Test: Antibiotika


 1. Vankomycin je účinný na
  a) methicilin-rezistentní kmeny Staphylococcus aureus
  b) vankomycin-rezistentní kmeny Enterococcus faecium
  c) Pseudomonas aeruginosa
  d) Klebsiella pneumoniae produkující ESBL

 2. Gentamicin je účinný na
  a) Bacteroides fragilis
  b) Klebsiella pneumoniae produkující ESBL
  c) Streptococcus pyogenes
  d) Mycoplasma pneumoniae

 3. Methicilin-rezistentní kmeny Staphylococcus aureus (MRSA) jsou většinou citlivé k
  a) linezolidu
  b) linkomycinu
  c) piperacilinu/tazobaktamu
  d) ciprofloxacinu

 4. Meropenem NENÍ účinný na
  a) Klebsiella pneumoniae produkující ESBL
  b) Pseudomonas aeruginosa
  c) Stenotrophomonas maltophilia
  d) Haemophilus parainfluenzae produkující beta-laktamázu

 5. Ke vzniku bakteriální rezistence je nejvíce odolný
  a) fosfomycin
  b) nitrofurantoin
  c) ofloxacin
  d) cefuroxim axetil

 6. Antibiotika první volby u atypické pneumonie imunokompetentních mladších osob jsou
  a) aminopeniciliny
  b) sulfonamidy
  c) přirozené peniciliny
  d) makrolidy

 7. Antibiotikum první volby pro ambulantní léčbu lakunární angíny je
  a) fenoxymetylpenicilin
  b) amoxycilin popř. s klavulanátem
  c) erytromycin
  d) co-trimoxazol

 8. Záložní antibiotikum pro léčbu lakunární angíny je
  a) amoxycilin
  b) cefotaxim
  c) co-trimoxazol
  d) klaritromycin

 9. Pro empirickou léčbu akutní pyelonefritidy je vhodný
  a) nitrofurantoin
  b) norfloxacin
  c) amoxycilin/klavulanát
  d) azitromycin

 10. Pro léčbu první ataky nekomplikované akutní cystitidy je nejvhodnější
  a) amoxycilin/klavulanát
  b) nitrofurantoin
  c) ciprofloxacin
  d) co-trimoxazol

 11. K léčbě amébového abscesu se používá
  a) mebendazol
  b) meropenem
  c) metronidazol
  d) moxifloxacin

 12. Klindamycin se nejspíše použije u pneumonie
  a) atypické
  b) ventilátorové
  c) legionelové
  d) aspirační

 13. S významnou nefrotoxicitou je třeba počítat u
  a) chloramfenikolu
  b) sulfonamidů
  c) aminoglykosidů
  d) tetracyklinů

 14. S významnou hepatotoxicitou se musí počítat u
  a) vankomycinu
  b) amfotericinu
  c) streptomycinu
  d) rifampicinu

 15. Interakce na úrovni cytochromových enzymů P450 NEVZNIKÁ u
  a) linkosamidů
  b) makrolidů
  c) ketolidů
  d) azolů

 16. U těhotných žen ve třetím trimestru NELZE použít
  a) aztreonam
  b) cefalosporiny II. generace
  c) karboxypeniciliny
  d) sulfonamidy

 17. U těhotných žen ve třetím trimestru lze s opatrností použít
  a) doxycyklin
  b) gentamicin
  c) chloramfenikol
  d) ofloxacin

 18. Prokain-benzylpenicilin se podává
  a) 4× denně i.v.
  b) 1× denně i.v.
  c) 4× denně i.m.
  d) 1× denně i.m.

 19. Základní dávka doxycyklinu je
  a) 200 mg/d
  b) 4× 250 mg/d
  c) 3× 1,2 g/d
  d) 4× 500 mg/d

 20. Základní dávka klaritromycinu je
  a) 100-200 mg/d
  b) 2× 250-500 mg/d
  c) 4× 500 mg/d
  d) 3× 1,2 g/d

 21. Z uvedených orálních antibiotik se má podávat nalačno
  a) cefuroxim-axetil (např. Zinnat)
  b) co-trimoxazol (např. Biseptol)
  c) doxycyklin (např. Doxybene)
  d) fenoxymetylpenicilin (např. Ospen)

 22. Optimální délka antibiotické léčby mykoplasmové pneumonie je
  a) 1 týden
  b) 2 týdny
  c) 3 týdny
  d) 4 týdny

 23. Optimální délka antibiotické léčby meningokokové meningitidy je
  a) 1 týden
  b) 2 týdny
  c) 3 týdny
  d) 4 týdny

 24. Optimální délka léčby streptokokové anginy orálním penicilínem je
  a) 3 dny
  b) 5 dní
  c) 10 dní
  d) 14 dní

 25. Minimální délka antibiotické léčby infekční endokarditidy je obecně
  a) 3 týdny
  b) 5 týdnů
  c) 3 měsíce
  d) 6 měsíců

 26. Minimální délka antibiotické léčby spondylodiscitidy je obecně
  a) 3 týdny
  b) 5 týdnů
  c) 3 měsíce
  d) 6 měsíců


Komentář

Nyní jste si mohli správnou odpověď vyhledat, nicméně nejsou zde žádné chytáky, a pro zkoušku a další praxi by většina z vás měla správně odpovědět na většinu těchto otázek. Aby měl test i didaktický význam, jsou otázky srovnány podle kritérií popisu antibiotik (spektrum účinku – indikace – nežádoucí účinky – dávkování) a mohou posloužit k opakování učiva.

 

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 22. 11. 2020