23. AKTUÁLNÍ TÉMA: COVID-19

H. Rozsypal, 27. 4. 2020

Úvod

Nastudujte kapitoly Izolace a Vysoce nebezpečné nákazy v učebnici (strany 98-101 a 541-547). O covidu-19 se tam však nedočtete. Čerpejte ze seriózních pramenů na webu a v odborných periodicích (vide infra). S náležitým používáním osobních ochranných prostředků se nejlépe seznámíte v instruktážním videu Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice: Osobní ochranné prostředky pro zdravotníky.


Kazuistiky

Pro ilustraci průběhu covidu-19 jsou uvedeny tři kazuistiky ze začátku epidemie:


Literatura

  1. Izolace, Vysoce nebezpečné nákazy. In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 98-101, 541-547.
  2. Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 na stránce Státního zdravotního ústavu. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
  3. Aktuálně o koronaviru na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR. Dostupné z: https://koronavirus.mzcr.cz/
  4. Bartoš H: Obsah manuálu ECDC k nakládání s ochrannými pomůckami pro personál pečující o pacienty se suspektním a potvrzeným COVID-19 (12. 3. 2020). Dostupné z: https://infekce.cz/zprava20-29.htm


Otázky

Sledujte novinky o novém onemocnění, přemýšlejte o efektivitě protiepidemických opatření, seznamte se důsledně se způsobem oblékání a svlékání osobních ochranných prostředků. E-mailem pošlete

  1. odpovědi na doplňkové otázky u kazuistiky č. 1,
  2. tipy, zda se jednalo o covid-19 u pacientů z kazuistiky č. 2 a 3,
  3. jména a stručnou charakteristiku léků, u nichž se uvažuje o použití v kauzální terapii covidu-19

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 27. 4. 2020