Kazuistika č. 1

19letý muž přijatý pro ikterus, kterému předcházelo zvracení a průjem s horečkami


Anamnéza

NO: Spadl do rozvodněné řeky poté, co se mu na břehu zatočila hlava, polkl trochu říční vody. Večer doma zvracel, další den pak vystoupila horečka na 39 °C, měl zimnici bez třesavky, zvracení pokračovalo a průjmovitá stolice. Další den horečka a zvracení ustoupily, trvaly průjmovité stolice, bral Endiaron, Carbo a Santax. Asi za dva dny se stolice postupně také upravila. Za 16 dní po nehodě se objevily výrazné bolesti lýtek, za další dva dny pozoroval zežloutnutí kůže. Zůstal afebrilní, nezvracel, průjem už neměl.


RA: rodiče zdrávi, mladší bratr zdráv
EA: o styku s infekcí neví, v cizině nebyl
PSA: automechanik
OA: otitidy i s paracentézami, prodělal neštovice, jinak vážněji nestonal, očkování řádné
AA: neguje
FA: nic neužívá
Abusus: nekouří, alkohol příležitostně, drogy neguje


Fyzikální nález

TT 36,5 °C, orientovaný, spolupracuje, eutrofický, ikterus kůže a sklér. Hlava bpn, oči, uši, nos bez sekrece. Hrdlo klidné, jazyk sušší, bělavě povleklý, krk bpn. Plíce a srdce poslechově čisté. TK 110/60. Břicho prohmatné, hepar 1 prst přes oblouk, lien 0. Bez défense a rezistence. DK bez otoků, citlivost hluboké palpace lýtek bilat., Homans a plantární znaménko negat. Men. jevy negativní


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:


Zobrazovací a ostatní pomocná vyšetření

Zobrazovací vyšetření:

Elektrofyziologická vyšetření:


Terapie

Určete sami


Průběh

19letý pacient byl přijat pro ikterus. 19letý pacient byl přijat pro ikterus. Vstupně byly elevované jaterní testy, vyšší urea, CRP, CK i myoglobin, v KO trombocytopenie. Vzhledem k anamnéze pádu do řeky a polknutí vody bylo vysloveno podezření na [_______], které bylo potrvzeno [_______]. Proto byl nasazen [_______]. Na terapii došlo k ústupu subj. obtíží, vymizení ikteru i zlepšení laboratorních hodnot. Při dimisi je afebrilní, CRP, CK, myoglobin i renální funkce v normě, trombocyty normalizovány, trvá již jen mírná hyperbilirubinémie a mírná elevace ALT. Do domácí péče pacient propuštěn v celkově dobrém klinickém stavu.


Úkol

Jaké vyšetření navrhujete doplnit, abyste stanovili diagnózu a navrhli léčbu.

 

Zpět
8. Virové hepatitidy a infekční hepatologie
Úvodní stránka

© 22. 5. 2020