Rozvrh hodin infekčního lékařství


program zubní lékařství, 4. ročník
5. 2. - 9. 2. '24
pouze distanční forma
Den Hodina Kruh 3, 4
Pondělí
5. 2.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání, organizační pokyny. Infekce HIV (KITN FNB, 6.p.Z)
10,15-12,00 Doc. Rozsypal: Neuroinfekce. Infekce měkkých tkání hlavy a krku (KITN FNB, 6.p.Z)
Úterý
6. 2.
8,30-10,00 As. Bartovská: Kazuistiky (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,00 As. Bartovská: Kazuistiky (distančně cestou MS Teams)
Středa
7. 2.
8,30-10,00 Doc. Beran: Principy vyšetření pacienta. Očkování (záznam v MS Teams)
10,15-12,00 Doc. Beran: Nálezy v dutině ústní u infekčních chorob. (záznam v MS Teams)
Čtvrtek
8. 2.
8,30-10,00 Prof. Holub: Principy použití antibiotik (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,00 Prof. Holub: Sepse a infekční endokarditida (distančně cestou MS Teams)
Pátek
9. 2.
8,30-10,00 As. Arientová: To nejlepší z infektologie pro zubní lékaře (KIN ÚVN)
10,15-12,00 As. Arientová: Konzultace, zápočty (KIN ÚVN)


Zkratky:

 

V Praze dne 22. 1. 2024

Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

Aktualizace © 22. 1. 2024