Lymfadenopatie a infekční mononukleóza

© Hanuš Rozsypal
Diagnostický postup | Infekční mononukleóza | Cytomegalovirová mononukleóza | Tularémie | Toxoplasmóza


Diagnostický postup u lymfadenopatií
Na začátek


Některá vybraná onemocnění

Infekční mononukleóza (Mononucleosis infectiosa)

Viz učebnice str. 270-274.

Etiologie: Původcem je Epstein-Barrové virus.

Epidemiologie: Výskyt sporadický, zdrojem je člověk - nemocný nebo nosič, který virus vylučuje většinou slinami, přenos nejspíše orálním kontaktem (líbáním, event. sexuálním stykem), vzácně transfuzí.

Inkubační doba: 2-3 (1-7) týdnů.

Příznaky: Klinický obraz infekční mononukleózy je co do tíže a délky poměrně variabilní. Po náhlém (66%) nebo plíživém (33%) začátku se objevují prodromy, jež plynule přechází do obrazu povlakové anginy se zduřením lymfatických uzlin. Horečka či subfebrilie jsou pravidlem, dále Bassův příznak (edém víček), rýma, faryngitida až těžká pseudomembranózní angína, foetor ex ore, Holzelův příznak (petechie na měkkém patře), někdy afty v ústech, suchost rtů, krční lymfadenitida, hepatosplenomegalie, exantém (nejčastěji po podání ampicilinu nebo amoxycilinu), vzácně (sub)ikterus. Může být přítomna i řada necharakteristických symptomů, jako únavnost, pocení, nechutenství, nauzea, bolesti hlavy, očních svalů, kloubů, břicha (i jako projev mezenteriální lymfadenitidy), bradykardie apod.

Bassův příznak
Bassův příznak
Povlaky na tonzilách
Povlaky na tonzilách

Průběh: Obvykle 2-3 týdny, horečka klesá nejčastěji v druhém týdnu, do konce 5. týdne obvykle odezní většina příznaků a normalizují se jaterní testy. Únava a subfebrilie mohou však přetrvávat déle. V rekonvalscenci je zvýšená náchylnost k infekcím.

Komplikace: Diagnóza: Klinický obraz, atypická lymfocytóza, elevace aminotransferáz, pozitivní heterofilní protilátky (Paul-Bunnellova reakce), event. pozitivní serologie EBV (známky primoinfekce).

Dynamika titrů protilátek proti EBV

Terapie: Klid na lůžku, dieta, antibiotika a kortikoidy při některých komplikacích.

Na začátekCytomegalovirová mononukleóza (Mononucleosis cytomegalovirosa)

Viz učebnice str. 275-276.

Dynamika titrů protilátek proti CMV

Na začátekTularémie (tularaemia)

Viz učebnice str. 161-162.


Uzlina u tularémie Píštěl u tularémie
Uzlina u tularémie Píštěl u tularémie

Na začátekToxoplasmóza (Toxoplasmosis)

Viz učebnice str. 345-347.


Dynamika titrů protilátek proti Toxoplasma gondii


Na začátek / Top of the Page
Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
Úvodní stránka / Home PageAktualizace 1. 9. 2001 © H. Rozsypal