Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
13. 11. - 1. 12. '23
Den Hodina Kruh 5 Kruh 6
Pondělí
13. 11.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání, organizační pokyny. Exantémová infekční onemocnění (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Úvod k neuroinfekcím (FNB, 6.p.V)
Úterý
14. 11.
8,30-10,00 Doc. Beran: Kazuistiky (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Kazuistiky (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 Doc. Beran: Úvodní stáž (KIN ÚVN) As. Jilich: Stáž FNB Dr. Lhoťan: Stáž FNB
Středa
15. 11.
8,30-10,00 As. Jilich: Infekce HIV - epidemiologie, léčba a péče o HIV pozitivní (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
16. 11.
8,30-10,00 Prof. Holub: Zobrazovací vyšetření v infekčním lékařství (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prof. Holub: Infekce imunokompromitovaných pacientů (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
17. 11.
8,30-10,00 Státní svátek
10,15-12,15


Den Hodina Kruh 5 Kruh 6
Pondělí
20. 11.
8,30-10,00 As. Veselý: Gastrointestinální infekce (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Veselý: Infekce spojené se zdravotní péčí (FNB, 6.p.V)
Úterý
21. 11.
8,30-10,00 As. Arientová: To nejdůležitější z infektologie pro praxi. Nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN) As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Arientová: Stáž - zadávání pacientů (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Stáž FNB Dr. Králíčková: Stáž FNB
Středa
22. 11.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u infikovaných HIV (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz - kazuistiky (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
23. 11.
8,30-10,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prof. Holub: Sepse a covid-19 (ÚVN, posluchárna A)
Pátek
24. 11.
8,30-10,00 As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V) Dr. Liška: Kazuistiky (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž FNB Doc. Rozsypal: Stáž FNB Dr. Liška: Stáž, nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN)


Den Hodina Kruh 5 Kruh 6
Pondělí
27. 11.
8,30-10,00 Doc. Beran: Respirační infekce (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,15 Doc. Beran: Očkování (distančně cestou MS Teams)
Úterý
28. 11.
8,30-10,00 As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Principy použití antibiotik (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 Prof. Holub: Stáž ÚVN As. Bartovská: Stáž ÚVN As. Jilich: Stáž FNB As. Fleischhans: Stáž FNB
Středa
29. 11.
8,30-10,00 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína I (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína II (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
30. 11.
8,30-10,00 Prim. Zlámal: Vysoce nebezpečné nákazy (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prim. Zlámal: Kazuistiky (ÚVN, posluchárna A)
Pátek
1. 12.
8,30-10,00 As. Arientová: Prezentace pacientů, zápočty (distančně cestou MS Teams) As. Veselý: Prezentace pacientů, zápočty (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15


Zkratky:

S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

Aktualizace © 7. 11. 2023, 22. 11. 2023