Odkazy na webové stránky

Užitečné a nejnavštěvovanější internetové stránky

Adresa Vysvětlivka
http://google.com/ Google
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ National Center for Biotechnology Information (NCBI)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ citmatch PubMed Single Citation Matcher: Vyhledávání abstraktů periodik podle citací
http://www.szu.cz/narodni-referencni-pracoviste Národní referenční laboratoře v Státním zdravotním ústavu
http://www.sem-cls.cz/ Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP
http://www.splm.cz/ Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) ČLS JEP
http://www.infektologia.sk/ Slovenská spoločnosť infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSI SLS)
Slovenská spoločnosť infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSI SLS)
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/ spojeni/ Vyhledávání vlakových a autobusových spojení

 
Nahoru
 

Lékařské fakulty

Adresa Vysvětlivka
http://www.lf1.cuni.cz/ 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
http://www.lf2.cuni.cz/ 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
http://www.lf3.cuni.cz/ 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
http://www.lfhk.cuni.cz/ Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
http://www.pmfhk.cz/ Fakulta vojenského zdravotnictví Univezity obrany v Hradci Králové
http://www.lfp.cuni.cz/ Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
http://www.med.muni.cz/ Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
http://www.lf.upol.cz/ Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
http://lf.osu.cz/ Lékařská fakulta Ostravské univerzity

 
Nahoru
 

Státní instituce

Adresa Vysvětlivka
http://www.mzcr.cz/
http://www.lkcr.cz/ Česká lékařská komora (ČLK)
http://www.szu.cz/ Státní zdravotní ústav (SZÚ)
http://www.sukl.cz/ Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL)
http://www.ipvz.cz/ Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
http://www.uzis.cz/ Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)
http://www.cls.cz/ Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)

 
Nahoru
 

Mezinárodní a zahraniční odborné společnosti a organizace

Adresa Vysvětlivka
http://ecdc.europa.eu/en/
http://www.cdc.gov/
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA - stránka základního významu, aktuální epidemiologické údaje, guidelines, MMWR
http://www.who.int/home-page/
World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) - výskyt infekčních nemocí ve světě, očkování, surveillance a eradikace nemocí, cestovní medicína
http://www.isid.org/ International Society for Infectious Diseases (ISID)
http://www.idsociety.org/ Infectious Diseases Society of America (IDSA)
http://www.escmid.org/
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
http://www.niaid.nih.gov/
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
http://www.iasociety.org/ International AIDS Society (IAS)
http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/    European AIDS Clinical Society (EACS)
http://www.uems-id.org/web3/ European Union of Medical Specialists - Section of Infectious Diseases
http://www.easl.eu/
http://www.comtecmed.com/chep/
http://www.infektologia.sk/ Slovenská spoločnosť infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSI SLS)
Slovenská spoločnosť infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSI SLS)

 
Nahoru
 

České odborné společnosti

Adresa Vysvětlivka
http://www.sem-cls.cz/ Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP
http://www.splm.cz/ Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) ČLS JEP
http://www.parazitologie.cz/ Česká parazitologická společnost
http://www.vakcinace.eu/ Česká vakcinologická společnost
https://www.interna-cz.eu/ Česká internistická společnost
http://www.e-interna.cz/
http://www.pneumologie.cz/ Česká pnemologická a ftizeologická společnost (ČPFS)
http://www.ces-hep.cz/
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/ Česká revmatologická společnost
http://www.czech-neuro.cz/ Česká neurologická společnost
https://www.pediatrics.cz/ Česká pediatrická společnost (ČPS) ČLS JEP
http://www.infekcegp.cz/ Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví (při České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP)
http://www.csfps.cz/ Česko-slovenské fórum pro sepsi (ČSFS)
http://www.csim.cz/ Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM)
http://www.leukemia-cell.org/

 
Nahoru
 

Zdravotnické vyhledávací servery

Adresa Vysvětlivka
http://id.medscape.com/ Sekce infekčních nemocí na lékařském vyhledávacím serveru Medscape
http://www.docguide.com/ Vyhledávač Doctor´s Guide to the Internet, vyžaduje registraci
http://www.idlinx.com/ ID Linx.com - obsahuje odkazy na aktuální články o infekčních nemocech
http://www.infectiousdiseasenews.com/ Infectious Disease News - novinky o infekčních nemocech
http://www.medweb.emory.edu/ MedWeb/ MedWeb - katalog internetových stránek s lékařskou tématikou knihovny Emory University
http://www.mediclub.cz/ Český lékařský internetový portál Mediclub přinášející odborné informace a poskytuje různé služby, např. e-mail, vyžaduje registraci
http://www.zdrav.cz/ Český zdravotnický informační server Zdraví a zdravotnictví obsahující např. zdravotnické aktuality, přehled zákonů
http://www.prolekare.cz/ Portál proLékaře.cz umožňuje přístup k časopisům České lékařské společnosti JEP
https://zdravi.euro.cz/ Zdravotnictví a medicína

 
Nahoru
 

Lékařské knihovny

Adresa Vysvětlivka
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ National Center for Biotechnology Information (NCBI)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ citmatch PubMed Single Citation Matcher: Vyhledávání abstraktů periodik podle citací
http://www.nlk.cz/nlkcz/
http://www.nlk.cz/nlkcz/infozdroj/ infozdroj.php České internetové informační zdroje pro lékařství a zdravotnictví na webové stránce Národní lékařské knihovny
http://www.lf1.cuni.cz/uvi/ Ústav vědeckých informací 1. LF UK

 
Nahoru
 

Časopisy o infekčních nemocech

Adresa Vysvětlivka
http://www.freemedicaljournals.com/ Free Medical Journals
http://www.journals.uchicago.edu/loi/jid The Journal of Infectious Diseases
http://cid.oxfordjournals.org/ Časopis Clinical Infectious Diseases
http://www.pidj.com/ The Pediatric Infectious Disease Journal
http://jvi.asm.org/ Journal of Virology
http://www.plospathogens.org/ PLoS Pathogens - recenzovaný, volně přístupný časopis Veřejné vědecké knihovny (Public Library of Science)
http://cmr.asm.org/ Clinical Microbiology Reviews: Přehledné články starších ročníků v plnotextové verzi
http://www.nejm.org/ Abstrakty prestižního časopisu New England Journal of Medicine, k zobrazení plných textů článků je vyžadováno předplatné
http://infection.thelancet.com/ Internetová verze časopisu The Lancet, věnovaná infekčním nemocem
http://jama.ama-assn.org/ The Journal of the American Medical Association (JAMA)
http://www.annals.org/ Časopis Annals of Internal Medicine - s mnoha úplnými texty článků
http://www.trios.cz/ostatni/odborne-casopisy/kmil/ Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
http://www.szu.cz/publikace/zpravy- epidemiologie-a-mikrobiologie Obsahy a plnotextové verze některých starších článků Zpráv epidemiologie a mikrobiologie
http://www.szu.cz/publikace/zpravy-centra- epidemiologie-a-mikrobiologie Plnotextová verze starších čísel Zpráv CEM (Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu v Praze)
http://www.clsjep.cz/nts/casop/ epidemiologie/epidemiologie.htm Abstrakty článků časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
http://www.remedia.cz/ Časopis Remedia - úplné texty o léčivech
http://www.zdravotnickenoviny.cz/ Zdravotnické noviny
http://www.causa-subita.cz/ Časopis Causa subita - úplné texty přinášející základní informaci také o některých infekčních nemocech
http://www.postgradmed.cz/ Časopis Postgraduální medicína
http://www.actamedicinae.cz/ Časopis Acta medicinae

 
Nahoru
 

Nakladatelství zdravotnické a vědecké literatury

Adresa Vysvětlivka
http://humanapress.com/ Humana Press
http://lww.com/ Lippincott Williams & Wilkins
http://www.wkap.nl/ Kluwer Academic/ Plenum Publishers
http://www.horizonpress.com/ Horizon Scientific Press/ Caister Academic Press (specializované pro obor mikrobiologie a molekulární biologie)
http://www.grada.cz/ GRADA
http://www.maxdorf.cz/ MAXDORF s Praktickým slovníkem medicíny on-line autorů M. Vokurky a J. Huga
http://www.galen.cz/ Galén
http://www.triton-books.cz/ Triton
http://www.cupress.cuni.cz/ Karolinum, nakladatelství Karlovy univerzity
http://www.academia.cz/cs Academia, nakladatelství Akademie věd ČR

 
Nahoru
 

Výskyt a epidemiologie infekčních nemocí

Adresa Vysvětlivka
http://www.eurosurv.org/ EuroSurveillance WebSite - týdenní zprávy o výskytu infekčních chorob v Evropě
http://www.promedmail.org/ ProMed - stránka spravovaná ISID obsahující aktuální informace o výskytu infekčních nemocí v Evropě
http://ein.idsociety.org/ Emerging Infections Network of IDSA
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/ HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/
Aktuální počty HIV/AIDS ve světě (UNAIDS)
http://www.cdc.gov/ncidod/eid/ Časopis Emerging Infectious Diseases
http://www.tropnet.net/ TropNetEurop - European Network on Imported Infectious Disease Surveillance
http://www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr EPIDAT: Počty hlášených infekčních chorob v ČR
http://www.aids-hiv.cz/ Aktuální počty HIV/AIDS v ČR (údaje NRL pro AIDS, SZÚ, Praha)

 
Nahoru
 

Patofyziologie infekčních nemocí

Adresa Vysvětlivka
http://www.biocarta.com/ Schémata různých pochodů a komunikace mezi buňkami V sekci PATHWAYS

 
Nahoru
 

Diagnostika infekčních nemocí

Adresa Vysvětlivka
http://www.szu.cz/o-szu/narodni-referencni-pracoviste Národní referenční laboratoře v Státním zdravotním ústavu
http://www1.szu.cz/cem/zpravy/zpr0907/ nrlmimo.htm Kontakty na Národní referenční laboratoře mimo Státní zdravotní ústav
http://www.lf3.cuni.cz/mikrobiologie/ Stránka Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK - obsahuje přehled klinicky důležitých baktérií s obrázky v Gramově barvení a na plotnách, obrázky parazitů v biologickém materiálu, údaje o prof. Patočkovi, odkazy
http://www.medicine.cmu.ac.th/dept/ parasite/ Parazitologický atlas a stránky oddělení parazitologie Lékařské fakulty Univerzity Chiang Mai, Thajsko
http://www.labtestsonline.cz/ www.labtestsonline.cz

 
Nahoru
 

Léčba infekčních nemocí

Adresa Vysvětlivka
http://www.rivm.nl/earss/database/ Přístup do interaktivní databáze EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System)
http://www.cponline.gsm.com/ Clinical Pharmacology 2000 - Index léků USA
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration - Registrace léků v USA
http://www.sukl.cz/modules/medication/ search.php Vyhledávání v databázi registrovaných léků, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
https://www.hiv-druginteractions.org/ HIV Drug Interaction Checker, University of Liverpool
https://www.hep-druginteractions.org/ Hepatitis Drug Interaction Checker, University of Liverpool
http://www.ampath.co.za/AntiBiotGuide/ ABIndex.htm Miller N, van den Ende J, Brink A, Botha F: Guidelines for Antimicrobial Usages
http://www.mja.com.au/public/issues/ 176_09_060502/how10375_fm.html Howden BP, Grayson ML. Hospital-in-the-home treatment of infectious diseases. Med J Aust 2002;176(7):440-445

 
Nahoru
 

Prevence a profylaxe infekčních nemocí

Adresa Vysvětlivka
http://www.cdc.gov/hiv/vaccine/hivvu.htm HIV Vaccine Unit - CDC Divisions of HIV/AIDS Prevention
http://www.hvtn.org/ HIV Vaccine Trials Network (HVTN)
http://www.vakciny.net
Internetové informační centrum o očkování (M. Petráše)
http://www.pmfhk.cz/Prednasky/
prednasky.htm
Přednášky z Hradeckých vakcinologických dnů

 
Nahoru
 

Speciální a aktuální témata

Adresa Vysvětlivka
http://www.chripka.cz/ Informační portál provozovaný společností MeDitorial určený převážně pro veřejnost
https://zdravi.euro.cz/ Zdravotnictví a medicína

 
Nahoru
 

Jiné internetové stránky

Adresa Vysvětlivka
http://www.vzp.cz/ Všeobecná zdravotní pojišťovna
http://www.infektologia.sk/ Slovenská spoločnosť infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSI SLS)
Slovenská spoločnosť infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSI SLS)

Zpět
Úvodní stránka