Kazuistika č. 2

35letý HIV pozitivní muž s 14 dní trvajícím neproduktivním kašlem, subfebriliemi a progredující dušností, kterému předcházel mírný průjem a hubnutí


Anamnéza

NO: asi 14 dní suchý kašel, subfebrilie, v posledních dnech narůstající dušnost, nyní prakticky i v klidu. Pár týdnů předcházelo hubnutí, průjmovité až vodnaté stolice bez příměsi, které se nyní zmírnily.


RA: rodiče jsou zdraví, sestra se léčí s epilepsií
EA: gay s rizikovou anamnézou, cca 7 let ví, že je HIV pozitivní, neléčil se, do zahraničí v poslední době necestoval
PSA: skladník v supermarketu
OA: v dětství astma, nyní již na kontroly nechodí, jiné interní obtíže neguje, před 7 lety kapavka, při té příležitosti zachycena HIV+, operace: 0
AA: na léky nemá, jinak polyvalentní: jablka, hruška, broskev, vlašský ořech
FA: neužívá
Abusus: nekouří, alkohol udává příležitostně, drogy - občas nějaké, blíže nechce specifikovat


Fyzikální nález

TT 36,4 °C. Při vědomí, základně orientovaný, spolupracuje, klidný, tachypnoe, cyanotický, hyposaturovaný. Asthenický habitus, kůže cyanotická, akra chladná, prsty paličkovité, bez embolizací, bez exkoriací. Hlava - poklepově nebolestivá, skléry překrvené, spojivky růžové, zornice izokorické 3 mm, fotoreakce +/+, bulby středem, volné všemi směry, bez nystagmu. Nos a uši bez výtoku. Dutina ústní - patrová a bukání sliznice s drobnými bílými skvrnami [__ čeho __] (obrázek č. 1), tonzily nezvětšené, kazy na stoličkách, jazyk čistý, plazí středem. Krk: náplň krčních žil v normě, štítnou žlázu nehmatám, karotidy tepou symetricky. Hrudník symetrický, zapojuje pomocné dýchací svaly, DF 35-40/min, saturace 56% nativ, na 12l až 90%, dýchání sklípkové, difuzně inspirační vrzoty s akcentací při levé bazi. AS pravidelná, rychlá, dle monitoru sinusová tachykardie s TF 120/min, TK 107/77/86 mmHg bez podpor, ozvy ohraničené. Břicho v niveau, měkké, prohmatné, aperitoneální, palp. citlivé v P podžebří, játra hmatná cca 1cm pod žeberní oblouk, slezinu nehmatám, peristaltika slabě slyšitelná. DKK - bez otoků, zn. zánětu či TEN, akra chladná. Per rectum nevyšetřen. Neurologicky orientačně: ameningeální, bez známek lateralizace, svalová síla orientačně zachována. Stoj a chůze v pořádku.

 

Nález v dutině ústní   Obr. 1: Nález v dutině ústní

 


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:

Sérologická vyšetření:

Virologická vyšetření:

Parazitologické vyšetření

Imunologické vyšetření


Zobrazovací vyšetření

 

RTG S+P   Obr. 2: RTG S+P

 

CT plic   Obr. 3: CT plic

 


Ostatní paraklinická vyšetření

Elektrofyziologická a funkční vyšetření:


Diagnóza a terapie

Diagnózu stanovte sami a navrhněte terapii.

 

Zpět
16. Infekce lidským virem imunodeficience (HIV)
Úvodní stránka

© 3. 6. 2020