Kazuistika č. 1

64letý lehce obézní hypertonik a diabetik s potvrzenou infekcí SARS-CoV-2 přijat pro nárůst dušnosti po 11 dnech respiračních příznaků


Anamnéza

NO: Přichází k vyšetření po předchozím avizu. Pacient 3. 3. 2020 byl na fotbale s dalšími 10 spoluhráči. Od 6. 3. febrilie přes 38°C, škrábání v krku. Užíval paracetamol. 10. 3. vyšetřen u PL, kde dle klinického nálezu susp. na tonzilitidu, zajištěn Fromilidem (klarithromycinem). 11. 3. kontaktován spoluhráčem z fotbalu, který oznámil, že on i manželka mají covid-19. 12. 3. zde vyšetřen, v dobrém stavu, kašel minimální, trvaly teploty, bez dušnosti, proveden výtěr z nazofaryngu na SARS-CoV-2 a respirační patogeny, zůstal v domácí karanténě. Záhy informován o pozitivním výsledku na SARS-CoV-2, dohodnuta domácí izolace. Dráždí ho stále v krku na kašel, myslí, že krk není doléčený, protože neměl ATB cíleně podle výtěru, dušnost víc při námaze, horečku neměl, protože bral Paralen 2 tabl à 6 hod. V noci na 17. 3. zaznamenal náhlé zhoršení - dráždivý kašel, dušnost námahovou i klidovou, volali RZ a přivezen k nám.


Ostatní anamnéza:
RA: nevýznamná
EA: viz NO
PSA: žije v rodinném domě, má své zázemí
OA: arteriální hypertenze na terapii, DM II typu na PAD, hypercholesterolémie, st.p. flebotromboze DK 2005
AA: negativní
ŠN: nekouří, alkohol příležitostně
FA: Egilok (metoprolol) tab 25mg 1-0-1, Tritace (ramipril) tab 10mg 1-0-0, Agen (amplodipin) tab 5mg 1-0-0, Roxilip tab 10mg 0-0-1, Metformin Teva tab 1000mg 1-0-0, Anopyrin tab 100mg 1/2-0-0


Fyzikální nález

T 36,4 °C, P 122/min, TK 132/89, D 25/min, satO2 86% na vzduchu, na kyslíku maskou 5 l/min nejprve 88 %, po hodině 91 %, výška 179 cm, váha 93 kg. Zchvácený po příchodu na odd., orientovaný, spolupracuje, nadváha, hydratace v normě, periferie dobře prokrvená, dušný při řeči i klidově, pletorický v obličeji, bez ikteru, cyanózy, kůže čistá bez exantému, bez krvácivých projevů, turgor v normě, hlava spojivky klidné, uši nos bez sekrece, hrdlo zarudlé, tonzily bez povlaků, krční uzliny nehmatné, štítná žláza nehmatná, náplň krčních žil v normě, karotidy tepou symetricky, AS pravidelná, tachykardie při přijetí, možná i emoční, ozvy bez šelestu, dýchání sklípkové bez oslabení, bilat. krepitus v dolních třetinách, břicho měkké, volně prohmatné, nebolestivé, játra a slezina nezvětšeny, peristaltika +, tapottement negat., DK bez otoků, deformit, varixů, pulzace na periferii hmatné, ameningeální, ostatní neurologický nález orientačně v normě


Laboratorní a pomocná vyšetření

 

RTG S+P   Obr. 1: RTG S+P (vleže): Degenerativní změny skeletu. Kardiomediastinální stín modifikován polohou vleže. V dolním plicním poli vpravo patrné polosyté nehomogení zastínění charakteru zánětlivého infiltrátu, obdobně změny pak patrné i vlevo parakardiálně a ve středním plicním poli. Segmentace bránice vpravo. KoF úhly volné, ostré. Závěr: Zánětlivý infiltrát bilaterálně

 


Terapie


Průběh

Izolace, symptomatická léčba, oxygenoterapie, observace především s ohledem na známky respirační insuficience.


Diagnostický závěr


Otázka

     *) Proč je vysazen ramipril a případný vzestup TK řešen navýšením amlodipinu?

Zpět
23. Aktuální téma: covid-19
Úvodní stránka

© 27. 4. 2020