Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
4. 12. - 22. 12. '23
Den Hodina Kruh 15 Kruh 16
Pondělí
4. 12.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání, organizační pokyny. Neuroinfekce I (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Veselý: Gastrointestinální infekce (FNB, 6.p.Z)
Úterý
5. 12.
8,30-10,00 As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN) As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Bartovská: Úvodní stáž (KIN ÚVN) Dr. Lhoťan: Stáž FNB Dr. Králíčková: Stáž FNB
Středa
6. 12.
8,30-10,00 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína I (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína II (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
7. 12.
8,30-10,00 Prim. Zlámal: Vysoce nebezpečné nákazy (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prim. Zlámal: Kazuistiky (ÚVN, posluchárna A)
Pátek
8. 12.
8,30-10,00 As. Veselý: Infekce spojené se zdravotní péčí (FNB, 6.p.V) As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž FNB As. Veselý: Stáž FNB As. Bartovská: Úvodní stáž (KIN ÚVN)


Den Hodina Kruh 15 Kruh 16
Pondělí
11. 12.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Neuroinfekce II (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Infekce HIV - epidemiologie, léčba a péče o HIV pozitivní (FNB, 6.p.V)
Úterý
12. 12.
8,30-10,00 As. Arientová: Kazuistiky (KIN ÚVN) As. Fleischhans: Stáž FNB Dr. Králíčková: Stáž FNB
10,15-12,15 As. Arientová: Stáž - zadávání pacientů (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Kazuistiky (FNB, 6.p.V)
Středa
13. 12.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Exantémová infekční onemocnění (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
14. 12.
8,30-10,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prof. Holub: Sepse a covid-19 (ÚVN, posluchárna A)
Pátek
15. 12.
8,30-10,00 As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V) Dr. Liška: Kazuistiky (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž FNB As. Jedličková: Stáž FNB Dr. Liška: Stáž, nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN)


Den Hodina Kruh 15 Kruh 16
Pondělí
18. 12.
8,30-10,00 Prof. Holub: Zobrazovací vyšetření v infekčním lékařství (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,15 Prof. Holub: Infekce imunokompromitovaných pacientů (distančně cestou MS Teams)
Úterý
19. 12.
8,30-10,00 As. Arientová: To nejdůležitější z infektologie pro praxi (KIN ÚVN) As. Aster: Kazuistiky (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Arientová: Nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN) Dr. Lhoťan: Stáž FNB Dr. Šram: Stáž FNB
Středa
20. 12.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u infikovaných HIV (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz - kazuistiky (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
21. 12.
8,30-10,00 Doc. Beran: Respirační infekce (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Doc. Beran: Očkování (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
22. 12.
8,30-10,00 As. Arientová: Prezentace pacientů, zápočty (KIN ÚVN) As. Veselý: Infekce spojené se zdravotní péčí (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Veselý: Prezentace pacientů, zápočty (FNB, 6.p.V)


Zkratky:

S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

Aktualizace © 29. 11. 2023, 19. 12. 2023