HIV infekce

© Hanuš Rozsypal
Historie | Výskyt HIV/AIDS | Etiologie | Klasifikace HIV | Vybrané stavy | Antiretrovirová léčba | Právní a etické aspekty


Historie

Objevitelé HIV: Prof. Luc Montagnier (Pasteurův ústav v Paříži, Francie) a prof. Robert Gallo (Ústav pro výzkum rakoviny v Bethesdě, USA)

Luc Montagnier Robert Gallo

Na začátekVýskyt HIV/AIDS

Výskyt HIV/AIDS ve světě

Odhad výskytu HIV/AIDS ve světě na konci roku 2002 (v milionech) (podle UN AIDS, WHO)

Lidé dospělí děti celkem
žijící s HIV/AIDS 38,6 3,2 42,0
nově infikovaní HIV v r. 2002 4,2 0,8 5,0
zemřelí AIDS v roce 2002 2,5 0,6 3,1

Celkem na AIDS zemřelo asi přes 28 mil. lidí.


Geografická distribuce případů HIV:

Odhad žijících osob s HIV/AIDS v jednotlivých oblastech světa na konci roku 2002
Výskyt HIV/AIDS v České republice

Údaje o výskytu HIV/AIDS lze nalézt na adrese NRL pro AIDS, SZÚ Praha:
http://www.aids-hiv.cz/udaje.htm

Na začátekEtiologie

Původce

Virus lidské imunodeficience = Human Immunodeficiency Virus (HIV) Genom HIV zahrnuje geny kódující: Struktura virionu:

Genetická diverzita HIV

Skupina (group) Subtyp (clade)
M (major) A - Střední Afrika, JV Asie
B - Západní Evropa, Severní a Jižní Amerika, JV Asie, Austrálie
C - Jižní Amerika, Afrika, JV Asie
D - Střední Afrika
F - Jižní Amerika
G - Střední Afrika
O (outlier)  
N (novel)  

Na začátekKlinický obraz HIV infekce

Klasifikace HIV infekce podle CDC 1993:

Klinické kategorie

Klinická kategorie
     Definující diagnózy
A
 • Asymptomatická HIV infekce
 • Perzistující generalizovaná lymfadenopatie
 • Akutní (primární) HIV infekce (rovněž v anamnéze)
B
 • Horečka >38.5°C déle než měsíc
 • Průjem déle než měsíc
 • Orofaryngeální kandidóza
 • Vulvovaginální kandidóza (chronická nebo obtížně léčitelná)
 • Herpes zoster recidivující nebo postihující více dermatomů
 • Orální "chlupatá" leukoplakie
 • Lymfoidní intersticiální pneumonitida
 • Cervikální dysplazie nebo carcinoma in situ
 • Zánětlivá onemocnění malé pánve
 • Listerióza
 • Bacilární angiomatóza
 • Trombocytopenická purpura
 • Periferní neuropatie
C

(AIDS)
 • Pneumocystová pneumonie
 • Toxoplasmová encefalitida
 • Ezofageální, tracheální, bronchiální nebo plicní kandidóza
 • Chronický anální herpes simplex nebo herpetická bronchitida, pneumonie nebo ezofagitida
 • CMV retinitida
 • Generalizovaná CMV infekce (kromě jater, sleziny a lymfatických uzlin)
 • Progresivní multifokální leukoencefalopatie
 • Recidivující pneumonie (2 a více epizod za rok)
 • Recidivující salmonelová bakteriémie
 • Chronická intestinální kryptosporidióza (průjem >1 měsíc)
 • Chronická intestinální izosporóza (průjem >1 měsíc)
 • Extrapulmonální kryptokoková infekce
 • Diseminovaná nebo extrapulmonální histoplazmóza
 • Diseminovaná kokcidioidomykóza
 • Tuberkulóza
 • Diseminovaná nebo extrapulmonální mykobakterióza
 • Kaposiho sarkom
 • Maligní lymfomy (Burkittův, imunoblastický)
 • Primární lymfom mozku
 • Invazivní karcinom děložního hrdla HIV encefalopatie
 • Wasting syndrom

Laboratorní kategorie

Laboratorní kategorie
Počet CD4+ lymfocytů
absolutní (/ml)
relativní (%)
1
>500
>28
2
200-500
14-28
3
<200
<14


Na začátek


Stavy asociované s HIV/AIDS

V přednášce

Na začátek


Léčba

Informace o strategii a taktice antiretrovirové léčby, dávkování antiretrovirotik, údaje o nových antiretroviroticích a další fakta jsou k nalezení v "Podrobnostech pro lékaře".
Podrobnosti pro lékaře

Antiretrovirová terapie

HAART = high active antiretroviral therapy

Možnosti a dosah antiretrovirové terapie:

Základní fakta: Antiretrovirovou terapií může být dosaženo

     ALE není možná úplná eradikace HIV z organismu!

Nabídka antiretrovirotik:

Omezení antiretrovirové terapie:

Hlavní nežádoucí účinky antiretrovirotik

NRTI NNRTI PI
hematotoxicita (ZDV)
GI intolerance
pankreatitida (d4T, ddI)
periferní polyneuropatie (d4T, ddC, ddI)
laktátová acidóza
neuropsychiatrické manifestace
hypersenzitivní reakce (ABV)
GI intolerance
kožní projevy
neuropsychiatrické manifestace (EFV)
hepatotoxicita (NVP)
GI intolerance, průjem
lipodystrofie
hypertriglyceridémie
hypercholesterolémie
snížená glukózová tolerance až diabetes

Základní informace o strategii a taktice AR léčby:

Indikace:

 1. Symptomatická HIV infekce
 2. Akutní HIV infekce
 3. Asymptomatická HIV infekce splňující jistá laboratorní kritéria (počet CD4+ lymfocytů, virová nálož HIV)
 4. Profylaxe vertikální HIV infekce
 5. Postexpoziční profylaxe (zejména profesionální expozice HIV+ materiálu)

Monoterapie versus kombinovaná terapie:

Monoterapie: profylaxe vertikálního přenosu
Kombinace: standard péče

Hodnocení efektu léčby:

Cílem AR terapie je

Během AR léčby se hodnotí klinický stav (vývoj celkového stavu, komplikující onemocnění, nežádoucí účinky léčby), sledují se laboratorní ukazatele, zejména virová nálož HIV a počet CD4+ lymfocytů. Kontroly buněčné imunity (CD4+ lymfocytů) a virové nálože HIV se provádí přibližně 1x/3-4 měsíce.

Argumenty pro časnou intervenci:
 1. snížit počáteční VL a potlačit diseminaci viru
 2. omezit tíži akutní infekce
 3. ovlivnit výchozí VL rozhodující pro progresi nemoci ("set point")
 4. omezit počet mutací (a oddálit vznik rezistence)
 5. snížit riziko přenosu
 6. uchránit před deteriorací imunitních funkcí.

Nevýhody časné intervence:
 1. toxicita léčiv
 2. rezistence při nedostatečné supresi virové replikace, omezuje pozdější výběr léků
 3. potřeba doživotního podávání léků.

Informace o strategii a taktice antiretrovirové léčby, dávkování antiretrovirotik, údaje o nových antiretroviroticích a další fakta jsou k nalezení v podrobnostech pro lékaře.

Literatura:

Na začátek


Právní a etické aspekty

Legislativa: Povinnosti HIV infikovaných a podmínky vyšetřování HIV infekce jsou v zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (§ 53, § 71 - § 75).


Na začátek
Zápisky o infekčních nemocech
Úvodní stránkaAktualizace 24. 5. 2003 © H. Rozsypal