Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
13. 5. - 31. 5. '24
Den Hodina Kruh 3 Kruh 4
Pondělí
13. 5.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání, organizační pokyny. Exantémová infekční onemocnění (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Úvod k neuroinfekcím (FNB, 6.p.Z)
Úterý
14. 5.
8,30-10,00 Rektorský den
10,15-12,15
Středa
15. 5.
8,30-10,00 As. Jilich: Infekce HIV - epidemiologie, léčba a péče o HIV pozitivní (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
16. 5.
8,30-10,00 Prim. Zlámal: Kazuistiky I (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prim. Zlámal: Kazuistiky II (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
17. 5.
8,30-10,00 As. Veselý: Kazuistiky (FNB, 6.p.V) As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN)
10,15-12,15 Dr. Šram: Stáž FNB As. Veselý: Stáž FNB As. Bartovská: Stáž ÚVN


Den Hodina Kruh 3 Kruh 4
Pondělí
20. 5.
8,30-10,00 As. Veselý: Gastrointestinální infekce (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Veselý: Infekce spojené se zdravotní péčí (FNB, 6.p.Z)
Úterý
21. 5.
8,30-10,00 As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN) As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Arientová: Stáž, zadávání pacientů ÚVN Dr. Lhoťan: Stáž FNB* As. Jilich: Stáž FNB*
Středa
22. 5.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u infikovaných HIV (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz - kazuistiky (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
23. 5.
8,30-10,00 Doc. Beran: Respirační infekce (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Doc. Beran: Očkování (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
24. 5.
8,30-10,00 As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V) Dr. Liška: Kazuistiky (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž FNB As. Veselý: Stáž FNB Dr. Liška: Stáž, nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN)


Den Hodina Kruh 3 Kruh 4
Pondělí
27. 5.
8,30-10,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,15 Prof. Holub: Sepse a covid-19 (distančně cestou MS Teams)
Úterý
28. 5.
8,30-10,00 As. Arientová: To nejlepší z infektologie (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Kazuistiky (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Arientová: Stáž, nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN) Dr. Králíčková: Stáž FNB* As. Fleischhans: Stáž FNB*
Středa
29. 5.
8,30-10,00 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína I. (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína II. (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
30. 5.
8,30-10,00 Prof. Holub: Zobrazovací vyšetření v infekčním lékařství (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prof. Holub: Infekce imunokompromitovaných pacientů (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
31. 5.
8,30-10,00 As. Arientová: Prezentace pacientů, zápočty (KIN ÚVN) As. Veselý: Prezentace pacientů, zápočty (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15


* zadávání pacientů průběžné


Zkratky:

S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

Aktualizace © 3. 5. 2024