8. VIROVÉ HEPATITIDY A INFEKČNÍ HEPATOLOGIE

P. Chalupa, H. Rozsypal, 14. 4. 2020

Úvod

Nastudujte kapitoly Akutní virová hepatitida, Chronická hepatitida a Jiná onemocnění jater, žlučových cest a diferenciální diagnostika ikteru v učebnici (strany 221-248), vše podstatné je v podkladech přednášky


 

Podklady přednášky

 


Kazuistiky


Literatura

 1. Akutní virová hepatitida, Chronická hepatitida, Jiná onemocnění jater, žlučových cest a diferenciální diagnostika ikteru. In: In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 221-248.
 2. Husa P, Šperl J, Urbánek P, Fraňková S, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B. Datum vydání doporučení: září 2017. Dostupné z: https://infekce.cz/DoporVHB17.htm.
 3. Urbánek P, Fraňková S, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: leden 2019. Dostupné z: https://infekce.cz/Standardy/dphcv19p.pdf (ve formátu .pdf bez redakčních úprav)


Otázky

Otázky, na které byste měli po nastudování kapitoly umět odpovědět (ale nemusíte posílat e-mailem).

 1. Co je ikterus, jaké jsou mechanismy a příčiny vzniku?
 2. Které anamnestické údaje, fyzikální nálezy a nespecifické laboratorní testy svědčí pro diagnózu akutní hepatitidy?
 3. Popište epidemiologické a klinické charakteristiky virových hepatitid.
 4. Vyjmenujte sérologické markery virových hepatitid a procvičte si interpretaci různých jejich kombinací.
 5. Jaká protiepidemická opatření jsou účelná při výskytu jednotlivých typů virových hepatitid?
 6. Které jsou varovné příznaky rozvoje jaterní insuficience?
 7. Jmenujte možné příčiny poškození jater, které se projeví ikterem nebo výrazným zvýšením aminotransferas.
 8. Popište základní charakteristiky chronických hepatitid a jejich léčby.
 9. Jaký je účel léčby chronické hepatitidy?
 10. Rámcově popište průběh a úskalí specifické léčby chronické hepatitidy.
 11. Uveďte základní epidemiologické a klinické charakteristiky bakteriálních a parazitárních onemocnění jater a žlučových cest.
 12. Zhodnoťte laboratorní a pomocná vyšetření u různých stavů vedoucích k ikteru.
 13. Které klinické příznaky svědčí pro chronické jaterní onemocnění?
 14. Které jsou možné příčiny poškození jater projevící se ikterem nebo výrazným zvýšením aminotransferáz?

Doplňte diagnózy a léčbu obou kazuistik a řešení odešlete e-mailem.

 

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 2. 5. 2020