Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
22. 4. - 10. 5. '24
Den Hodina Kruh 13 Kruh 14
Pondělí
22. 4.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání, organizační pokyny. Exantémová infekční onemocnění (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Úvod k neuroinfekcím (FNB, 6.p.Z)
Úterý
23. 4.
8,30-10,00 As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN) As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Bartovská: Stáž ÚVN Dr. Burantová: Stáž ÚVN As. Fleischhans: Stáž FNB* Dr. Králíčková: Stáž FNB*
Středa
24. 4.
8,30-10,00 As. Richterová: Diagnostika parazitóz (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Jedličková: Vybraná témata z tropické a cestovní medicíny (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
25. 4.
8,30-10,00 Prof. Holub: Zobrazovací vyšetření v infekčním lékařství (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prof. Holub: Infekce imunokompromitovaných pacientů (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
26. 4.
8,30-10,00 As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V) Dr. Liška: Kazuistiky (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž FNB As. Jedličková: Stáž FNB Dr. Liška: Stáž, nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN)


Den Hodina Kruh 13 Kruh 14
Pondělí
29. 4.
8,30-10,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,15 Prof. Holub: Sepse a covid-19 (distančně cestou MS Teams)
Úterý
30. 4.
8,30-10,00 Doc. Beran: Kazuistiky (KIN ÚVN) Dr. Šram: Stáž FNB* As. Fleischhans: Stáž FNB*
10,15-12,15 Doc. Beran: Stáž, zadávání pacientů ÚVN Doc. Rozsypal: Infekce HIV (FNB, 6.p.V)
Středa
1. 5.
8,30-10,00 Státní svátek
10,15-12,15
Čtvrtek
2. 5.
8,30-10,00 Doc. Beran: Respirační infekce (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Doc. Beran: Očkování (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
3. 5.
8,30-10,00 Dr. Liška: Kazuistiky (KIN ÚVN) As. Veselý: Kazuistiky (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 Dr. Liška: Stáž, nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN) As. Aster: Stáž FNB* As. Veselý: Stáž FNB*


Den Hodina Kruh 13 Kruh 14
Pondělí
6. 5.
8,30-10,00 As. Veselý: Gastrointestinální infekce (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Veselý: Infekce spojené se zdravotní péčí (FNB, 6.p.Z)
Úterý
7. 5.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Infekce HIV (FNB, 6.p.V) As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN)
10,15-12,15 Dr. Králíčková: Stáž FNB As. Jilich: Stáž FNB As. Bartovská: Stáž ÚVN Dr. Burantová: Stáž ÚVN
Středa
8. 5.
8,30-10,00 Státní svátek
10,15-12,15
Čtvrtek
9. 5.
8,30-10,00 Prim. Zlámal: Kazuistiky I (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prim. Zlámal: Kazuistiky II (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
10. 5.
8,30-10,00 Doc. Beran: Prezentace pacientů, zápočty (KIN ÚVN) As. Veselý: Prezentace pacientů, zápočty (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15


* zadávání pacientů průběžné


Zkratky:

S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

Aktualizace © 16. 4. 2024