Kazuistika č. 3

43letý dosud vcelku zdravý muž po pobytu v oblasti výskytu covid-19 byl přijat s akutním horečnatým onemocněním


Anamnéza

NO: 28. 2. dostal zimnici, měl zvýšenou horečku a kašel, bolesti svalů, difuzní bolest hlavy. 29. 2. přichází na infekční kliniku vzhledem k možnosti kontaktu s covid-19


Ostatní anamnéza:
RA: nevýznamná
EA: před dvěma dny se vrátil z týdenního lyžařského zájezdu v severní Itálii (středisko Auronzo di Cadore), ostatní účastníci zdrávi
PA: fyzioterapeut
OA: Gilbertův syndrom, prokázána Leidenská mutace, s ničím se neléčí
AA: negativní
ŠN: nekouří, alkohol nepije, drogy neužívá
FA: nic neužívá


Fyzikální nález

Afebrilní TT 36,6°C, TK 124/80, TF 78, sat02 na vzduchu 98%, výška 180cm, váha 83kg, BMI 26, při vědomí, orientovaný všemi modalitami, eupnoe, stav výživy a hydratace v normě, turgor kožní zachován, kůže čistá, bez ikteru a cyanózy, bez krvácivých projevů a patologických eflorescencí, spojivky růžové, skléry subikterické, zornice izokorické, oči, uši, nos bez sekrece, jazyk plazí středem, hrdlo klidné, krční uzliny drobné oboustranně, AS pravidelná, šelest 0, dýchání čisté sklípkové, bez vedlejších fenoménů, břicho v niveau, měkké, volně prohmatné, palpačně nebolestivé, pouze lehká citlivost v P podžebří, peristaltika ++, bez rezistencí, aperitoneální, játra a slezinu nehmatám, tapottment bilaterálně negativní, DKK bez otoků a známek TEN, je ameningeální


Laboratorní a pomocná vyšetření


Terapie


Průběh

Pacient přijat k vyloučení covid-19. Měl horečku, kašel, cefalalgii, myalgie, záhy afebrilní, bez výraznějších obtíží. Ošetřování probíhalo v izolačním režimu. Ze Státního zdravotního ústavu hlášen výsledek výtěru nazofaryngu ...


Diagnostický závěr

Tipněte si diagnózu! - Svůj tip pošlete e-mailem na známou adresu.

Zpět
23. Aktuální téma: covid-19
Úvodní stránka

© 8. 4. 2020