st 8:00–15:00)

Umístění: 3. patro (dr. Bolchová 2. patro: st 8:00–15:00)

Ordinační hodiny: út 13:00–15:00; st 8:00–15:00

Objednání: (+420) 26608 2343, (+420) 26608 2753 (po-pá 8:00–15:00); e-mail: ockovacicentrum@bulovka.cz

Předmět ošetření: děti s infekčním onemocněním

 

Ambulance pro nejasné stavy – k vyloučení infekční etiologie

Personál: MUDr. Dora Jedličková

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: čt 8:00–15:00

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (po-pá 8:00–15:00)

Předmět ošetření: nejasné stavy – k vyloučení infekční etiologie

 

Ambulance pro lymeskou borreliózu

Personál:

  doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. (po 8:00–12:30)
  MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. (po 13:00–15:00)
  MUDr. Markéta Geleneky (st 8:00–12:30)
  prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (pá 8:00–12:30)

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: po 8:00–15:00, st 8:00–12:30, pá 8:00–12:30

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (po-pá 8:00–15:00)

Předmět ošetření: lymeská borrelióza

 

Ambulance pro neuroinfekce

Personál:MUDr. Martin Slížek (út 13.00–15.00)
MUDr. Tereza Rudová (st 13.00–15.00)

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: út a st 13:00–15:00

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (po-pá 8:00–15:00)

Předmět ošetření: kontroly po hospitalizaci s neuroinfekcemi

 

Ambulance pro herpetické viry

Personál: MUDr. Viktor Aster, Ph.D. (po 13:00–15:00)
MUDr. Nikola Novotná (út 13:00–15:00)

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: po a út 13:00–15:00

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (všední dny 8:00–15:00)

Předmět ošetření: recidivující herpes, herpes simplex a varicella u gravidních žen

 

Ambulance pro spondylodiscitidy

Personál: MUDr. Kristýna Herrmannová

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: čt 13:00–15:00

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (všední dny 8:00–15:00) - po domluvě s MUDr. Herrmannovou

Předmět ošetření: spondylodiscitida

 

Ambulance pro parazitární onemocnění

Personál: MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: čt 8:00–15:00

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (všední dny 8:00–15:00)

Předmět ošetření: parazitární infekce

 

Ambulance pro toxoplasmózu a uzlinové syndromy

Personál: MUDr. Markéta Geleneky

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: út 8:00–12:30

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (po-pá 8:00–15:00)

Předmět ošetření: toxoplasmóza, speciálně u gravidních žen

 

Ambulance pro tropickou medicínu

Personál: MUDr. Dora Jedličková (po, út 8:30–10:00) 
MUDr. Vyacheslav Grebenyuk (pá 8:00–10:00)

Umístění: 2. patro (Očkovací centrum)

Ordinační hodiny: po a út 8:30–10:00; pá 8:00–10:00

Objednání: (+420) 26608 2343 (všední dny 8:00–15:00)

Předmět ošetření: poradenství a očkování před cestou do zahraničí, zdravotní problémy cestovatelů

 

Ambulance pro pacienty kolonizované MRSA

Personál: MUDr. Lucie Cíchová

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: pá 13:00–15:00

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (po-pá 8:00–15:00)

Předmět ošetření: kolonizace meticilin rezistentním Staphylococcus aureus

 

Ambulance pro kontakty s rizikovým biologickým materiálem

Personál: MUDr. Markéta Geleneky

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: út 13:00-15:00 dle rozpisu kontrol

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (všední dny 8:00–15:00)

Předmět ošetření: poranění nástrojem kontaminovaným lidskou krví - kontroly odběrů a profylaxe (první ošetření se poskytne akutní ambulanci)

 

Očkovací centrum

 

Personál: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. (3. p.: út 13:00–15:00, st 8:00–15:00)
  MUDr. Jitka Bolchová
  MUDr. Vyacheslav Grebenyuk
  MUDr. Markéta Geleneky
  MUDr. Dora Jedličková

Umístění: 2. patro

Ordinační hodiny: po-pá 8:00–15:00

Objednání: zde (na stránce FNB)

Předmět ošetření: očkování rizikových skupin, zvláštní a mimořádná

 

Specializovaná centra

 

HIV centrum

Personál:   vedoucí HIV centra MUDr. David Jilich, Ph.D.
  Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
  MUDr. Lukáš Fleischhans
  Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
  MUDr. Viktor Aster, Ph.D.
  MUDr. Dan Veselý
  MUDr. Barbora Králíčková
  MUDr. Jakub Lhoťan

Umístění: 2. patro, vchod z venkovního balkonu, označeno jako Speciální ambulance

Ordinační hodiny:
  Provozní doba: po-pá 6:30–14:00
  krevní odběry jen pro objednané: po-čt 6:30-8:15
  krevní odběry pro neobjednané: po-čt 9:00–12:00

Objednání: +420 26608 2629, +420 26608 2772, e-mail: hiv@bulovka.cz

Předmět ošetření: HIV pozitivní osoby, postexpoziční profylaxe (PEP) HIV, preexpoziční profylaxe (PrEP), anonymní testování na HIV

 

Hepatologické centrum

Personál: MUDr. Viktor Aster (po 8:00–15.00, pá 8:00–12:30)
  MUDr. Jana Moravcová (po-st 8:00–12:30)
  MUDr. Dan Veselý (út 8:00–12:30)
  MUDr. Pavlína Kadeřávková (po-st 8:00–15:00)
  MUDr. Zuzana Drabová (po 13:00–15:00)

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: po-st 8:00–15:00; pá 8:00–12:30

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (všední dny 8:00–15:00)

Předmět ošetření: léčba chronických hepatitid, dispenzarizace hepatopatií

 

Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě

Personál: MUDr. Markéta Geleneky (út a čt 11:00–12:00; st 13:00–15:00)
  MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. (út 13:00–15:00)
  MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. (st 8:00–15:00)

Umístění: 3. patro

Ordinační hodiny: út-st 8:00–15:00; čt 11:00-12:00

Objednání: (+420) 26608 2753, (+420) 26608 2779 (všední dny 8:00–15:00)

Předmět ošetření: dispenzarizace dětských pacientů s diagnostikovanou kongenitální, resp. perinatální infekcí, komplexní ambulantní péče o gravidní pacientky s transplacentárně přenosnou infekcí, konziliární činnost v problematice vrozených nákaz a infekcí v graviditě, podrobnosti zde na stránce FNB

 

Zpět
Domovská stránka

© 31. 12. 2023