Rozvrh hodin infekčního lékařství


program všeobecné lékařství, 4. ročník
11. 3. - 27. 3. '24
Den Hodina Kruh 11 Kruh 12
Pondělí
11. 3.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Uvítání, organizační pokyny. Exantémová infekční onemocnění (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 Doc. Rozsypal: Úvod k neuroinfekcím (FNB, 6.p.V)
Úterý
12. 3.
8,30-10,00 As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN) As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Bartovská: Stáž ÚVN Dr. Burantová: Stáž ÚVN As. Jilich: Stáž FNB* Dr. Fleischhans: Stáž FNB*
Středa
13. 3.
8,30-10,00 As. Jilich: Infekce HIV - epidemiologie, léčba a péče o HIV pozitivní (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
14. 3.
8,30-10,00 Prof. Holub: Zobrazovací vyšetření v infekčním lékařství (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Prof. Holub: Infekce imunokompromitovaných pacientů (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
15. 3.
8,30-10,00 As. Aster: Virové hepatitidy (FNB, 6.p.V) Dr. Liška: Kazuistiky (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž FNB As. Jedličková: Stáž FNB Dr. Liška: Stáž ÚVN Dr. Fridrich: Stáž ÚVN


Den Hodina Kruh 11 Kruh 12
Pondělí
18. 3.
8,30-10,00 Prof. Holub: Dětské infekční nemoci v dospělosti (distančně cestou MS Teams)
10,15-12,15 Prof. Holub: Sepse a covid-19 (distančně cestou MS Teams)
Úterý
19. 3.
8,30-10,00 Doc. Beran: Kazuistiky (KIN ÚVN) Dr. Šram: Kazuistiky (FNB, 6.p.V)
10,15-12,15 As. Arientová: Stáž, zadávání pacientů ÚVN Dr. Macková: Stáž, zadávání pacientů ÚVN Dr. Králíčková: Stáž FNB* Dr. Fleischhans: Stáž FNB*
Středa
20. 3.
8,30-10,00 Doc. Rozsypal: Oportunní infekce a nádory u infikovaných HIV (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Richterová: Diagnostika parazitóz - kazuistiky (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
21. 3.
8,30-10,00 Doc. Beran: Respirační infekce (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
10,15-12,15 Doc. Beran: Očkování (ÚVN, Vzdělávací centrum, vchod F2, posluchárna A)
Pátek
22. 3.
8,30-10,00 As. Veselý: Kazuistiky (FNB, 6.p.V) As. Bartovská: Principy použití antibiotik (KIN ÚVN)
10,15-12,15 As. Aster: Stáž FNB As. Veselý: Stáž FNB Dr. Liška: Stáž, nácvik lumbální punkce na simulátoru (KIN ÚVN)


Den Hodina Kruh 11 Kruh 12
Pondělí
25. 3.
8,30-10,00 As. Veselý: Gastrointestinální infekce (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Veselý: Infekce spojené se zdravotní péčí (FNB, 6.p.Z)
Úterý
26. 3.
8,30-10,00 As. Arientová: Nácvik lumbální punkce na simulátoru. To nejlepší z infektologie (KIN ÚVN) Doc. Rozsypal: Kazuistiky (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Arientová: Prezentace pacientů, zápočty (KIN ÚVN) Dr. Šram: Stáž FNB* Dr. Lhoťan: Stáž FNB*
Středa
27. 3.
8,30-10,00 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína I (FNB, 6.p.Z)
10,15-12,15 As. Jedličková: Tropická a cestovní medicína II, zápočty kruhu 4012 (FNB, 6.p.Z)
Čtvrtek
28. 3.
8,30-10,00 Děkanský den
10,15-12,15
Pátek
29. 3.
8,30-10,00 Státní svátek
10,15-12,15


* zadávání pacientů průběžné, vypracovaný chorobopis studenti (kruhu 12) představí u zkoušky


Zkratky:

S sebou přineste přezůvky a na stáže na oddělení fonendoskop, identifikační kartu studenta a obličejovou masku ffp2, na stáž v ÚVN i plášť.

 

Počítejte se změnami a sledujte průběžně rozvrh.Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
přednosta KIN ÚVN
Doc. MUDr. H. Rozsypal, CSc.,
přednosta KITN FNB
As. MUDr. S. Arientová, Ph.D.

Zpět
Plán výuky infekčního lékařství
Úvodní stránka

Aktualizace © 4. 3. 2024, 6. 3. 2024