Kazuistika č. 3

49letý pacient po přechodné poruše vědomí s febriliemi a lehkou kvalitativní a kvantitativní poruchou vědomí


Anamnéza

NO: před 3 dny pracoval asi 2 hodiny v uzavřeném prostoru s akrylátovou barvou, poté dráždivý kašel, za dva dny večer měl čichové vjemy a pachuť v ústech charakteru chemikálií, toto se opakovalo, objevil se pocit na omdlení a následovala krátká mdloba, křeče neměl, nejspíše po několika sekundách se sám probral zpět k vědomí. Následně byl převezen RZP na neurologické odd. nemocnice, kde bylo provedeno CT mozku s normálním nálezem. Vzhledem k zjištěné horečce a pozitivitě meningeálních příznaků domluveno přijetí u nás. Bolesti neguje, pociťuje vnitřní chvění.


RA: matka DM, hypertenze, jinak bezvýznamná
EA: neví o styku s infekcí, klíště neguje, necestoval
OA: vážněji nestonal, interní choroby neguje, nikde není sledován, operace a úrazy O
AA: negativní
TA: nekoučí, alkohol příležitostně
FA: sine


Fyzikální nález

SP: T 38,5 °C, P 76/min, TK 140/80. Pacient febrilní, komunikuje, vědomí lehce obleněné, odpovídá s latencí a překvapivě v průběhu věty usíná. Pod levým okem hematom (po pádu), inervace hlavových nervů je dobrá. Hlava: skléry anikterické, spojivky norm.prokrvené, jazyk vlhký, hrdlo klidné. Hrudník: AS pravidelná, ozvy ohraničené, dýchání čisté. Břicho: měkké, játra a slezina nezv. Tapottement neg. DK bez otoků. Šíje lehce vázne, hybnost končetin volná, taxe přesná bez třesů, elevace pravé DK vyvolává bolest v pravém boku (po naražení žebra), vlevo Lasègue positivní až od 70°.


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Vyšetření likvoru:


Zobrazovací vyšetření

Zobrazovací vyšetření:

 

CT mozku   Obr. 1: CT mozku - nativní

 

CT mozku   Obr. 2: CT mozku - s kontrastem

 


Ostatní pomocná vyšetření

Elektrofyziologická a funkční vyšetření:

Konziliární vyšetření:


Diagnostický závěr

Stanovte diagnózu sami. Doplňte klíčové laboratorní vyšetření pro potvrzení přesné diagnózy.


Terapie

Navrhněte sami podle předpokládané diagnózy.

Zpět
14. Neuroinfekce
Úvodní stránka

© 26. 5. 2020