Kazuistika č. 1

46letý s čerstvě odkrytou HIV pozitivitou na základě 14 dní narůstající bolesti hlavy a vertiga při multifokálním intrakraniálním procesu na CT zobrazení mozku


Anamnéza

NO: Pomalé hubnutí asi 5 měsíců, během 14 dnů narůstající trvalá difúzní bolest hlavy provázená nauzeou, vyšetřen v neurologické ordinaci polikliniky, provedeno CT mozku, kde rozsáhlé ložisko v levé mozkové hemisféře nesytící se po kontrastu a vícečetná ložiska supratentoriálně, v základním laboratorním vyšetření snížený počet všech krevních elementů, lehká hyponatrémie, bez známek akutního zánětu. Na základě těchto nálezů přijat na neurologickou kliniku, vzhledem k procesu v zadní jámě neprováděna lumbální punkce (LP). Doplněna sérologie syfilidy - anamnestické protilátky bez známek aktivity infekce. V mozku mnohočetná ložiska s nekrotickým středem a sytícím se pouzdrem imponující jako nekrotické nádorové metastázy, popř. abscesy vedly k doplnění CT hrudníku, břicha a pánve, kde zjištěno zesílení stěny rekta, recentně však provedená kolonoskopie byla bez nálezu. K vyloučení možného zdroje případných embolizací provedena transtorakální echokardiografie (TTE) s negativním nálezem na chlopních, plánovanou transezofageální echokardiografii (TEE) pacient odmítl. V rámci vyšetřovacího postupu zachycena HIV pozitivita, pročež byl přeložen na Infekční kliniku. Během týdenní hospitalizace na antiedematózní terapii stav zlepšen, byl afebrilní, při vědomí. Při překladu je bolest hlavy mírnější, VAS 5-6, minimální motorický deficit a mozečkový sy


RA: nevýznamná
EA: žije se stálou partnerkou (4 roky), homosexuální kontakt neguje
PSA: správce statku s domácími zvířaty
OA: před 10 lety léčen pro sekundární syfilis, s ničím jiným se dlouhodobě neléčil, operace: APE před lety, vykloubené L koleno, nyní nosí ortézu
AA: penicilin, lepek, mléčné produkty (laktózová intolerance)
FA: nic neužívá
Abusus: nekuřák, alkohol nepije, občas si zakouří marihuanu


Fyzikální nález

TT 36,5 °C, Pacient při vědomí, orientovaný, spolupracuje, PM tempo v normě. Astenický. Eupnoický v klidu. Kůže čistá, tetováž na L předloktí a P rameni, hydratace dobrá. Lehká hypestézie L poloviny obličeje, mimika v neprospěch L koutku. Oči: fotoreakce +, diplopie při pohledu do obou stran, uši a nos bez sekrece, sliznice vlhké, jazyk bez povlaku, plazí středem, šíje volná, LU na krku nezv., náplň krčních žil přim., hrudník souměrný, AS pravidelná, 2 ohr. ozvy, šelest nedif. TK 165/103, dýchání sklípkové, bez vedlejších poslech. fenomenů, břicho měkké, volně prohmatné, palpačně nebolestivé, bez zn. NPB, peristaltika živá, tapottement bilat. negat., DKK bez otoku a zn. TEN, pulzace na periferii hmatné. Hybnost oboustranně, HK: Mingazzini pokles vlevo, taxe nepřesná, třes jemný, DK: Mingazzini pokles vlevo 10 cm, rr patel. vlevo vyšší, py ir vlevo +, taxe pata-koleno vlevo ataxie, meningeální jevy negativní, titubace ve stoji III.


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:

Sérologická vyšetření:

Virologická vyšetření

Imunologické vyšetření


Zobrazovací vyšetření

MRI mozku - T2W zobrazení

Obr. 1: MRI mozku - T2W zobrazení
MRI mozku - T2W zobrazení

Obr. 2: MRI mozku - T2W zobrazení

 


Ostatní paraklinická vyšetření

Elektrofyziologická vyšetření:


Konzilia

Konziliární vyšetření:


Diagnóza a terapie

Diagnózu stanovte sami a navrhněte terapii.

 

Zpět
16. Infekce lidským virem imunodeficience (HIV)
Úvodní stránka

© 3. 6. 2020