ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Lůžková oddělení

31. 12. 2023

Standardní lůžka

 

154 standardních lůžek na 6 stanicích (z nichž 2 stanice jsou pro dětské pacienty)

 

Telefon: (+420) 26608-

 

  východ střed západ
4. p. -2641 VNN*  
3. p. JIP** Intermed*** -2634
2. p. -2630    
1. p. -2626 -2623 -2624

 

* Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz
** Jednotka intenzivní (resuscitační) péče
*** Jednotka intermediární péče

Jednotka intenzivní péče

 

Lůžka resuscitační péče

6 lůžek s možností umělé plicní ventilace (UPV) a eliminačních metod (dialýza, kontinuální venovenózní hemodiafiltrace [CVVHD])
Tel. (+420) 266 082 635

 

Lůžka intermediární péče

5 lůžek nižšího stupně intenzivní péče
Tel. (+420) 266 082 633

 

Lůžka intenzivní pro děti

3 lůžka nižšího stupně intenzivní péče na odd. 1S

 

Lůžko intenzivní péče

Lůžko intenzivní péče

 

Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz

 

3 lůžka - bioboxy
1 lůžko na resuscitačním JIP

 

Biobox

Biobox pro VNN

 

Biobox

Lůžko intenzivní péče pro VNN

 

Dekontaminační komora

Dekontaminační komora

Zpět
Domovská stránka

© 31. 12. 2023