Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
23. 10. - 10. 11. '23
Den Hodina Kruh 9 Kruh 10
Pondělí
23. 10.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání, organizační pokyny. Exantémová infekční onemocnění (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Úvod k neuroinfekcím (FNB, 6.p.Z)
Úterý
24. 10.
8,30-10,00 Doc. Beran: Kazuistiky (KIN ÚVN) As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 Doc. Beran: Úvodní stáž (KIN ÚVN) As. Fleischhans: Stáž FNB Dr. Králíčková: Stáž FNB
Středa
25. 10.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u infikovaných HIV (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
26. 10.
8,30-10,00 Prof. Holub: Zobrazovací vyšetření v infekčním lékařství (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prof. Holub: Infekce imunokompromitovaných pacientů (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
27. 10.
8,30-10,00 As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V) Dr. Liška: Kazuistiky (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž FNB As. Veselý: Stáž FNB Dr. Liška: Úvodní stáž ÚVN


Den Hodina Kruh 9 Kruh 10
Pondělí
30. 10.
8,30-10,00 Prof. Holub: Sepse a covid-19 (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,15 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (distančně cestou MS Teams)
Úterý
31. 10.
8,30-10,00 As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Kazuistiky (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 Doc. Beran: Stáž ÚVN As. Arientová: Stáž ÚVN As. Fleischhans: Stáž FNB Dr. Lhoťan: Stáž FNB
Středa
1. 11.
8,30-10,00 As. Jilich: Infekce HIV - epidemiologie, léčba a péče o HIV pozitivní (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz - kazuistiky (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
2. 11.
8,30-10,00 Doc. Beran: Respirační infekce (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Doc. Beran: Očkování (ÚVN, posluchárna A)
Pátek
3. 11.
8,30-10,00 As. Veselý: Kazuistiky (FNB, 6.p.V) As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Jedličková: Stáž FNB As. Veselý: Stáž FNB As. Arientová: To nejdůležitější z infektologie pro praxi, nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN)


Den Hodina Kruh 9 Kruh 10
Pondělí
6. 11.
8,30-10,00 As. Veselý: Gastrointestinální infekce (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Veselý: Infekce spojené se zdravotní péčí (FNB, 6.p.Z)
Úterý
7. 11.
8,30-10,00 As. Arientová: To nejdůležitější z infektologie pro praxi (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Kazuistiky (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Arientová: Nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN) As. Fleischhans: Stáž FNB As. Jilich: Stáž FNB
Středa
8. 11.
8,30-10,00 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína I (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína II (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
9. 11.
8,30-10,00 Prim. Zlámal: Vysoce nebezpečné nákazy (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prim. Zlámal: Kazuistiky (ÚVN, posluchárna A)
Pátek
10. 11.
8,30-10,00 As. Arientová: Prezentace pacientů, zápočty (KIN ÚVN) As. Veselý: Prezentace pacientů, zápočty (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15


Zkratky:

S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

Aktualizace © 15. 10. 2023, 22. 10. 2023